Obavijest o privatnosti u EU

 

Ova se Obavijest zadnji put promijenila 30. studenog 2020.

Tko smo mi

SF Express (Europe) Co., Ltd., S.F. Tvrtke Express Co., Ltd. i SF Technology Co. Ltd. („SF“, „mi“ ili „nas“) uvijek poštuju vašu privatnost i cijeni povjerenje koje nam ukazujete kada s nama dijelite svoje osobne podatke.

Ova Obavijest o privatnosti („Obavijest“) određuje kako prikupljamo, čuvamo, koristimo, otkrivamo i na drugi način obrađujemo vaše osobne podatke, zašto ih i s kojim pravnim obrazloženjem obrađujemo, s kim i u koje svrhe ih dijelimo, prava na koja možda imate pravo i vaš izbor o tome kako ćemo koristiti vaše osobne podatke. Ova se Obavijest primjenjuje na našu obradu vaših osobnih podataka gdje takva obrada podliježe zakonima o zaštiti podataka koji se primjenjuju u Velikoj Britaniji (uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka). Ova Obavijest obuhvaća našu upotrebu osobnih podataka kada pružamo proizvode i/ili usluge vama ili vašoj organizaciji, kada koristite naše službeno web mjesto ili web mjesto IBS-a („web mjesto“), naše mobilne aplikacije (ako je primjenjivo) i bilo koji drugi kanal ili mobilnu značajku kojom upravljamo, kada naručujete kod nas ili ste na neki drugi način u kontaktu s nama i kada kupujete usluge i komunicirate s nama izvan mreže (zajednički nazvano „usluge“). Ako se bilo što od ovoga odnosi na vas, pažljivo pročitajte ovu Obavijest. SF će prikazati ovu Obavijest ili poveznice na ovu Obavijest na web mjestu (uključujući i vrijeme dok šaljete narudžbe).

Kada u ovoj Obavijesti govorimo o „vama“, to uključuje vas i/ili vašu organizaciju.

SF Express (Europe) Co., Ltd., S.F. Tvrtke Express Co., Ltd. i SF Technology Co. Ltd. kontrolori su podataka u vezi s vašim osobnim podacima koji se obrađuju. Njihovi podaci za kontakt navedeni su u Prilogu 1. ove Obavijesti.

SF Express (Europe) Co., Ltd. i S.F. Tvrtka Express Co., Ltd. su zajednički kontrolori obrade podataka u pogledu aktivnosti obrade koje obavljaju prilikom pružanja usluga vama. Za više detalja pogledajte Dodatak 2 ove Obavijesti.

 

Djeca

Svjesno ne prikupljamo podatke od djece mlađe od 18 godina i naše usluge nisu usmjerene na njih. Ako ste mlađi od 18 godina, ne smijete nam slati nikakve osobne podatke niti se registrirati za Usluge, a ako želite koristiti naše Usluge, zatražite pomoć roditelja ili skrbnika koji će vam pomoći.

Ako vi - kao osoba s roditeljskom odgovornošću nad djetetom - saznate da nam je vaše dijete dalo osobne podatke bez vašeg odobrenja, obratite nam se, a mi ćemo po potrebi ukloniti osobne podatke.

 

Prikupljanje i korištenje podataka

Pravne osnove za obradu podataka

Načini prikupljanja vaših podataka i izvori podataka

Zakonski i drugi zahtjevi

Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Informacije koje dijelimo

Gdje će se čuvati vaši podaci

Vaša prava

Sigurnost

Poveznice na web mjesta trećih strana

Izmjene ove obavijesti

Kako nam se obratiti

 

 

1.       Prikupljanje i korištenje podataka

Prikupljat ćemo, pohraniti i koristiti vaše osobne podatke:

a)       kako bismo vodili naše poslovanje;

b)       kako bismo omogućili pristup našem web mjestu, kako biste se mogli registrirati / pretplatiti / kupovati / koristiti naše usluge;

c)       kako bismo omogućili pristup i upotrebu naših mobilnih aplikacija (gdje su dostupne) („Aplikacije“);

d)       kako bismo ispunili svoje zakonske obveze;

e)       radi ispunjenja bilo koje svrhe koju vam stavimo na znanje kada prikupljamo vaše osobne podatke; i

f)        radi ispunjenja drugih svrha koje su detaljnije navedene u ovom odjeljku.

