Oznámení EU o ochraně osobních údajů

 

Toto oznámení bylo naposledy změněno 30. listopadu 2020.

Kdo jsme

SF Express (Europe) Co., Ltd., S.F. Express Co., Ltd., a SF Technology Co. Ltd. („SF“, „my“ nebo „nás“) vždy respektujeme vaše soukromí a vážíme si důvěry, kterou do nás vkládáte, když s námi sdílíte své osobní údaje.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů („oznámení“) stanoví, jak shromažďujeme, uchováváme, používáme, zveřejňujeme a jinak zpracováváme vaše osobní údaje, proč a s jakým právním zdůvodněním je zpracováváme, s kým a pro jaké účely je sdílíme, práva, na která můžete mít nárok a vaše rozhodnutí ohledně našeho používání vašich osobních údajů. Toto oznámení se vztahuje na naše zpracování vašich osobních údajů, pokud se na takové zpracování vztahují zákony o ochraně údajů platné ve Velké Británii (včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Toto oznámení se týká našeho používání osobních údajů, když vám nebo vaší organizaci poskytujeme produkty a/nebo služby, když používáte náš oficiální web nebo web IBS („web“), naše mobilní aplikace (je-li to relevantní) a jakýkoli jiný kanál nebo mobilní funkce, které provozujeme, když u nás zadáte objednávku nebo jste s námi jinak v kontaktu a při nákupu služeb a interakci s námi off-line (souhrnně „služby“). Pokud se vás cokoli z výše uvedeného týká, přečtěte si prosím pečlivě toto oznámení. SF zobrazí toto oznámení nebo odkazy na toto oznámení na webu (včetně případů, kdy zadáváte objednávky).

Pokud v tomto oznámení odkazujeme na „vás“, zahrnuje to vás a/nebo vaši organizaci.

SF Express (Europe) Co., Ltd., S.F. Express Co., Ltd., a SF Technology Co. Ltd. jsou správci údajů, pokud jde o vaše osobní údaje, které zpracovávají. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v příloze 1 tohoto oznámení.

SF Express (Europe) Co., Ltd. A S.F. Express Co., Ltd. jsou společnými správci údajů, pokud jde o činnosti zpracování, které provádějí při poskytování našich služeb vám. Další podrobnosti naleznete v příloze 2 tohoto oznámení.

 

Děti

Vědomě neshromažďujeme informace od dětí mladších 18 let a naše služby nejsou na ně zaměřeny. Pokud je vám méně než 18 let, nesmíte nám zasílat žádné osobní údaje ani se registrovat do služeb a pokud chcete naše služby využívat, spoléhejte se na pomoc rodiče nebo zákonného zástupce.

Pokud jako osoba s rodičovskou zodpovědností vůči dítěti zjistíte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje bez vašeho souhlasu, kontaktujte nás a v případě potřeby osobní údaje odstraníme.

 

Shromažďování a používání údajů

Právní základy pro zpracování údajů

Způsoby, jak shromažďujeme vaše údaje a zdroje údajů

Právní a další požadavky

Jak dlouho uchováváme vaše informace

Informace, které sdílíme

Kde budou vaše informace uloženy

Vaše práva

Bezpečnost

Odkazy na webové stránky třetích stran

Změny tohoto oznámení

Jak nás kontaktovat

 

 

1.       Shromažďování a používání údajů

Budeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje:

a)       pro podnikání;

b)       pro umožnění přístupu na naše webové stránky, registraci / přihlášení se k odběru / koupi / používaní našich služeb;

c)       pro umožnění přístupu a používání našich mobilních aplikací (jsou-li k dispozici) („aplikace“);

d)       pro splnění našich zákonných povinností;

e)       pro splnění jakéhokoli účelu, který vám sdělíme, když shromažďujeme vaše osobní údaje; a

f)        pro splnění dalších účelů uvedených podrobněji v této části.

