ES pareiškimas dėl privatumo

 

Pareikšimas paskutinį kartą keistas 2020 m. lapkričio 30 d.

Kas mes esame?

„SF Express (Europe) Co., Ltd.“, „S.F. Express Co., Ltd.“, ir „SF Technology Co. Ltd.“ (toliau – SF, mes arbamus) visuomet gerbia jūsų privatumą ir vertina jūsų pasitikėjimą mumis, kurį demonstruojate dalindamiesi su mumis savo asmenine informacija.

Šiame Pareiškime dėl privatumo (toliau – Pareiškimas) paaiškinama, kaip mes renkame, saugome, naudojame, atskleidžiame ir kitaip tvarkome jūsų asmeninę informaciją, kokia yra tokių veiksmų priežastis ir teisinis pagrindas, su kuo ir kokiais tikslais asmenine informacija yra dalijamasi, teisės, kuriomis galite pasinaudoti, ir pasirinkimai, kuriuos galite priimti dėl jūsų asmeninės informacijos naudojimo. Šis Pareiškimas taikomas mūsų atliekamam jūsų asmeninės informacijos tvarkymui, kai jam yra taikomi JK galiojantys duomenų apsaugos įstatymai (įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą). Šis Pareiškimas galioja asmeninės informacijos naudojimui, kai mes teikiame jums arba jūsų organizacijai produktus ir (arba) paslaugas, kai jūs naudojatės oficialia mūsų interneto svetaine arba IBS interneto svetaine (toliau – interneto svetainė), mūsų mobiliosiomis programomis (jei taikoma) ir bet kokiu kitu kanalu arba mobiliąja funkcija, kurią mes valdome, kai jūs pateikiate mums užsakymą arba kitaip su mumis bendraujate ir kai įsigyjate paslaugas ir bendraujate su mumis ne internetu (bendrai toliau vadinama Paslaugomis). Jeigu jums taikoma bet kuri iš šių sąlygų, prašome atidžiai perskaityti šį Pareiškimą. SF pateiks šį Pranešimą arba nuorodas į šį Pranešimą savo interneto svetainėje (įskaitant tada, kai jūs pateikiate užsakymus).

Šiame Pranešime naudojamas žodis „jūs“ reiškia jus ir (arba) jūsų organizaciją.

„SF Express (Europe) Co., Ltd.“, „S.F. Express Co., Ltd.“ ir „SF Technology Co. Ltd.“ yra laikomi jūsų asmens duomenų, kuriuos šios įmonės tvarko, duomenų valdytojais. Jųkontaktiniai duomenys yra pateikiami šio Pranešimo 1 priede.

„SF Express (Europe) Co., Ltd.“ ir „S.F. Express Co., Ltd.“ yra laikomi bendraisiais duomenų valdytojais, atliekančiais tvarkymo veiklas, kurių yra imamasi teikiant jums paslaugas. Daugiau informacijos ieškokite šio Pareiškimo 2 priede.

 

Vaikai

Mes sąmoningai nerenkame informacijos iš vaikų, kurie yra jaunesni nei 18 metų, o mūsų Paslaugos nėra skirtos tokio amžiaus asmenims. Jeigu nesate sulaukęs 18 metų, negalite pateikti mums jokios asmeninės informacijos arba registruotis Paslaugoms, o jeigu norite pasinaudoti Paslaugomis, turite kreiptis pagalbos į vieną iš tėvų arba globėjų.

Jeigu būdamas asmeniu, kuris prižiūri vaiką atlikdamas vieno iš tėvų pareigas, jūs sužinote, kad jūsų vaikas suteikė mums asmeninę informaciją be jūsų sutikimo, susisiekite su mumis ir prireikus mes pašalinsime asmeninę informaciją.

 

Duomenų rinkimas ir naudojimas

Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

Jūsų duomenų rinkimo būdai ir šaltiniai

Teisiniai ir kiti reikalavimai

Jūsų informacijos saugojimo laikotarpis

Informacija, kuria dalijamės

Jūsų informacijos saugojimo vieta

Jūsų teisės

Saugumas

Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines

Šio pareiškimo pakeitimai

Kaip su mumis susisiekti?

 

 

1.       Duomenų rinkimas ir naudojimas

Mes rinksime, saugosime ir naudosime jūsų asmeninę informaciją:

a)       norėdami vykdyti savo ūkinę veiklą;

b)       norėdami suteikti jums prieigą prie mūsų Interneto svetainės, leisti registruotis / prenumeruoti / pirkti / naudoti mūsų Paslaugas;

c)       norėdami suteikti jums prieigą ir teisę naudotis mūsų mobiliosiomis programomis (kai taikoma) (toliau – Programos);

d)       norėdami įgyvendinti savo teisinius įsipareigojimus;

e)       norėdami įgyvendinti bet kokį kitą tikslą, apie kurį jums pranešėme rinkdami jūsų asmens informaciją; ir

f)        norėdami įgyvendinti kitus tikslus, kurie yra detaliau aprašomi šioje dalyje.