Dolje smo identificirali vrste informacija koje možemo prikupljati ili primati, kako ćemo ih koristiti i zašto ćemo ih koristiti.

a)       Registracija računa: kako bismo dovršili izradu računa na našem web mjestu, od vas ćemo tražiti da navedete sljedeće podatke (u daljnjem tekstu zajednički nazvani „Podaci o računu): broj vašeg mobilnog telefona, adresa e-pošte, naziv računa i lozinka za račun. Potvrdit ćemo vaš identitet slanjem kontrolnog koda putem e-pošte.

b)      Logističke usluge (uključujući carinjenje): kada pošaljete narudžbu za otpremu ili nam dostavite svoje podatke jer ste primatelj pošiljke koja je poslana kod nas, SF (ili njezin ovlašteni poslovni partner, gdje je primjenjivo) prikupljat će vaše podatke u sljedeće svrhe: (i) slanje narudžbe za isporuku; (ii) generiranje oznaka paketa; (iii) generiranje predračuna; (iv) praćenje paketa prilikom otpreme do primatelja; (v) dokumentacija za odlazno carinjenje; (vi) dokumentacija za ulazno carinjenju u Kini; i (vii) isporuku pošiljke u Kini. Osobni podaci koje ćemo obraditi u ove svrhe uključuju sljedeće:

o    imena, adrese i kontaktne podatke pošiljatelja i primatelja;

o    podatke o pošiljci („Podaci o dostavnici“) (ove podatke koristimo za izradu narudžbe, generiranje logističkog dostavnice, preuzimanje, sortiranje, skladištenje i transport pošiljke, obavljanje izvoznog ili uvoznog carinjenja i isporuku pošiljke);

o    ako to dopušta ili zahtijeva zakon, prikupljanje osobnih dokumenata radi provjere identiteta i provedbe izvozne ili uvozne carinske deklaracije;

o    ime, podatke za kontakt i sve ostale podatke koje nam možete dati kada nam se obratite radi pritužbe ili zahtjeva (imajte na umu da ako nazovete naš pozivni centar ili nam se na drugi način obratite telefonom, možemo snimati razgovore kako bismo upravljali i /ili izbjegli eventualne sporove); i

o    ako nam je dostavljena netočna ili nepotpuna adresa za dostavu, možemo, u skladu s važećim zakonom, nadopuniti i/ili ispraviti takve podatke o adresi koristeći vaše prethodne podatke o dostavnici kako bismo izbjegli ponavljanje potvrde adrese pošiljatelju/primatelju i jamčili učinkovitost isporuke (tako da je rizik od gubitka zbog pogrešne i/ili odgođene isporuke svedene na minimum i možete uživati u boljem iskustvu s uslugom).

c)       Pojedinosti o plaćanju: Ako želite primiti račun za naše uluge, prikupit ćemo i sljedeće podatke: naslov računa, ID poreznog obveznika, e-adresu primatelja i sve dodatne podatke koji su dati u skladu s vašim zahtjevom za fakturiranje, poput podataka o kupcu.

d)       Slanje poruka: Prikupljat ćemo podatke o vašem uređaju kako bismo vam mogli poslati usmjeravanje pošiljke, status plaćanja, kupone i prodajne promocije. U „postavkama“ na svom mobilnom telefonu ili drugim uređajima ili, gdje je primjenjivo, u aplikaciji ili na službenom WeChat računu možete omogućiti funkciju „Ne ometaj“.

e)       Služba za korisnike i postprodajna služba: Naša služba za korisnike i predstavnici postprodajne službe mogu koristiti vaše podatke o računu i podatke o dostavnici. Time se jamči sigurnost vašeg računa. Naš pozivni centar i mrežni službenici za korisničku podršku upotrijebit će podatke o vašem računu i podatke o dostavnici za potvrdu vašeg identiteta. Kad želite da vam pružimo korisničku uslugu i/ili postprodajnu uslugu s obzirom na usluge koje vam pružamo, tražit ćemo vaše podatke o dostavnici i podatke o usmjeravanju pošiljke. Možda će biti zatraženo i da date dodatne informacije ako je potrebno kako bismo odgovorili na vaš upit.