Níže jsme identifikovali typy informací, které můžeme shromažďovat nebo přijímat, jak je použijeme a proč je použijeme.

a)       Registrace účtu: za účelem dokončení vytvoření účtu na našem webu vás požádáme o poskytnutí následujících informací (dále společně jen „informace o účtu“): číslo vašeho mobilního telefonu, e-mailovou adresu, název účtu a heslo k účtu. Vaši identitu ověříme zasláním ověřovacího kódu e-mailem.

b)      Logistické služby (včetně celního odbavení): když zadáte objednávku zásilky nebo nám byli poskytnuty vaše informace, protože jste příjemcem zásilky, která je u nás objednaná, SF (nebo případně její autorizovaný obchodní partner) shromáždí vaše údaje pro následující účely: i) zadání objednávky zásilky; ii) generování štítků pro balíky; iii) generování proforma faktur; iv) sledování zásilky při cestě k příjemci; v) péči o odchozí celní odbavení; vi) péči o příchozí celní odbavení v Číně; a vii) doručení zásilky v Číně. Mezi osobní údaje, které budeme pro tyto účely zpracovávat, patří následující:

o    jména, adresy a kontaktní informace odesílatele a příjemce;

o    informace o zásilce („informace o nákladním listu“) (tyto informace používáme k odeslání objednávky, vygenerování logistického nákladního listu, vyzvednutí, roztřídění, uložení a přepravě zásilky, provedení celního odbavení při vývozu nebo dovozu a doručení zásilky);

o    je-li to povoleno nebo vyžadováno zákonem, shromážděte své doklady totožnosti k ověření vaší identity a provedení vývozního nebo dovozního celního prohlášení;

o    jméno, kontaktní informace a jakékoli další informace, které nám můžete poskytnout, když nás kontaktujete kvůli stížnosti nebo žádosti (všimněte si, že pokud zavoláte do našeho call centra nebo se s námi jinak spojíte telefonicky, můžeme konverzace zaznamenat za účelem správy a /nebo, abychom se vyhnuli případným sporům); a

o    pokud nám byla poskytnuta nesprávná nebo neúplná adresa, můžeme v souladu s platnými právními předpisy doplnit a/nebo opravit tyto údaje o adrese pomocí vašich předchozích informací o nákladním listu, abychom se vyhnuli opakovanému potvrzování adresy odesílatelem/příjemcem a zaručili účinnost doručení (aby bylo minimalizováno riziko ztráty způsobené nesprávným a/nebo zpožděným doručením a mohli jste si užít lepších služeb).

c)       Platební údaje: Pokud byste chtěli obdržet fakturu za naše služby, budeme také shromažďovat následující informace: název faktury, ID poplatníka, e-mailovou adresu příjemce a veškeré další informace poskytnuté podle vaší fakturační poptávky, například informace o kupujícím.

d)       Posílání zpráv: Budeme shromažďovat informace o vašem zařízení, abychom vám mohli zaslat trasu zásilky, stav platby, kupóny a propagační akce. Na vašem mobilním telefonu nebo jiných zařízeních můžete v „Nastavení“ povolit funkci „Nerušit“, případně v aplikaci nebo oficiálním účtu WeChat.

e)       Zákaznické služby a poprodejní služby: Naši zástupci zákaznických služeb a poprodejních služeb mohou používat informace o vašem účtu a informace o nákladním listu. To má zaručit bezpečnost vašeho účtu. Naše call centrum a zástupci online zákaznických služeb použijí k ověření vaší identity informace o vašem účtu a informace o nákladním listu. Pokud chcete, abychom vám poskytli zákaznické služby a/nebo poprodejní služby v souvislosti se službami, které vám poskytujeme, požádáme vás o informace o nákladním listu a informace o trase zásilky. V případě potřeby můžete být také, k zodpovězení vašeho dotazu, požádáni o poskytnutí dalších informací.