Nustatėme, kad iš jūsų galime rinkti arba gauti toliau nurodytų rūšių informaciją, bei identifikavome jos naudojimo būdus ir priežastis.

a)       Paskyros registravimas: norėdami užbaigti paskyros sukūrimą mūsų Interneto svetainėje prašysime jūsų pateikti šią informaciją (toliau kartu vadinamą Paskyros informacija): jūsų mobiliojo telefono numerį, el. pašto adresą, paskyros pavadinimą ir slaptažodį. Mes patikrinsime jūsų tapatybę atsiųsdami tikrinimo kodą el. paštu.

b)      Logistikos paslaugos (įskaitant muitinės procedūras): kai pateikiate siuntos pristatymo užsakymą arba kai jūsų informacija yra pateikiama, nes jūs esate mūsų siuntos gavėjas, SF (arba jos autorizuotasis verslo partneris, kai taikoma) rinks jūsų asmeninę informaciją šiais tikslais: (i) norėdamas pateikti siuntos pristatymo užsakymą; (ii) norėdamas sukurti siuntos etiketes; (iii) norėdamas išrašyti pro forma sąskaitas; (iv) norėdamas atlikti siuntos sekimą, kai ji keliauja pas gavėją; (v) norėdamas atlikti išsiuntimo šalies muitinės procedūras; (vi) norėdamas atlikti gavimo šalies muitinės procedūras Kinijoje ir (vii) norėdamas pristatyti siuntą į Kiniją. Šiais tikslais tvarkome toliau nurodytą asmeninę informaciją:

o    siuntėjo ir gavėjo vardus ir pavardes, adresus ir kontaktinę informaciją;

o    siuntimo informaciją (toliau – Važtaraščio informacija) (šią informaciją naudojame siekdami pateikti užsakymą, sukurti logistikos važtaraštį, paimti, rūšiuoti, saugoti ir gabenti siuntą, atlikti eksporto ir importo muitinės procedūras ir pristatyti siuntą);

o    kai leidžia arba reikalauja įstatymas, jūsų asmens tapatybės dokumentus, kad patikrintumėme jūsų tapatybę ir sudarytume eksporto ir importo muitinės deklaraciją;

o    vardą ir pavardę, kontaktinę ir bet kokią kitą informaciją, kurią galite mums suteikti susisiekdami su mumis dėl turimo skundo arba užklausos (atkreipkite dėmesį, kad paskambinus mums, mūsų skambučių centrui ar kitaip su mumis susisiekus telefonu galime įrašyti pokalbius siekdami valdyti ir (arba) išvengti potencialių ginčų); ir

o    jei mums buvo suteiktas neteisingas arba neišsamus pristatymo adresas, laikydamiesi galiojančių įstatymų mes galime papildyti ir (arba) ištaisyti tokį adresą atsižvelgdami į ankstesnę jūsų Važtaraščio informaciją ir neprašyti siuntėjo / gavėjo pakartotinai patvirtinti adresą norėdami garantuoti veiksmingą pristatymą (kaip įmanoma labiau sumažindami jūsų nuostolių dėl nepristatytos arba per vėlai pristatytos siuntos riziką ir užtikrindami sklandesnę patirtį naudojantis paslauga).

c)       Mokėjimo duomenys: jeigu norėsite gauti sąskaitą už savo Paslaugas, mes taip pat rinksime šią informaciją: sąskaitos pavadinimą, mokėtojo ID, gavėjo el. pašto adresą ir bet kokią papildomą informaciją, kuri yra pateikiama atsižvelgiant į jūsų prašymą išrašyti sąskaitą, pvz., pirkėjo informaciją.

d)       Pranešimų siuntimas: mes rinksime jūsų įrenginio informaciją norėdami siųsti jums informaciją apie siuntos maršrutą, mokėjimo būseną, kuponus ir išpardavimus. Savo mobiliojo, kito įrenginio (kai taikoma), PROGRAMOS arba oficialios „WeChat“ paskyros nustatymuose galite įjungti režimą „Netrukdyti“.

e)       Klientų aptarnavimas ir po pirkimo teikiamos paslaugos: mūsų klientų aptarnavimo atstovai ir darbuotojai, teikiantys paslaugas po pirkimo, gali naudoti jūsų Paskyros informaciją ir Važtaraščio informaciją. Tai atliekama norint užtikrinti jūsų paskyros saugumą. Mūsų skambučių centro atstovai ir internetinio klientų aptarnavimo darbuotojai naudos jūsų Paskyros informaciją ir Važtaraščio informaciją norėdami patikrinti jūsų tapatybę. Jei norėsite, kad suteiktumėme jums klientų aptarnavimo paslaugas ir (arba) po pirkimo teikiamas paslaugas, susijusias su jums teikiamomis Paslaugomis, mes paprašysime jūsų pateikti savo Važtaraščio informaciją ir siuntos maršruto informaciją. Jūsų taip pat gali būti prašoma pateikti papildomą informaciją, kuri gali būti reikalinga norint atsakyti į jūsų užklausą.