f)        Ankete: Tamo gdje provodimo ankete, možemo prikupljati podatke koje ste nam dostavili ako odlučite sudjelovati u našoj anketi (uključujući ime osobe za kontakt, naziv tvrtke, broj telefona za kontakt, adresu e-pošte, podatke o vašem upitu koje ste dostavili u „Upit o suradnji“ na službenom web mjestu tvrtke SF).

g)       Poboljšajte naše proizvode ili usluge: Na temelju podataka o vašem računu i podataka o dostavnici, možemo izraditi korisnički profil kako bismo vam pružili prilagođene usluge i poslali informacije o uslugama koje bi vas mogle zanimati. Gdje je primjenjivo, možemo kombinirati podatke koje prikupljamo s vaših različitih uređaja radi poboljšanja naše usluge nuđenje (npr. kako bi se osiguralo da su usluge koje vam se nude s različitih uređaja dosljedne i/ili besplatne jedna s drugom). Kako bismo vam pružili personalizirane usluge i poboljšali naše usluge (uključujući poboljšanje performansi ekspresnog prikupljanja / dostave i ukupnog korisničkog iskustva), možemo, gdje to dopušta važeći zakon, također kombinirati i provoditi analizu podataka o podacima koje prikupljamo o vi (i) korištenjem naših usluga; ili (ii) iz javno dostupnih izvora (kao što su službene vladina web mjesta (npr. odjel za industriju i trgovinu, odjel za prijevoz, porezni odjel, sudovi)).

h)       Sigurnost: Kako bismo osigurali sigurnost naših sustava (npr. kako bismo spriječili bilo kakvu krađu identiteta, zaštitili vaš račun), gdje je dopušteno i/ili zahtijevano važećim zakonom, možemo obraditi podatke o vašem pregledniku, URL, podatke o dostavnici, podatke o softveru ili uređaju koji koristite. Također prikupljamo podatke o vama putem naših sigurnosnih sustava (poput CCTV-a) kada posjetite naše prostorije.

i)        Direktni marketing: Radi promicanja naših usluga, i u mjeri dopuštenoj važećim zakonom, možemo provoditi direktni marketing, uključujući slanje oglasa i drugih komercijalnih podataka koji bi mogli zanimati vas ili vašu organizaciju. U tu ćemo svrhu obraditi vaše ime, vaše organizacijske i kontaktne podatke, kao što je vaša adresa poslovne e-pošte.

j)        Anonimizacija: Podložno važećim zakonima, možemo anonimizirati, objediniti ili na drugi način poništiti identifikaciju vaših osobnih podataka (na način da vas više nije moguće identificirati) radi provođenja analitike podataka, statističkih studija i kako bismo nam pomogli razumjeti kako možemo poboljšati svoje osobne podatke usluge.

 

2.       Pravne osnove za obradu podataka

Za obradu vaših osobnih podataka, SF-u je potrebna zakonska osnova. Zakonska osnova za našu obradu ovisi o svrsi obrade. Kad god prikupljamo ili na drugi način obrađujemo vaše osobne podatke, to činimo na sljedećim pravnim osnovama:

a)       Ako to zahtijeva zakon, vaš pristanak na takvo prikupljanje i obradu (na primjer, možda će nam trebati vaš pristanak kako bismo obradili vaše osobne podatke za aktivnosti direktnog marketinga ili pri korištenju tehnologije poput kolačića);

b)       Zbog nužnosti za izvršenje ugovora sklopljenog s vama, kao što je vaš pristanak na naše uvjete korištenja i druge ugovore;

c)       Za potrebe naših legitimnih poslovnih interesa, pod uvjetom da ćemo, u svakoj situaciji, odmjeriti potrebu naše obrade u tu svrhu u odnosu na vašu privatnost i povjerljivost, uključujući uzimajući u obzir vaša razumna očekivanja, utjecaj obrade i sve zaštitne mjere koje jesu ili bi se mogle postaviti. U svim ćemo okolnostima ograničiti takvu obradu radi našeg legitimnog poslovnog interesa na ono što je potrebno u njezine svrhe. Kad obrađujemo osobne podatke na temelju toga da je obrada neophodna u svrhe naših legitimnih poslovnih interesa, takvi interesi uključuju:

 1.         promicanje naših usluga, poboljšanje vašeg iskustva u interakciji s nama;
 2.        razvoj i poboljšanje proizvoda, pri čemu nam obrada omogućuje da poboljšamo, izmijenimo, personaliziramo ili na neki drugi način poboljšamo naše usluge i komunikacije u korist naših kupaca, te da bolje razumijemo kako ljudi komuniciraju s našim uslugama;
 3.         prijenose unutar organizacija za administrativne i druge legitimne poslovne svrhe;
 4.        otkrivanje i sprječavanje prijevara;
 5.         obranu ili utvrđivanje pravnih zahtjeva;
 6.         poboljšanje sigurnosti naših zaposlenika i trećih strana (poput gostiju) (uključujući kibernetičku sigurnost, uključujući poboljšanje sigurnosti naše mreže i informacijskih sustava);
 7.        općenito poslovanje i marljivost (na primjer, za razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima, partnerima i drugim organizacijama te za postupanje s pojedincima koji rade za njih); i
 8.        pružanje naših usluga vama.

d)       Tamo gdje je obrada vaših osobnih podataka potrebna radi poštivanja zakonske obveze; na primjer, zakonska razdoblja zadržavanja poreza, odgovori na zahtjeve državnih agencija (poput sudova), carinskih tijela za potrebe carinjenja.

Ako želite imati više informacija o našim legitimnim interesima za obradu vaših osobnih podataka, obratite nam se kako je dolje navedeno.

Također ćemo primiti podatke o vama (uključujući vaše osobne podatke) ako koristite bilo koja druga web mjesta ili aplikacije kojima upravljate ili druge usluge koje pružamo mi ili tvrtke iz naše grupacije. U tom slučaju, ti će se podaci dijeliti unutar grupacije i kombinirati s podacima prikupljenim o tome. Također možemo komunicirati s vama putem vaših računa na društvenim medijima.

Ne donosimo automatizirane odluke koje imaju značajne pravne učinke na vas. Međutim, ako se to promijeni u budućnosti, pobrinut ćemo se da je takvo donošenje odluka u skladu s važećim zakonima i da ste obaviješteni o takvom donošenju odluka u skladu s važećim zakonima.

3.       Načini prikupljanja vaših podataka i izvori podataka

Vaše osobne podatke ili (a) dajete (npr. putem našeg web mjesta / gdje koristite naše usluge); (b) dobiveno od trećih strana (kao što su drugi subjekti u našoj grupaciji); ili (c) pribavljene iz javno dostupnih izvora (npr. interneta, tvrtki).

Možemo prikupljati vaše osobne podatke ako vi ili vaša tvrtka isporučujete proizvode i/ili nam pružate usluge ili ako mi ili vaša tvrtka isporučujemo proizvode i/ili pružamo usluge (uključujući tamo gdje provodimo direktni marketing); i

Osim toga, možemo prikupljati i osobne podatke o vama iz sljedećih izvora:

 •          Izravno i neizravno iz aktivnosti na web mjestu. Na primjer, iz pojedinosti o upotrebi web mjesta koja se prikupljaju automatski. Osim toga, poput mnogih organizacija, koristimo „kolačiće“, što su male tekstualne datoteke koje web mjesto može koristiti za prepoznavanje ponovljenih korisnika, olakšavanje korisnikovog stalnog pristupa i korištenja web mjesta te za praćenje ponašanja korištenja, na primjer, web mjesta koje posjećujete. Za više informacija pogledajte naša pravila o kolačićima;
 •          S web mjesta društvenih medija;
 •          Od strateških poslovnih partnera koji nam pomažu u pružanju određenih transakcija i usluga (npr. ovlašteni prodavači, ovlašteni poslovni partneri koji možda prikupljaju vaše pakete u naše ime, pružatelji kreditnih kartica, obrada plaćanja, društveni mediji, dobavljači proizvoda, oglasne mreže, davatelji analitike, usluge poslužitelja i drugi strateški partneri).

 

4.       Zakonski i drugi zahtjevi

Kao što je gore objašnjeno, neki od osobnih podataka koje tražimo potrebni su za pružanje usluga, a ako se ne pruže, možda vam nećemo moći pružiti relevantne usluge ili pružiti podatke koje ste od nas zatražili.