f)        Průzkumy: Pokud provádíme průzkumy, můžeme shromažďovat informace, které jste nám zaslali, pokud se rozhodnete zúčastnit se našeho průzkumu (včetně jména kontaktní osoby, názvu společnosti, kontaktního telefonního čísla, e-mailové adresy, vašich dotazů, které jste uvedli v části „dotaz na spolupráci“ na oficiálních stránkách společnosti S.F.).

g)       Vylepšení našich produktů nebo služeb: Na základě informací o vašem účtu a nákladním listu můžeme vytvořit uživatelský profil, abychom vám mohli poskytovat personalizované služby a zasílat informace o službách, které by vás mohly zajímat. V příslušných případech můžeme kombinovat informace, které shromažďujeme z vašich různých zařízení, za účelem zlepšení nabídky našich služeb (např. k zajištění toho, aby služby, které jsou vám nabízeny z různých zařízení, byly navzájem konzistentní a/nebo se doplňovali). Abychom vám mohli poskytovat personalizované služby a zlepšovat naše služby (včetně zlepšování výkonu expresního vyzvedávání / doručování a celkové spokojenosti zákazníků), můžeme, pokud to umožňují příslušné zákony, také kombinovat a provádět analýzu informací, které o vás shromažďujeme i) prostřednictvím používání našich služeb; nebo ii) z veřejně dostupných zdrojů (jako jsou oficiální vládní webové stránky (např. ministerstvo průmyslu a obchodu, dopravní oddělení, daňové oddělení, soudy)).

h)       Bezpečnost: Abychom zajistili bezpečnost našich systémů (např. abychom zabránili jakémukoli phishingovému útoku, bezpečně chránili váš účet), můžeme, pokud to povoluje a/nebo vyžaduje příslušný zákon, zpracovávat informace o vašem prohlížeči, URL, informace o nákladním listu, informace o softwaru nebo zařízení, které používáte. Při návštěvě našich prostor shromažďujeme také informace o vás prostřednictvím našich bezpečnostních systémů (jako je kamerový systém).

i)        Přímý marketing: Za účelem propagace našich služeb a v rozsahu povoleném platnými zákony můžeme provádět přímý marketing včetně zasílání reklam a dalších komerčních informací, které by vás nebo vaši organizaci mohly zajímat. Za tímto účelem zpracujeme vaše jméno, údaje o vaší organizaci a kontaktní údaje, jako je vaše firemní e-mailová adresa.

j)        Anonymizace: S výhradou platných zákonů můžeme vaše osobní údaje anonymizovat, agregovat nebo jinak de-identifikovat (způsobem, že vás již nelze identifikovat) za účelem provádění analýzy dat, statistických studií a pomoci nám pochopit, jak můžeme naše služby zlepšit.

 

2.       Právní základy pro zpracování údajů

Pro zpracování vašich osobních údajů potřebuje společnost SF právní základ. Právní základ pro naše zpracování závisí na účelech zpracování. Kdykoli shromažďujeme nebo jinak zpracováváme vaše osobní údaje, činíme tak na následujícím právním základě:

a)       Pokud to vyžaduje zákon, váš souhlas s takovým shromažďováním a zpracováním (například váš souhlas můžeme potřebovat ke zpracování vašich osobních údajů pro činnosti přímého marketingu nebo při používání technologie, jako jsou soubory cookie);

b)       Z nezbytnosti pro plnění smlouvy s vámi, jako je váš souhlas s našimi podmínkami použití a dalšími dohodami;

c)       Pro účely našich legitimních obchodních zájmů za předpokladu, že za každých okolností zvážíme nezbytnost našeho zpracování za tímto účelem oproti vašim zájmům na ochranu soukromí a důvěrnosti, včetně zohlednění vašich rozumných očekávání, dopadu zpracování a veškerých záruk, které jsou nebo by mohly být zavedeny. Za všech okolností omezíme takové zpracování pro náš legitimní obchodní zájem na to, co je nezbytné pro jeho účely. Pokud zpracováváme osobní údaje na základě toho, že je zpracování nezbytné pro účely našich legitimních obchodních zájmů, mezi tyto zájmy patří:

 1.         propagace našich služeb, zlepšení vašich zkušeností při interakci s námi;
 2.        vývoj a vylepšení produktů, kde nám zpracování umožňuje vylepšovat, upravovat, personalizovat nebo jinak zlepšovat naše služby a komunikaci ve prospěch našich zákazníků a lépe porozumět tomu, jakou mají lidé interakci s našimi službami;
 3.         převody uvnitř organizace pro administrativní a jiné legitimní obchodní účely;
 4.        detekce a prevence podvodů;
 5.         obhajoby nebo stanovení právních nároků;
 6.         zlepšení naší bezpečnosti, bezpečnosti našich zaměstnanců a třetích stran (například hostů) (včetně kybernetické bezpečnosti, včetně zlepšení zabezpečení naší sítě a informačních systémů);
 7.        obecné obchodní operace a pečlivost (například rozvíjet a udržovat vztahy s prodejci, partnery a jinými organizacemi a jednat s jednotlivci, kteří pro ně pracují); a
 8.        poskytování našich služeb vám.

d)       Pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti; například zákonné lhůty pro uchovávání daní, reakci na žádosti vládních agentur (například soudů), celních orgánů pro účely celního odbavení.

Pokud byste chtěli získat více informací o našich legitimních zájmech za účelem zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže.

Rovněž obdržíme informace o vás (včetně vašich osobních údajů), pokud používáte jiné webové stránky nebo provozované aplikace nebo jiné služby poskytované námi nebo společnostmi naší skupiny. V takovém případě budou tyto informace sdíleny ve skupině a kombinovány s informacemi shromážděnými na toto téma. Můžeme s vámi také komunikovat prostřednictvím vašich účtů na sociálních sítích.

Automatizovaná rozhodnutí, která mají pro vás významné právní účinky, neděláme. Pokud se to však v budoucnu změní, zajistíme, aby takové rozhodování bylo v souladu s platnými zákony a abyste byli o takovém rozhodování informováni v souladu s platnými zákony.

3.       Způsoby, jak shromažďujeme vaše údaje a zdroje údajů

Vaše osobní údaje buď a) poskytujete vy (např. prostřednictvím našich webových stránek / kde používáte naše služby); b) jsou získávané od třetích stran (například od jiných subjektů v naší skupině); nebo c) jsou získávané z veřejně dostupných zdrojů (např. z internetu, obchodního rejstříku).

Můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, pokud vy nebo vaše společnost dodáváte produkty a/nebo poskytujete služby nám, nebo pokud dodáváme produkty a/nebo poskytujeme služby vám nebo vaší společnosti (včetně případů, kdy provádíme přímý marketing); a

Kromě toho můžeme také shromažďovat vaše osobní údaje z následujících zdrojů:

 •          Přímo i nepřímo z činnosti na webu. Například z údajů o využití webu, které se shromažďují automaticky. Kromě toho, jako mnoho organizací, používáme „cookies“, což jsou malé textové soubory, které může webová stránka použít k rozpoznání opakujících se uživatelů, usnadnit uživateli trvalý přístup a používání stránek a sledovat chování uživatelů například na webových stránkách, které navštěvují. Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie;
 •          Z webových stránek sociálních médií;
 •          Od strategických obchodních partnerů, kteří nám pomáhají při poskytování určitých transakcí a služeb (např. autorizovaní prodejci, autorizovaní obchodní partneři, kteří za vás mohou přijímat vaše balíky, poskytovatelé kreditních karet, zpracování plateb, sociální média, prodejci produktů, reklamní sítě, poskytovatelé analytických služeb, hostování a další strategičtí partneři).

 

4.       Právní a další požadavky

Jak je vysvětleno výše, některé osobní údaje, které požadujeme, jsou nutné k poskytování služeb, a pokud nejsou poskytnuty, nemusíme vám být schopni poskytnout příslušné služby nebo poskytnout informace, které jste od nás požadovali.

Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány, pokud je to nutné na základě rozumné žádosti donucovacího nebo regulačního orgánu, instituce nebo agentury, nebo za účelem vyšetřování, předcházení nebo přijetí opatření týkajících se podezřelých nezákonných činností nebo podvodů za účelem prosazení nebo použití našich podmínek použití a dalších dohod k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společností skupiny, zákazníků, klientů a dalších nebo k obraně právních nároků. Nebudeme mazat osobní údaje, pokud jsou relevantní pro vyšetřování nebo spor, nebo dokud příslušné zákony nedovolí jejich odstranění. Budou i nadále ukládány, dokud nebudou tyto záležitosti zcela vyřešeny, a nebude možné je zákonně odstranit.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, musí být úplné a přesné. V případě potřeby vás můžeme kontaktovat a vaše osobní údaje ověřit.

 

5.       Jak dlouho uchováváme vaše informace

Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak je to přiměřeně nutné, a pro řešení reklamací. Vaše údaje také uchováme, pokud je to nutné pro splnění zákonných, účetních požadavků nebo požadavků hlášení. 

Existují také určité druhy informací, například daňová evidence, které podle zákona vyžadují uchovávání po určitou dobu.

Obecně řečeno, kritéria, která používáme ke stanovení období uchování, jsou následující:

 • zda existují smluvní nebo zákonné povinnosti, které vyžadují, abychom údaje po určitou dobu uchovávali;
 • zda jste s námi nedávno komunikovali;
 • zda existuje trvalý právní nárok, který se týká jakéhokoli obchodního (nebo jiného) vztahu, který s námi máte, nebo který jinak souvisí s vaším vztahem k nám; a
 • zda jakýkoli použitelný zákon, statut nebo předpis umožňuje konkrétní dobu uchování;

Tato kritéria mohou také znamenat, že upravíme dobu, po kterou uchováváme výše uvedené kategorie osobních údajů.

Vaše osobní údaje odstraníme, pokud je již nebudeme potřebovat pro výše uvedené účely.

Naše postupy uchovávání určitých osobních údajů jsou následující:

Informace o účtu a informace o nákladním listu:

 •          Informace o vašem účtu a informace o právech, zájmech a virtuálních aktivech ve vašem účtu již nebudou přístupné ihned po zrušení vašeho účtu, nicméně účty některých kanálů pro umísťování objednávek mají lhůtu pro stažení (například třicet dní), takže informace mohou být po uplynutí této doby vymazány. Jakmile jsou informace odstraněny, nelze je obnovit.
 •          Abychom uspokojili váš dotaz, vaše informace o nákladním listu budou v živém systému společnosti SF rezervovány po dobu třiceti dnů až šesti měsíců (v závislosti na konkrétním kanálu pro zadání objednávky) a informace o trase zásilky můžete požadovat na oficiálním webu společnosti SF Express prostřednictvím odesílatele uvedeného na nákladním listu, čísla mobilního telefonu příjemce nebo nákladního listu a kanálu pro zadání objednávky (například aplikace společnosti SF Express); po uplynutí této doby odstraníme vaše informace o nákladním listu z popředí systému společnosti SF, aby tyto informace nebylo možné vyhledat ani k nim získat přístup.
 •          K provedení celního odbavení budeme potřebovat informace o vašem účtu a informace o nákladním listu. Celní zákony vyžadují, abychom tyto osobní údaje – některé z nich – ukládali/uchovávali. Obecně se toto období pohybuje od 3 do 7 let, v závislosti na příslušné zemi a celních zákonech. V takových případech budeme uchovávat pouze osobní údaje nezbytné ke splnění našich zákonných povinností.