f)        Apklausos: atlikdami apklausas mes galime rinkti informaciją, kurią mums pateikėte, jei jūs pasirenkate dalyvauti mūsų apklausoje (įskaitant kontaktinio asmens vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą, kontaktinį telefono numerį, el. pašto adresą, užklausos informaciją, kurią pateikėte oficialios S.F. interneto svetainės skiltyje „Bendradarbiavimo užklausa“). 

g)       Mūsų produktų arba paslaugų gerinimas: atsižvelgdami į jūsų Paskyros informaciją ir Važtaraščio informaciją mes galime sukurti naudotojo profilį siekdami suteikti jums suasmenintas paslaugas ir siųsti informaciją apie Paslaugas, kurios gali jus dominti. Kai taikoma, mes galime sujungti informaciją, kurią surinkome iš įvairių jūsų įrenginių, siekdami pagerinti paslaugų pasiūlą (pvz., užtikrinti, kad įvairiuose įrenginiuose jums siūlomos Paslaugos tinkamos ir (arba) papildo viena kitą). Siekdami suteikti jums suasmenintas paslaugas ir jas pagerinti (įskaitant skubaus prekių surinkimo / pristatymo ir bendrosios klientų patirties gerinimą) mes galime, kai tai leidžia galiojantys įstatymai, sujungti duomenis ir analizuoti informaciją, kurią surinkome apie jus (i) kai jūs naudojotės mūsų Paslaugomis; (ii) iš viešųjų šaltinių (pavyzdžiui, oficialių vyriausybinių (pvz., pramonės ir prekybos departamento, transporto departamento, mokesčių departamento, teismų)) interneto svetainių.

h)       Saugumas: siekdami užtikrinti savo sistemų saugumą (pvz., užkirsti kelią duomenų viliojimui, apsaugoti jūsų paskyrą), kai leidžia ir (arba) reikalauja galiojantys įstatymai, mes galime tvarkyti jūsų naršyklės informaciją, URL, Važtaraščio informaciją, informaciją apie jūsų naudojamą programinę įrangą arba įrenginį. Jums lankantis mūsų patalpose mes taip pat renkame informaciją apie jus naudodamiesi saugumo sistemomis (pvz., uždarosios grandinės televizijos kameromis).

i)        Tiesioginė rinkodara: norėdami reklamuoti savo Paslaugas tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes galime vykdyti tiesioginę rinkodarą bei siųsti reklamas ir kitą komercinę informaciją, kuri gali sudominti jus arba jūsų organizaciją. Šiam tikslui mes tvarkysime jūsų vardą ir pavardę, jūsų organizacijos ir kontaktinę informaciją, pvz., jūsų įmonės el. pašto adresą.

j)        Anoniminimas: laikydamiesi galiojančių įstatymų mes galime anoniminti, agreguoti ar kitaip nuasmeninti jūsų asmeninę informaciją (taip, kad iš jos nebebūtų įmanoma atskleisti jūsų tapatybės) norėdami atlikti duomenų analizę, statistinius tyrimus ir suprasti, kaip galime pagerinti savo Paslaugas.

 

2.       Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

Norėdama tvarkyti jūsų asmeninę informaciją SF turi turėti teisinį pagrindą. Mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas priklauso nuo duomenų tvarkymo tikslų. Rinkdami arba kitaip tvarkydami jūsų asmeninę informaciją mes remiamės šiais teisėtais pagrindais:

a)       jūsų sutikimu atlikti tokį duomenų rinkimą arba tvarkymą, kai jo reikalauja įstatymai (pvz., mums gali būti reikalingas jūsų sutikimas norint tvarkyti jūsų asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros veikloms arba naudojantis tokiomis technologijomis, kaip slapukai);

b)       faktu, kad duomenys yra reikalingi norint įvykdyti su jumis sudarytą sutartį, pvz., sutarimą dėl mūsų naudojimo sąlygų ar kitą susitarimą;

c)       mūsų teisėtų verslo interesų tikslais, tačiau kiekvienu atveju mes turėsime įvertinti šiuo tikslu atliekamo duomenų tvarkymo reikiamumą atsižvelgdami į jūsų privatumą ir konfidencialumą bei pagrįstus lūkesčius, duomenų tvarkymo poveikį ir apsaugos priemones, kurios yra arba gali būti taikomos. Bet kokiu atveju mes ribosime duomenų tvarkymą mūsų teisėtų verslo interesų tikslais ir tvarkysime tik tokius duomenis, kurie yra reikalingi šiam tikslui pasiekti. Tvarkant jūsų asmeninę informaciją, nes tai atlikti yra reikalinga siekiant užtikrinti teisėtus mūsų verslo interesus, tokiais interesais galima laikyti:

 1.         mūsų Paslaugų reklamavimą, jūsų patirties bendraujant su mumis gerinimą;
 2.        produktų plėtojimą ir tobulinimą, kai duomenų tvarkymas leidžia mums patobulinti, keisti, suasmeninti ar kitaip gerinti mūsų Paslaugas ir komunikaciją klientų naudai ir geriau suvokti, kaip žmonės naudojasi mūsų Paslaugomis;
 3.         organizacijos viduje vykdomus duomenų perdavimus, atliekamus administraciniais ar kitais teisėtais ūkinės veiklos tikslais;
 4.        sukčiavimo nustatymą ir prevenciją;
 5.         teisėtų reikalavimų pateikimą arba gynybą;
 6.         mūsų, mūsų darbuotojų ir trečiųjų šalių (pvz., svečių) saugumo stiprinimą (įskaitant kibernetinį saugumo, mūsų tinklo ir informacinių sistemų saugumo gerinimą);
 7.        bendrąsias ūkines veiklas ir tikrinimą (pvz., atliekamą siekiant užmegzti ir palaikyti santykius su pardavėjais, partneriais ir kitomis organizacijomis bei dirbti su jų pasamdytais asmenimis); ir
 8.        Paslaugų teikimą jums.

d)       Kai jūsų asmeninė informacija turi būti tvarkoma siekiant įgyvendinti teisinį įsipareigojimą, pvz., užtikrinti įstatymuose numatytus mokesčių sulaikymo laikotarpius, atsakyti į vyriausybinių įstaigų (pvz., teismų), muitinių, kuriose turi būti atliekamos atitinkamos procedūros, užklausas.

Jei norėtumėte sužinoti daugiau informacijos apie mūsų teisėtus interesus tvarkyti jūsų asmeninę informaciją, susisiekite su mumis toliau aprašomais būdais.

Mes taip pat gausime informaciją apie jus (įskaitant jūsų asmeninę informaciją), jeigu jūs naudositės bet kokiomis kitomis mūsų valdomomis interneto svetainėmis, programomis arba kitomis mūsų arba mūsų įmonių grupės teikiamomis paslaugomis. Tokiu atveju šia informacija bus dalijamasi visoje grupėje, o ji bus sujungiama su šiose priemonėse surinkta informacija. Mes taip pat galime bendrauti su jumis jūsų socialinių tinklų paskyrose.

Mes neatliekame automatizuoto sprendimų priėmimo, kuris turi reikšmingų teisinių pasekmių jums. Tačiau jei ateityje ši nuostata pasikeistų, mes užtikrinsime, kad toks sprendimų priėmimas atitiktų galiojančius įstatymus, ir kad jūs būtumėte informuotas apie tokį sprendimų priėmimą laikantis galiojančių įstatymų.

3.       Jūsų duomenų rinkimo būdai ir šaltiniai

Jūsų asmeninė informacija yra (a) pateikiama jūsų (pvz., mūsų Interneto svetainėje / ten, kur naudojatės mūsų Paslaugomis); (b) gauta iš trečiųjų šalių (pvz., kitų grupei priklausančių juridinių asmenų); arba (c) gauta iš viešų šaltinių (pvz., interneto, juridinių asmenų registro).

Mes galime rinkti jūsų asmeninę informaciją, jei jūs arba jūsų įmonė tiekia mums produktus ir (arba) teikia paslaugas, arba jei mes tiekiame jums arba jūsų įmonei produktus ir (arba) teikiame Paslaugas (įskaitant ir tiesioginės rinkodaros vykdymą).

Mes taip pat galime rinkti asmeninę informaciją apie jus iš šių šaltinių:

 •          tiesiogiai ar netiesiogiai jums užsiimant veikla Interneto svetainėje. Pavyzdžiui, iš interneto svetainės naudojimo duomenų, kurie yra renkami automatiškai. Kaip ir daugelis kitų organizacijų, mes pasitelkiame „slapukus“, kuriais vadinami maži tekstiniai failai, kuriuos gali naudoti interneto svetainė norėdama atpažinti pakartotinai besilankančius naudotojus, palengvinti nuolatinę naudotojo prieigą prie svetainės ir jos naudojimą bei sekti naudotojų elgesį internete, pvz., jūsų lankomas svetaines. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų politikoje;
 •          socialinių tinklų;
 •          strateginių verslo partnerių, kurie padeda mums įgyvendinti tam tikrus sandorius bei teikti tam tikras Paslaugas (pvz., autorizuotųjų perpardavėjų, autorizuotųjų verslo partnerių, kurie gali mūsų vardu surinkti jūsų siuntas, kredito korteles išduodančių įstaigų, mokėjimų tvarkymo paslaugų teikėjų, socialinių tinklų, produktų tiekėjų, reklaminių tinklų, analitinių paslaugų teikėjų, išteklių nuomos įstaigų ir kitų strateginių partnerių).

 

4.       Teisiniai ir kiti reikalavimai

Kaip paaiškinama pirmiau, tam tikra mūsų prašoma asmeninė informacija yra reikalinga norint suteikti Paslaugas, o jos negavus mes galime nesuteikti jums reikiamų Paslaugų arba jūsų prašomos informacijos.