Vaši osobni podaci mogu se također obrađivati ako je to potrebno na razuman zahtjev tijela za provedbu zakona ili regulatornog tijela, tijela ili agencije ili radi istrage, sprječavanja ili poduzimanja radnji u vezi sa sumnjivim nezakonitim aktivnostima ili prijevarom, radi provođenja ili primjene naših uvjeta korištenja i drugih ugovora, radi zaštite prava, imovine ili sigurnosti društava u skupini, kupaca, klijenata i drugih ili u obrani pravnih zahtjeva. Nećemo obrisati osobne podatke ako su relevantni za istragu ili spor ili ako važeći zakon ne dopušta njihovo brisanje. Pohranjivat će se sve dok se ta pitanja u potpunosti ne riješe i zakonito ne mogu obrisati.

Svi osobni podaci koje nam dostavite putem našeg web mjesta moraju biti potpuni i točni. Imajte na umu da vas možemo kontaktirati radi provjere vaših osobnih podataka, ako je potrebno.

 

5.       Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Čuvat ćemo vaše podatke onoliko koliko je to razumno potrebno i za rješavanje bilo kakvih zahtjeva. Također ćemo zadržati vaše podatke prema potrebi u skladu s pravnim, računovodstvenim ili izvještajnim zahtjevima. 

Postoje i određene vrste podataka, poput porezne evidencije, koje se prema zakonu moraju čuvati određeno razdoblje.

Općenito, kriteriji koje koristimo za određivanje razdoblja čuvanja su sljedeći:

 • postoje li ugovorne ili pravne obveze koje zahtijevaju da podatke čuvamo neko vrijeme;
 • ako ste nedavno komunicirali s nama;
 • ako postoji trajan pravni zahtjev koji se odnosi na bilo koji poslovni (ili na drugi način) odnos koji imate s nama ili koji je na drugi način povezan s vašim odnosom s nama; i
 • ako bilo koji važeći zakon, statut ili propis dopušta određeno razdoblje čuvanja;

Ovi kriteriji također mogu značiti da prilagođavamo vremensko razdoblje u kojem zadržavamo gore navedene kategorije osobnih podataka.

Ako nam više nisu potrebni u gore navedene svrhe uklonit ćemo vaše osobne podatke.

Naša praksa čuvanja u pogledu određenih osobnih podataka je sljedeća:

Podaci o računu i podaci o dostavnici:

 •          Podaci o vašem računu i podaci o pravima, interesima i virtualnoj imovini na vašem računu više neće biti dostupni odmah nakon što otkažete svoj račun, međutim, računi nekih kanala za slanje narudžbi imaju razdoblje povlačenja (kao što je trideset dana), pa se podaci mogu obrisati nakon tog razdoblja. Nakon što se obrišu podaci se ne mogu vratiti.
 •          Kako bi udovoljili vašem upitu, vaše informacije o dostavnici bit će rezervirane uživo u sustavu SF-a trideset dana do šest mjeseci (ovisno o određenom kanalu za postavljanje narudžbe), a možete se raspitati i o podacima o usmjeravanju pošiljke na službenom web mjestu tvrtke SF Express putem pošiljatelja naznačeno na dostavnici, broj mobilnog telefona primatelja ili broj dostavnice i kanal za slanje narudžbe (kao što je aplikacija SF Express); nakon isteka tog razdoblja uklonit ćemo vaše podatke o dostavnici iz sustava SF-a, tako da se takve informacije ne mogu dohvatiti ili im se pristupiti.
 •          Imajte na umu da će nam trebati Vaši podaci o račinu i informacije o dostavnici kako bismo mogli obaviti postupak carinjenja. Carinski zakoni nalažu da moramo zadržati/pohraniti - određene - te osobne podatke. Općenito uzevši, ovo razdoblje se kreće od 3 do 7 godina, ovisno o važećim državnim i carinskim zakonima. U tim slučajevima pohranit ćemo samo osobne podatke potrebne za ispunjavanje naših zakonskih obveza.