Marketing:

 •          Kopii vašich kontaktních údajů si ponecháme, pokud vznesete námitku nebo se odhlásíte od zasílání našich přímých marketingových komunikací. Vaše údaje přidáme do našeho seznamu zákazu, abychom zajistili, že od nás nebudete dostávat žádné budoucí marketingové zprávy. Rovněž nebudeme mazat osobní údaje, pokud jsou relevantní pro vyšetřování nebo spor. Budou uloženy, dokud nebudou tyto záležitosti plně vyřešeny.

Spory:

 •          Pokud je to relevantní, budeme také uchovávat vaše osobní údaje po dobu použitelné promlčecí lhůty pro nároky, které by proti nám mohly být vzneseny později (např. obvykle mezi šesti až deseti lety v závislosti na příslušné jurisdikci). To nám umožní uplatnit veškerá zákonná práva, která můžeme mít, nebo hájit případné právní nároky, které mohou vzniknout. Za určitých okolností může být nutné uchovávat osobní údaje delší dobu, například tam, kde s vámi pokračujeme v korespondenci nebo kde probíhá pokračující právní nárok nebo regulační vyšetřování. Doba, po kterou uchováváme vaše osobní údaje, bude záviset na délce trvání takového nároku nebo vyšetřování a na jakékoli potřebě, abychom zajistili, že uchováváme nezbytné údaje za účelem uplatňování zákonných práv, která můžeme mít.

Kontaktujte nás na joeyxie@sf-express.com pro více informací o konkrétních dobách uchovávání, které se vztahují na vaše osobní údaje.

 

6.       Informace, které sdílíme

Za určitých okolností předáváme vaše osobní údaje třetím stranám, jako jsou naši poskytovatelé služeb, společnosti skupiny a orgány činné v trestním řízení. Jedná se o následující:

 • Informace o vás sdílíme s ostatními členy naší skupiny společností, abychom mohli poskytovat nejlepší služby v celé naší skupině. Tito jsou povinni uchovávat a používat vaše informace v souladu s tímto oznámením.
 • Vaše osobní údaje budeme sdílet a mít k nim přístup u poskytovatelů analytických služeb a vyhledávačů, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci webových stránek a aplikace a pro lepší personalizaci obsahu a reklamy.
 • Vaše údaje sdílíme s našimi autorizovanými obchodními partnery, prodejci, určitými dodavateli nebo poskytovateli služeb, jako jsou zpracovatelé dat. Mohou za nás zpracovávat vaše osobní údaje, například pokud používáme poskytovatele cloudových služeb (například AWS). Mezi další poskytovatele služeb patří reklamní agentury, dodavatelé IT, specialisté na zálohování a obnovu po havárii, poskytovatelé e-mailů a externí call centra. Naši dodavatelé a poskytovatelé služeb budou povinni splňovat naše standardy pro zpracování informací a bezpečnost. Informace, které jim poskytneme, včetně vašich údajů, budou poskytnuty pouze v souvislosti s výkonem jejich funkce. Nebude jim dovoleno používat vaše informace k jiným účelům než k účelům uvedeným v tomto oznámení.
 • Vaše údaje můžeme sdílet se zpracovateli plateb. Při zadávání objednávky si můžete vybrat platební služby poskytované stranou spojenou se společností SF nebo jakoukoli platební organizací třetí strany spolupracující se společností SF (např. SF Financial, Alipay, WeChat Pay, Unionpay, NetsUnion, dále jen „platební instituce“), a těmto platebním institucím poskytneme číslo vaší objednávky SF a částku transakce, abychom potvrdili váš platební pokyn a dokončili platbu.

V určitých situacích mohou být vaše osobní údaje přeneseny do jiných organizací třetích stran:

 • pokud prodiskutujeme prodej nebo převod části nebo celého našeho podnikání – informace mohou být převedeny na potenciální kupce za vhodných důvěrných podmínek;
 • pokud dojde k reorganizaci nebo prodeji, mohou být informace přeneseny na kupujícího, který vám může nadále poskytovat služby;
 • pokud nám to ukládá zákon nebo jakýkoli regulační kodex nebo postup, který dodržujeme, nebo pokud nás o to požádá jakýkoli veřejný nebo regulační úřad – například policie nebo celní orgány;
 • pokud hájíme právní nárok, mohou být vaše údaje přeneseny podle potřeby v souvislosti s obhajobou takového nároku.