Jūsų asmeninė informacija taip pat gali būti tvarkoma, jei tai reikalinga arba jei to pagrįstai reikalauja teisėsaugos arba reguliavimo institucijos, organai arba tarnybos siekdamos ištirti, užkardyti arba imtis veiksmų prieš tariamas neteisėtas veikas arba sukčiavimą; jei tai yra reikalinga siekiant įgyvendinti ir taikyti mūsų naudojimo sąlygas ir kitus susitarimus, apsaugoti grupei priklausančių įmonių, klientų, vartotojų ir kitų asmenų teises ir nuosavybę bei užtikrinti jų saugumą arba apsiginti nuo teisinių reikalavimų. Mes neištrinsime asmeninės informacijos, jeigu ji yra svarbi tyrimui ar ginčui, arba saugosime ją tol, kol galiojantys įstatymai leis ją ištrinti. Informacija bus saugoma tol, kol šios problemos bus galutinai išspręstos arba tol, kol ją ištrinti leis įstatymai.

Bet kokia asmeninė informacija, kurią pateikiate mums naudodamiesi Interneto svetaine, privalo būti išsami ir tiksli. Atkreipkite dėmesį, kad prireikus mes galime susisiekti su jumis norėdami patikrinti jūsų asmeninę informaciją.

 

5.       Jūsų informacijos saugojimo laikotarpis

Mes saugosime jūsų informaciją tol, kol ji yra pagrįstai reikalinga ir tol, kol yra nagrinėjami reikalavimai. Mes taip pat saugome jūsų informaciją tol, kol tai yra reikalinga siekiant užtikrinti, kad yra laikomasi teisinių, apskaitos arba ataskaitų teikimo reikalavimų. 

Tam tikros rūšies informacija, pvz., mokesčių deklaracijos, turi būti saugoma tam tikrą įstatymuose numatytą laikotarpį.

Iš esmės nustatydami informacijos saugojimo laikotarpius vadovaujamės šiais kriterijais:

 • atsižvelgiame, ar egzistuoja sutartiniai arba teisiniai reikalavimai, kurių laikydamiesi turime saugoti duomenis tam tikrą laikotarpį;
 • atsižvelgiame, ar neseniai su mumis bendravote;
 • atsižvelgiame, ar egzistuoja nebaigtas nagrinėti reikalavimas, kuris yra sietinas su bet kokiais dalykiniais (ar kitais) santykiais, kuriuos esate užmezgęs su mumis, ar kitaip susijęs su jūsų santykiais su mumis; ir
 • atsižvelgiame, ar galiojantys įstatymai, statutai arba reglamentai leidžia saugoti duomenis tam tikrą laikotarpį.

Šie kriterijai taip pat gali reikšti, kad mes turėsime koreguoti pirmiau aprašytų kategorijų asmeninės informacijos saugojimo laikotarpius.

Mes pašalinsime jūsų asmeninę informaciją, jeigu ji nebebus reikalinga siekiant įgyvendinti pirmiau numatytus tikslus.

Saugodami tam tikrą asmeninę informaciją laikomės šių tvarkų:

Paskyros informacija ir Važtaraščio informacija:

 •          Jūsų Paskyros informacija ir informacija apie teises, interesus bei jūsų paskyroje esantį virtualųjį turtą taps neprieinama vos tik jūs atšauksite savo paskyrą, tačiau kai kurioms užsakymų pateikimo kanalų paskyroms galioja atšaukimo laikotarpis (pvz., trisdešimt dienų), taigi informacija bus ištrinta jam praėjus. Ištrintos informacijos atkurti neįmanoma.
 •          Norint patenkinti jūsų prašymą, jūsų Važtaraščio informacija bus saugoma SF tiesioginėje sistemoje nuo trisdešimt dienų iki šešių mėnesių (priklausomai nuo konkretaus užsakymų pateikimo kanalo), o jūs galite teirautis informacijos apie siuntos maršrutą oficialioje „SF Express“ interneto svetainėje pateikdami važtaraštyje nurodytą siuntėją, gavėjo telefono numerį arba važtaraščio numerį ir užsakymo pateikimo kanalą (pvz., „SF Express“ programą); praėjus šiam laikotarpiui mes pašalinsime jūsų Važtaraščio informaciją iš SF priekinio plano sistemos, kad tokia informacija nebūtų gaunama arba prieinama.
 •          Atkreipkite dėmesį, kad norėdami atlikti muitinės procedūras mes turime turėti Paskyros informaciją ir Važtaraščio informaciją. Muitinės įstatymai nurodo, jog mes turime laikyti / saugoti tam tikrą asmeninę informaciją. Iš esmės saugojimo laikotarpis svyruoja nuo 3 iki 7 metų, priklausomai nuo šalyje galiojančių įstatymų ir muitinės įstatymų. Tokiais atvejais mes saugosime tik tą asmeninę informaciją, kuri yra reikalinga siekiant įgyvendinti mūsų teisinius įsipareigojimus.