Marketing:

 •          Zadržat ćemo kopiju vaših podataka za kontakt ako pošaljete prigovor ili odustanete od primanja izravnih marketinških poruka od nas. Vaše ćemo podatke dodati na naš popis za prekid slanja kako bismo bili sigurni da ubuduće od nas nećete primati nikakve marketinške poruke. Također, nećemo obrisati osobne podatke ako su relevantni za istragu ili spor. Pohranjivat će se sve dok se ti problemi u potpunosti ne riješe.

Sporovi:

 •          Gdje je to relevantno, također ćemo zadržati vaše osobne podatke tijekom trajanja bilo kojeg primjenjivog roka zastare za zahtjeve koji bi se mogli pokrenuti protiv nas kasnije (npr. općenito između šest i deset godina, ovisno o mjerodavnoj nadležnosti). To će nam omogućiti ostvarivanje svih zakonskih prava koja možemo imati ili obraniti sve pravne zahtjeve koji mogu nastati. U određenim okolnostima, možda će se osobni podaci morati čuvati dulje vremensko razdoblje, na primjer, ako smo u stalnoj prepisci s vama ili je u tijeku pravni zahtjev ili regulatorna istraga. Razdoblje za koje čuvamo vaše osobne podatke ovisit će o trajanju takve tužbe ili istrage i svakoj potrebi da osiguramo da čuvamo potrebne podatke za ostvarivanje svih zakonskih prava koja možemo imati.

Za više informacija o specifičnim razdobljima čuvanja koji se odnose na vaše osobne podatke obratite se na joeyxie@sf-express.com.

 

6.       Informacije koje dijelimo

Postoje određene okolnosti u kojima vaše osobne podatke prenosimo trećim stranama, kao što su naši pružatelji usluga, tvrtke unutar grupacije i agencije za provedbu zakona. To su slijedeće okolnosti:

 • Dijelimo informacije o vama s ostalim tvrtkama naše grupacije kako bismo mogli pružiti najbolju uslugu u cijeloj našoj grupaciji. Oni su dužni čuvati i koristiti vaše podatke u skladu s ovim pravilima.
 • Dijelit ćemo vaše osobne podatke i pristupiti podacima iz analitike i pružatelja tražilica koji nam pomažu u poboljšanju i optimizaciji web mjesta i aplikacije te za bolju prilagodbu sadržaja i oglašavanja.
 • Vaše podatke dijelimo s našim ovlaštenim poslovnim partnerima, prodavačima, određenim izvođačima ili pružateljima usluga, poput obrađivača podataka. Oni mogu obrađivati vaše osobne podatke za nas, na primjer, ako koristimo davatelja usluga u oblaku (poput AWS-a). Ostali pružatelji usluga uključuju agencije za oglašavanje, IT dobavljače, stručnjake za sigurnosno kopiranje i oporavak od katastrofe, davatelje usluga e-pošte i vanjske pozivne centre. Naši dobavljači i pružatelji usluga morat će zadovoljiti naše standarde o obradi informacija i sigurnosti. Podaci koje im pružamo, uključujući vaše podatke, bit će dani samo u vezi s obavljanjem njihove funkcije. Neće im biti dopušteno koristiti vaše podatke u bilo koje druge svrhe osim onih navedenih u ovoj Obavijesti.
 • Vaše podatke možemo podijeliti s obrađivačima plaćanja. Prilikom naručivanja možete odabrati usluge plaćanja koje pruža povezana stranka SF-a ili bilo koja platna organizacija treće strane koja surađuje sa SF-om (npr. SF Financial, Alipay, WeChat Pay, Unionpay, NetsUnion, u daljnjem tekstu „Platne institucije“), te ćemo ovim platnim institucijama dostaviti vaš broj SF narudžbe i iznos transakcije kako bismo potvrdili vaše upute za plaćanje i dovršili plaćanje.

Vaši se osobni podaci mogu prenijeti drugim organizacijama trećih strana u određenim slučajevima:

 • ako razgovaramo o prodaji ili prijenosu dijela ili cijelog našeg poslovanja - podaci se mogu prenijeti potencijalnim kupcima pod odgovarajućim uvjetima u smislu povjerljivosti;
 • ako izvršavamo reorganizaciju ili tvrtka bude prodana, podaci se mogu prenijeti kupcu koji vam može nastaviti pružati usluge;
 • ako to od nas zahtijeva zakon, ili prema bilo kojem regulatornom kodeksu ili praksi koje slijedimo, ili ako nas to zatraži neko javno ili regulatorno tijelo - na primjer policija ili carinska tijela;
 • ako branimo pravni zahtjev, vaši se podaci mogu prenijeti prema potrebi u vezi s obranom takvog zahtjeva.