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny, pokud jsou anonymizovány a agregovány, protože za takových okolností přestanou být osobními údaji.

 

7.       Kde budou vaše informace uloženy

Informace, které od vás shromažďujeme, mohou být přeneseny a uloženy na místě mimo Evropský hospodářský prostor (EEA, European Economic Area), včetně Číny, která nemá zákony o ochraně údajů ekvivalentní s těmi, které se vztahují na Evropu. Mohou být také zpracovány zaměstnanci působícími mimo Spojené království a/nebo EU, kteří pracují pro nás, pro jednu z našich přidružených společností nebo pro organizaci, která je hostitelem našich webových stránek.

Když přenášíme vaše osobní údaje mimo Spojené království a/nebo Evropský hospodářský prostor (EEA), přijmeme příslušná opatření k ochraně informací v souladu s platnými zákony a předpisy. Bez ohledu na rozdíly v cílových zemích přenosu informací budeme tyto informace chránit na úrovni, která není nižší než úroveň ochrany údajů v zemi, ve které byly osobní údaje původně shromážděny.

Pro převody mimo Spojené království a/nebo EEA obvykle použijeme standardní smluvní doložky (SCCs, Standard Contractual Clauses) jako způsob, jak zajistit, aby byla zavedena adekvátní ochranná opatření. Evropská komise tyto vzorové smlouvy schválila. Pokud byste chtěli získat kopie SCCs schválených regulátorem, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktních údajích.

 

8.       Vaše práva

Ve vztahu k vašim informacím máte určitá práva. Některá z těchto práv budou platit pouze za určitých okolností. Pokud byste chtěli uplatnit nebo diskutovat o některém z těchto práv, kontaktujte nás na adrese joeyxie@sf-express.com.

 • Přístup: máte právo se nás zeptat, zda zpracováváme vaše údaje, a pokud ano, můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům.  To vám umožní obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a určité další informace o nich.
 • Oprava: máte právo požadovat opravu všech neúplných nebo nepřesných osobních údajů, které o vás uchováváme.
 • Vymazání: máte právo nás za určitých okolností požádat o smazání nebo odstranění osobních údajů. Existují také určité výjimky, kdy můžeme odmítnout žádost o vymazání, například tam, kde jsou osobní údaje vyžadovány z důvodu souladu se zákonem nebo v souvislosti s nároky.  
 • Omezení: jste oprávněni nás požádat, abychom pozastavili zpracování určitých vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom zjistili jejich přesnost nebo důvod jejich zpracování.
 • Přenos: můžete požádat o přenos určitých svých osobních údajů na jinou stranu.
 • Námitka: pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu (nebo zájmu třetí strany), můžete proti tomu namítat.  Můžeme však mít právo pokračovat ve zpracování vašich údajů na základě našich oprávněných zájmů nebo tam, kde to souvisí s právními nároky.  Máte také právo vznést námitku, kde zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • Souhlas: pokud zpracováváme osobní údaje se souhlasem, můžete svůj souhlas odvolat.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě v Evropské unii, kde máte trvalé bydliště, kde sídlíme, nebo kde došlo k údajnému porušení zákona o ochraně údajů. Ve Velké Británii můžete podat stížnost na Úřadě komisaře pro informace (Tel: 0303 123 1113 nebo na www.ico.org.uk).

 

9.       Bezpečnost

Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje. Máme zavedena fyzická, technická a administrativní opatření, která zabraňují neoprávněnému přístupu nebo použití vašich informací.