Rinkodara:

 •          Mes išsaugosime jūsų kontaktinių duomenų kopiją, jeigu jūs atsisakysite arba nesutiksite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų. Mes įtrauksime jūsų duomenis į savo nenaudojamų klientų duomenų sąrašą, kad užtikrintumėme, jog ateityje jūs negausite jokių mūsų rinkodaros pranešimų. Mes taip pat netrinsime tos asmeninės informacijos, kuri yra svarbi tyrimui arba ginčo sprendimui. Informacija bus saugoma tol, kol šios problemos bus galutinai išspręstos.

Ginčai:

 •          Kai taikoma, mes taip pat saugosime jūsų asmeninę informaciją tokį ribojamą laikotarpį, per kurį gali būti pateikiami reikalavimai mums (t.y., dažniausiai šis laikotarpis trunka nuo šešių iki dešimt metų, priklausomai nuo galiojančios jurisdikcijos). Tai leis mums pasinaudoti bet kokiomis mūsų turimomis juridinėmis teisėmis arba gintis nuo teisinių reikalavimų, kurie galėjo būti pareikšti. Tam tikromis aplinkybėmis asmeninę informaciją gali prireikti saugoti ilgesnį laikotarpį, pvz., jei tęsiasi mūsų bendravimas su jumis, jeigu vyksta teisinių reikalavimų nagrinėjimas arba teisės aktuose numatytas tyrimas. Jūsų asmeninės informacijos saugojimo laikotarpis priklauso nuo tokio reikalavimo nagrinėjimo arba tyrimo trukmės bei mūsų poreikio užtikrinti reikiamų duomenų saugojimą siekiant pasinaudoti bet kokiomis turimomis juridinėmis teisėmis.

Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie konkrečius jūsų asmeninei informacijai taikomus saugojimo laikotarpius, susisiekite su mumis adresu joeyxie@sf-express.com.

 

6.       Informacija, kuria dalijamės

Tam tikromis aplinkybėmis mes galime perduoti jūsų asmeninę informaciją trečiosioms šalims, pvz., mūsų paslaugų teikėjams, grupei priklausančioms įmonėms ir teisėsaugos agentūroms. Tai atliekame susiklosčius šioms aplinkybėms:

 • mes dalijamės informacija apie jus su kitais įmonių grupės nariais, norėdami suteikti jums geriausias visos grupės paslaugas. Narių reikalaujama saugoti ir naudoti jūsų informaciją laikantis šio Pareiškimo;
 • mes dalinsimės ir suteiksime prieigą prie jūsų asmeninės informacijos analitinių paslaugų ir ieškos modulių teikėjams, kurie padeda mums tobulinti ir optimizuoti interneto svetainę ir programą geresniam turinio ir reklamos suasmeninimui;
 • Mes dalijamės jūsų informacija su savo autorizuotaisiais verslo partneriais, perpardavėjais, tam tikrais rangovais arba paslaugų teikėjams, pvz., duomenų tvarkytojais. Jie gali tvarkyti jūsų asmeninę informaciją mūsų vardu, pvz., jeigu mes naudojamės debesies paslaugų teikėjais (pvz., AWS). Kiti galimi paslaugų teikėjai yra reklamos agentūros, IT paslaugų teikėjai, atsarginių kopijų kūrimo ir avarinio atkūrimo specialistai, el. pašto teikėjai ir užsakomieji skambučių centrai. Mūsų tiekėjai ir paslaugų teikėjai turės atitikti mūsų informacijos tvarkymo ir saugos standartus. Jiems teiksime tik tą informaciją, įskaitant ir jūsų informaciją, kuri bus reikalinga jų funkcijoms atlikti. Jiems nebus leidžiama naudoti jūsų informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kurie yra nurodyti šiame Pareiškime.
 • Mes galime dalintis jūsų informacija su mokėjimų tvarkytojais. Pateikdami užsakymą galite pasirinkti mokėjimo paslaugų teikėją, kuris yra su SF susijusi šalis arba bet kokia trečioji mokėjimų organizacija, kuri bendradarbiauja su SF (pvz., „SF Financial“, „Alipay“, „WeChat Pay“, „Unionpay“, „NetsUnion“, toliau vadinamos Mokėjimo įstaigomis), o mes suteiksime šioms Mokėjimo įstaigoms SF užsakymo numerį ir informaciją apie sandorio sumą, kad patvirtintumėme mokėjimo nurodymą ir užbaigtume mokėjimą.

Tam tikrais atvejais jūsų asmeninė informacija gali būti perduodama kitoms trečiųjų šalių organizacijoms:

 • jeigu tariamės dėl viso arba dalies mūsų verslo pardavimo arba perleidimo, informacija gali būti perduodama perspektyviems pirkėjams, vadovaujantis atitinkamomis konfidencialumo sąlygomis;
 • jeigu mes esame reorganizuoti arba parduoti, informacija gali būti perduodama pirkėjui, kuris gali tęsti paslaugų teikimą jums;
 • jeigu to reikalauja įstatymas, bet koks kitas savireguliavimo kodeksas ar praktika, kurios laikomės, arba jei to prašo bet kokia valdžios arba reguliavimo institucija, pvz., policija arba muitinė;
 • jeigu ginamės nuo teisėto reikalavimo, jūsų informacija gali būti perduodama taip, kaip to reikia norint apsiginti nuo tokio reikalavimo.