Vaši osobni podaci mogu se dijeliti ako su anonimni i objedinjeni, jer u takvim okolnostima podaci prestaju biti osobni podaci.

 

7.       Gdje će se čuvati vaši podaci

Podaci koje prikupljamo od vas mogu se prenijeti i pohraniti na odredištu izvan Europskog gospodarskog prostora (EEA, European Economic Area), uključujući Kinu koja nema zakone o zaštiti podataka jednake onima koji se primjenjuju na Europu. Također ga može obrađivati osoblje koje radi izvan Velike Britanije i/ili EU, a radi za nas, za jednu od naših povezanih tvrtki ili za organizaciju koja pruža usluge poslužitelja za naše web mjesto.

Kada prenosimo vaše osobne podatke izvan Velike Britanije i/ili Europskog gospodarskog prostora (EEA), poduzet ćemo odgovarajuće mjere za zaštitu podataka u skladu s važećim zakonima i propisima. No, bez obzira na razlike u odredišnim zemljama prijenosa podataka, takve ćemo podatke štititi na razini koja nije niža od razine zaštite podataka zemlje u kojoj su osobni podaci izvorno prikupljeni.

Za prijenose izvan Velike Britanije i/ili EEA-a obično ćemo koristiti standardne ugovorne klauzule (SCCs, Standard Contractual Clauses) kao način da osiguramo primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera. Europska komisija odobrila je ove modele ugovora. Ako želite dobiti kopije SCCs odobrenih od regulatora, obratite nam se na niže navedene podatke za kontakt.

 

8.       Vaša prava

Imate određena prava u vezi sa svojim podacima. Neka od ovih prava primjenjivat će se samo u određenim okolnostima. Ako želite ostvariti ili raspraviti bilo koje od ovih prava, obratite nam se na joeyxie@sf-express.com.

 • Pristup: imate pravo pitati nas obrađujemo li vaše podatke, a ako to činimo, možete zatražiti pristup svojim osobnim podacima. To vam omogućuje da dobijete kopiju osobnih podataka koje imamo o vama i određene druge podatke o njima.
 • Ispravak: imate pravo zahtijevati da se isprave svi nepotpuni ili netočni osobni podaci koje imamo o vama.
 • Brisanje: imate pravo zatražiti od nas da u određenim okolnostima obrišemo ili uklonimo osobne podatke. Postoje i određene iznimke u kojima možemo odbiti zahtjev za brisanjem, na primjer, ako su osobni podaci potrebni radi usklađenosti sa zakonom ili u vezi s potraživanjima.  
 • Ograničavanje: imate pravo zatražiti od nas da obustavimo obradu određenih vaših osobnih podataka o vama, na primjer ako želite da utvrdimo njihovu točnost ili razlog za njihovu obradu.
 • Prijenos: možete zatražiti prijenos određenih vaših osobnih podataka drugoj strani.
 • Prigovor: ako obrađujemo vaše osobne podatke na temelju legitimnog interesa (ili interesa treće strane), to možete osporiti. Međutim, možemo imati pravo nastaviti obrađivati vaše podatke na temelju naših legitimnih interesa ili ako je to relevantno za pravne zahtjeve. Također imate pravo prigovoriti kada obrađujemo vaše osobne podatke u svrhe direktnog marketinga.
 • Pristanak: ako obrađujemo osobne podatke uz pristanak, možete povući svoj pristanak.

Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, osobito u državi članici Europske unije u kojoj ste stalno nastanjeni gdje se nalazimo ili u kojoj se dogodilo navodno kršenje zakona o zaštiti podataka. U Velikoj Britaniji možete se žaliti Uredu povjerenika za informacije (Tel: 0303 123 1113 ili na www.ico.org.uk).

 

9.       Sigurnost

Posvećeni smo zaštiti vaših osobnih podataka. Imamo fizičke, tehničke i administrativne mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa ili uporabe vaših podataka.