 

10.    Odkazy na webovou stránku třetí strany

Naše webové stránky, bulletiny, e-mailové aktualizace a další komunikace mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky jiných osob, včetně našich partnerských sítí, inzerentů a jiných skupinových společností a/nebo sociálních sítí, jak vám je nabízí a podporuje váš prohlížeč.

Na osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek, se toto oznámení nevztahuje a za nakládání s vašimi osobními údaji na těchto webových stránkách neneseme odpovědnost. Pokud kliknete na odkaz na některý z těchto webů, vezměte prosím na vědomí, že tyto weby mají svá vlastní oznámení, která stanoví způsob shromažďování a zpracování vašich informací při návštěvě těchto webů. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování dat v souvislosti s funkcemi sdílení na sociálních sítích naleznete v oznámeních subjektů, prostřednictvím kterých se je rozhodnete sdílet.

 

11.    Změny tohoto oznámení

Toto oznámení se může čas od času změnit.

Pokud na tomto oznámení změníme něco důležitého (informace, které shromažďujeme, jak je používáme nebo proč), tyto změny zvýrazníme v horní části oznámení a poskytneme na ně náležitý odkaz po přiměřenou dobu po změně.

Jakmile je toto oznámení zveřejněno na našich webových stránkách, automaticky vstoupí v platnost. Nejnovější verze tohoto oznámení bude mít přednost před všemi předchozími verzemi.

Pokud chcete získat přístup k předchozím verzím tohoto oznámení, kontaktujte nás.

 

12.    Jak nás kontaktovat

Pokud chcete více informací o způsobu, jakým spravujeme osobní údaje, které o vás uchováváme, nebo máte obavy, že bychom mohli narušit vaše soukromí a chcete podat stížnost, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže. Uděláme vše pro to, abychom vaši stížnost vyřešili.

Pokud máte k tomuto oznámení jakékoli dotazy, kontaktujte nás:

E-mailová adresa: joeyxie@sf-express.com,

Adresa: 4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

 

Příloha 1

Kontaktní údaje správců údajů podléhajících tomuto oznámení

 

SF Express (Europe) Co., Ltd.:

Adresa: 4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

Pokud máte dotazy, kontaktujte nás na:

E-mail: joeyxie@sf-express.com

 

顺丰速运有限公司

S.F. Express Co., Ltd.:

Adresa: 中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054              

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

Pokud máte nějaké dotazy pro společnost S.F. Express Co., Ltd., kontaktujte nás prosím pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

 

顺丰科技有限公司

SF Technology Co., Ltd.:

Adresa: 中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054              

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

Jméno a kontaktní údaje zástupce společnosti SF Technology Co. Ltd. jsou následující:

Název: SF Express (Europe) Co., Ltd.

Kontaktní údaje: joeyxie@sf-express.com

Pokud máte nějaké dotazy pro společnost SF Technology Co., Ltd., kontaktujte prosím jejího zástupce pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

 

 

Příloha 2

Odpovědnosti ve vztahu ke společnému řízení

 

SF Express (Europe) Co., Ltd. („SF UK“) a S.F. Express Co., Ltd. („SF China“) jsou společnými správci údajů, pokud jde o činnosti zpracování, které provádějí při poskytování našich služeb vám. To znamená, že mohou společně určit účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů.

 

Níže uvedená tabulka uvádí ujednání, která byla dohodnuta mezi společností SF China a společností SF UK jako společnými správci údajů, včetně toho, kdo bude odpovědný za to, že vám poskytne informace o tom, jak a proč vaše údaje používáme a kdo bude odpovědný za vyřízení žádosti od vás.

 

 

Odpovědnosti

 

Zodpovědná strana

Poskytujte oznámení o ochraně osobních údajů

Obě

 

Reakce na subjekty údajů (včetně individuálních požadavků na práva subjektů údajů)

 

SFUK

Informuje subjekt údajů o porušení ochrany osobních údajů

 

SFUK

Kontaktní místo pro veškeré dotazy týkající se osobních údajů

 

Viz příloha 1