Jūsų asmenine informacija gali būti dalijamasi, jeigu ji yra anoniminta arba agreguota, nes tokiomis aplinkybėmis informacija nebėra laikoma asmenine.

 

7.       Jūsų informacijos saugojimo vieta

Informacija, kurią renkame iš jūsų, gali būti perduodama ir laikoma šalyje, esančioje už Europos ekonominės erdvės (EEA, European Economic Area) ribų, įskaitant Kiniją, kurioje negalioja asmens duomenų įstatymai, lygiaverčiai tiems, kurie yra taikomi Europoje. Juos taip pat gali tvarkyti personalas už JK ir (arba) ES ribų, kuris dirba mums, vienai iš mūsų susijusiųjų bendrovių arba organizacijai, kuri nuomoja mūsų Interneto svetainę.

Perduodami jūsų asmeninę informaciją už Jungtinės Karalystės ir (arba) Europos ekonominės erdvės ribų (EEA) mes imsimės visų atitinkamų priemonių, kad apsaugotumėme informaciją laikydamiesi galiojančių įstatymų ir reglamentų. Tačiau nepriklausomai nuo skirtingų galutinių paskirties šalių, į kurias yra perduodama informacija, mes saugosime tokią informaciją tokiu lygiu, kuris nėra žemesnis nei duomenų apsaugos lygis, užtikrinamas šalyje, kurioje asmeninė informacija buvo surinkta pirmiausia.

Perduodami duomenis už Jungtinės Karalystės ir (arba) EEA ribų mes dažniausiai numatome standartines sutarčių sąlygas(SCCs, Standard Contractual Clauses), padedančias užtikrinti tinkamų apsaugos priemonių naudojimą. Europos Komisija patvirtino šias tipines sutartis.  Jeigu norėtumėte gauti reguliuojančios įstaigos patvirtintas SCCs, susisiekite su mumis naudodami toliau nurodytus kontaktinius duomenis.

 

8.       Jūsų teisės

Jūs turite tam tikras su savo informacija susijusias teises. Kai kurios iš šių teisių galioja tik tam tikromis aplinkybėmis. Jeigu norėtumėte pasinaudoti arba pasitarti dėl bet kurių iš šių teisių, susisiekite su mumis adresu joeyxie@sf-express.com.

 • Prieigos teisės: jūs turite teisę klausti mūsų, ar mes tvarkome jūsų informaciją ir, jeigu ji yra tvarkoma, prašyti suteikti prieigą prie jūsų asmeninės informacijos.  Tai leidžia jums gauti mūsų turimos jūsų asmeninės informacijos kopiją ir tam tikrą kitą informaciją.
 • Taisymo teisės: jūs turite teisę prašyti mūsų pataisyti bet kokią neišsamią arba netikslią asmeninę informaciją apie jus.
 • Trynimo teisė: jūs turite teisę prašyti mūsų tam tikromis aplinkybėmis ištrinti arba pašalinti jūsų asmeninę informaciją. Tam tikrais išimtiniais atvejais mes galime atsisakyti patenkinti prašymą ištrinti informaciją, pvz., kai asmeninė informacija yra reikalinga laikantis įstatymų arba yra susijusi su reikalavimais.  
 • Duomenų ribojimo teisė: jūs turite teisę prašyti mūsų sustabdyti tam tikros jūsų asmeninės informacijos tvarkymą, pvz., jei norite, kad mes nustatytumėme jos tikslumą arba tvarkymo priežastį.
 • Perdavimo teisė: jūs galite prašyti perduoti tam tikrą jūsų asmeninę informaciją kitai šaliai.
 • Teisė nesutikti: kai tvarkome jūsų asmeninę informaciją norėdami patenkinti savo (ar trečiųjų šalių) teisėtą interesą, jūs galite tai užginčyti.  Tačiau, mes galime turėti teisę tęsti jūsų informacijos tvarkymą norėdami patenkinti savo teisėtus interesus ar kai informacija yra reikalinga teisiniams reikalavimams.  Jūs turite teisę nesutikti su savo asmeninės informacijos tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Sutikimo teisė: kai mes tvarkome asmeninę informaciją gavę jūsų sutikimą, jūs galite jį atsiimti.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, ypač veikiančiai Europos Sąjungos šalyje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, kurioje esate įsteigtas ar kurioje įvyko tariamas Asmens duomenų įstatymų pažeidimas. JK galite pateikti skundą Informacijos komisaro biure (angl. Information Commissioner's Office) (tel. Nr. 0303 123 1113 arba adresu www.ico.org.uk).

 

9.       Saugumas

Mes esame įsipareigoję užtikrinti jūsų asmeninės informacijos saugumą. Siekdami užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie jūsų informacijos arba jos naudojimui taikome fizines, technines ir administracines priemones.