 

10.    Poveznice na web mjesta trećih strana

Naše web mjesto, bilteni, novosti poslane putem e-pošte i druga komunikacija mogu, s vremena na vrijeme, sadržavati poveznice na i s web mjesta drugih, uključujući naše partnerske mreže, oglašivače i druge tvrtke unutar grupacije i/ili društvene mreže, koje vam nudi i podržava vaš preglednik.

Osobni podaci koje dajete putem takvih web mjesta ne podliježu ovoj Obavijesti i postupanje s vašim osobnim podacima putem takvih web mjesta nije naša odgovornost. Ako slijedite poveznicu do bilo koje od ovih web mjesta, imajte na umu da ta web mjesta imaju vlastita pravila koja će odrediti kako se vaši podaci prikupljaju i obrađuju prilikom posjete tim web mjestima. Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja i obrade podataka u vezi sa značajkama dijeljenja na društvenim mrežama posjetite pravila subjekata putem kojih se odlučujete za dijeljenje.

 

11.    Izmjene ove obavijesti

Ova se obavijest s vremena na vrijeme može izmijeniti.

Ako izmijenimo bilo što važno u vezi s ovom obaviješću (informacije koje prikupljamo, kako ih koristimo ili zašto), istaknut ćemo te promjene pri vrhu obavijesti i pružiti istaknutu poveznicu na nju u razumnom razdoblju nakon promjene.

Nakon što se takva obavijest objavi na našem web mjestu, ona će automatski stupiti na snagu. Najnovija verzija ove obavijesti ima prednost će nad svim prethodnim verzijama.

Ako želite pristupiti prethodnim verzijama ove obavijesti, obratite nam se.

 

12.    Kako nam se obratiti

Ako želite više informacija o načinu na koji upravljamo osobnim podacima koje imamo o vama ili ste zabrinuti da smo možda povrijedili vašu privatnost i želite uputiti pritužbu, obratite nam se kako je dolje navedeno. Potrudit ćemo se riješiti vašu pritužbu.

Ako imate pitanja o ovoj obavijesti, obratite nam se:

Adresa e-pošte: joeyxie@sf-express.com,

Adresa: 4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

 

Dodatak 1

Podaci za kontakt kontrolora podataka koji podliježu ovoj Obavijesti

 

SF Express (Europe) Co., Ltd.:

Adresa: 4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

Ako imate pitanja, obratite nam se na:

E-pošta: joeyxie@sf-express.com

 

顺丰速运有限公司

S.F. Express Co., Ltd.:

Adresa:中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054              

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

Ako imate bilo kakvih pitanja za tvrtku S.F. Express Co., Ltd., obratite nam se koristeći gore navedene podatke za kontakt.

 

顺丰速运有限公司

SF Technology Co., Ltd.:

Adresa: 中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054              

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

Ime i podaci za kontakt predstavnika tvrtke SF Technology Co. Ltd. su sljedeći:

Naziv: SF Express (Europe) Co., Ltd.

Podaci za kontakt: joeyxie@sf-express.com

Ako imate bilo kakvih pitanja za tvrtku SF Technology Co., Ltd., obratite se predstavniku koristeći gore navedene podatke za kontakt.

 

 

Dodatak 2

Odgovornosti u vezi sa zajedničkim kontrolom

 

SF Express (Europe) Co., Ltd. („SF UK“) i S.F. Express Co., Ltd. („SF China“) su zajednički kontrolori obrade podataka u pogledu aktivnosti obrade koje obavljaju prilikom pružanja usluga vama. To znači da mogu zajednički utvrditi svrhe i načine obrade vaših osobnih podataka.

 

Tablica u nastavku navodi dogovore koji su dogovoreni između tvrtki SF China i SF UK kao zajedničkih kontrolora podataka, uključujući tko će biti odgovoran za pružanje informacija o tome kako i zašto koristimo vaše podatke i tko će biti odgovoran za rješavanje vaših zahtjeva.

 

 

Odgovornosti

 

Odgovorna stranka

Dostavite obavijesti o privatnosti

Oboje

 

Odgovaranje subjektima podataka (uključujući zahtjeve pojedinačnih prava subjekata)

 

SFUK

Obavijestite subjekt o kršenju osobnih podataka

 

SFUK

Kontakt osoba za sve upite o osobnim podacima

 

Pogledajte Dodatak 1