 

10.    Nuorodos į trečiosios šalies interneto svetainę

Mūsų Interneto svetainėje, naujienlaiškiuose, el. paštu siunčiamose naujienose ir kituose pranešimuose kartkartėmis gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš interneto svetainių, kurios priklauso kitiems subjektams, įskaitant mūsų partnerių tinklus, reklamos skelbėjus ir kitas grupei priklausančias įmones ir (arba) socialinius tinklus, kurie yra siūlomi ir palaikomi jūsų naršyklės.

Asmeninei informacijai, kurią pateikiate tokiose interneto svetainėse, nėra taikomas šis Pranešimas, o mes neatsakome už tai, kaip su jūsų asmenine informacija elgsis tokios interneto svetainės. Jeigu paspausite nuorodą į bet kurias iš šių interneto svetainių atkreipkite dėmesį, kad jos turi nuosavus Pranešimus, kuriuose nurodoma, kaip lankantis šiose svetainėse renkama ir tvarkoma jūsų informacija. Daugiau informacijos apie duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslus bei apimtį, susijusią su socialinio bendrinimo funkcijomis, galite gauti peržiūrėdami tų subjektų, kuriuose renkatės dalintis savo informacija, Pranešimus.

 

11.    Šio Pareiškimo pakeitimai

Šis pranešimas gali būti kartkartėmis kečiamas.

Jeigu pakeisime bet kurią svarbią šio pranešimo informaciją (susijusią su informacijos rinkimo būdais, naudojimu ar to priežastimi), mes pateiksime informaciją apie tuos pakeitimus pranešimo viršuje ir suteiksime gerai matomą nuorodą į šiuos pakeitimus, kuri galios pagrįstą laikotarpį po pasikeitimo įsigaliojimo.

Paskelbus šį pareiškimą mūsų interneto svetainėje jis automatiškai pradeda galioti. Naujausia šio pranešimo versija pakeičia visas ankstesnes versijas.

Jeigu norėtumėte gauti prieigą prie ankstesnių šio pranešimo versijų, susisiekite su mumis.

 

12.    Kaip su mumis susisiekti?

Jeigu norėtumėte gauti daugiau informacijos apie mūsų saugomos jūsų asmeninės informacijos tvarkymą, kurį atliekame, arba jeigu manote, kad mes galėjome pažeisti jūsų privatumą ir norite pateikti skundą, susisiekite su mumis toliau nurodytais būdais. Mes dėsime visas pastangas šiam skundui išspręsti.

Jeigu turite su šiuo pareiškimu susijusių klausimų, susisiekite su mumis:

el. pašto adresu joeyxie@sf-express.com,

Adresu4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

 

1 priedas

Šiame pareiškime nurodytų Duomenų valdytojų kontaktiniai duomenys

 

„SF Express (Europe) Co., Ltd.“:

Adresas 4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

Jeigu turite klausimų, susisiekite su mumis

el. pašto adresujoeyxie@sf-express.com

 

顺丰速运有限公司

„S.F. Express Co., Ltd.“:

Adresas中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054              

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

Jeigu turite klausimų „S.F. Express Co., Ltd.“, susisiekite su mumis naudodami pirmiau nurodytus kontaktinius duomenis.

 

顺丰科技有限公司

„SF Technology Co., Ltd.“:

Adresas中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054              

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

„SF Technology Co. Ltd.“ atstovo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys:

Pavadinimas: „SF Express (Europe) Co., Ltd.“

Kontaktiniai duomenys:joeyxie@sf-express.com

Jeigu turite klausimų „SF Technology Co., Ltd.“, susisiekite su jų atstovu naudodami pirmiau pateiktus kontaktinius duomenis.

 

 

2 priedas

Atsakomybės, susijusios su bendruoju valdymu

 

„SF Express (Europe) Co., Ltd.“ (toliau – „SF UK“) ir „S.F. Express Co., Ltd.“ (toliau – SF China) yra laikomi bendraisiais duomenų valdytojais, vykdančiais duomenų tvarkymo veiklas, kurios yra atliekamos teikiant jums paslaugas. Tai reiškia, kad jie bendrai nustato jūsų asmeninių duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

 

Tolesnėje lentelėje pateikiami „SF China“ ir „SF UK“ susitarimai, kurių jie pasiekė būdami bendraisiais duomenų tvarkytojais. Čia nurodoma, kas bus atsakingas už informacijos apie jūsų informacijos tvarkymo būdus ir priežastis teikimą, ir kas bus atsakingas už jūsų užklausos nagrinėjimą.

 

 

Atsakomybės

 

Atsakinga šalis

Pareiškimų dėl privatumo teikimas

Abi šalys

 

Atsakymai duomenų subjektams (įskaitant atskirus duomenų subjektų prašymus pasinaudoti teisėmis)

 

„SF UK“

Duomenų subjekto informavimas apie asmens duomenų pažeidimą

 

„SF UK“

Visų su asmens duomenimis susijusių užklausų kontaktinis asmuo

 

Žr. 1 priedas