Uniós adatvédelmi nyilatkozat

 

Ez a tájékoztatás legutóbb 2020. november 30. napján változott.

Kik vagyunk

Az SF Express (Europe) Co., Ltd., az S.F. Express Co., Ltd., és az SF Technology Co. Ltd. („SF”, „mi” vagy „a mi ragozott alakjai”) mindig tiszteletben tartjuk az Ön magánéletét, és értékeljük a személyes adatainak megosztásával belénk vetett bizalmát.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat („Nyilatkozat”) határozza meg, hogyan gyűjtjük, őrizzük, használjuk fel, tesszük közzé és dolgozzuk fel, miért és milyen jogi indokoltsággal dolgozzuk fel, kivel és milyen célból osztjuk meg az Ön személyes adatait, Önt milyen jogok illetik meg és milyen választásai lehetnek személyes adatainak felhasználását illetően. Ez a Nyilatkozat az Ön személyes adatainak általunk végzett feldolgozására vonatkozik abban az esetben, ha a feldolgozás az Egyesült Királyságban alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok (ideértve az általános adatvédelmi rendeletet - GDPR) hatálya alá tartozik. A Nyilatkozat hivatalos honlapunk vagy az IBS honlap (a „Honlap”), mobil alkalmazásaink (amennyiben van) és az általunk üzemeltetett bármilyen egyéb csatorna vagy mobil funkció, nekünk szóló megrendelés benyújtása vagy egyéb kapcsolatfelvétel, az Önnek vagy az Ön szervezetének nyújtott termékek illetve szolgáltatások nyújtása során, valamint az Önök szolgáltatásvásárlása és offline interakciói (továbbiakban együttesen: „Szolgáltatások”) során az Ön személyes adatainak általunk végzett felhasználására vonatkozik. Ha a fentiekből bármi vonatkozik Önre, kérjük, alaposan olvassa el ezt a Nyilatkozatot. Az SF ezt a Nyilatkozatot vagy az erre mutató linket megjeleníti a Honlapon (többek között az Ön megrendelésének leadása során is).

Amikor ez a Nyilatkozat „Ön”-re hivatkozik, ez vonatkozik Önre illetve az Ön szervezetére is.

Az SF Express (Europe) Co., Ltd., az S.F. Express Co., Ltd., és az SF Technology Co. Ltd. az adatkezelők az Ön általuk feldolgozott személyes adatai tekintetében. Kapcsolattartásiadataikat a Nyilatkozat 1. melléklete tartalmazza.

Az SF Express (Europe) Co., Ltd., az S.F. Express Co., Ltd. közös adatkezelőnek minősülnek a szolgáltatásaink Ön részére történő nyújtása során végzett adatfeldolgozási tevékenységeik tekintetében. Bővebb tájékoztatást talál a Nyilatkozat 2. mellékletében.

 

Kiskorúak

Tudatosan nem gyűjtjük 18. életévüket be nem töltött gyermekek adatait, Szolgáltatásaink nem őket célozzák. Ha Ön 18. életévét nem töltötte be, nem küldhet be személyes adatot nekünk és nem regisztrálhat a Szolgáltatásokra; ha a Szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, kérem, forduljon szülőjéhez vagy gondviselőjéhez.

Ha Ön - mint egy gyermekért szülői felelősséggel tartozó személy – úgy észleli, hogy gyermeke az Ön jóváhagyása nélkül személyes adatát megadta nekünk, kérjük, forduljon hozzánk, és szükség esetén eltávolítjuk a személyes adatokat.

 

Adatgyűjtés és -felhasználás

Az adatfeldolgozás jogalapja

Adatgyűjtési módok és adatforrások

Jogi és egyéb előírások

Adatmegőrzés időtartama

Az általunk megosztott adatok

Az Ön adatainak tárolási helye

Az Ön jogai

Biztonság

Harmadik felek honlapjára mutató linkek

A Nyilatkozat változásai

Kapcsolatfelvétel

 

 

1.       Adatgyűjtés és -felhasználás

Személyes adatait a következő célból gyűjtjük, tároljuk és használjuk fel:

a)       üzleti tevékenységünk folytatása;

b)       hozzáférés engedélyezése Honlapunkhoz, Szolgáltatásainkra történő regisztrálás / előfizetés / vásárlás / felhasználás;

c)       mobilalkalmazásaink elérésének és használatának engedélyezése (vonatkozó esetben) („Alkalmazások”);

d)       jogi kötelezettségeink teljesítése;

e)       személyes adatainak gyűjtése során az Ön tudomására hozott bármely cél elérése érdekében; valamint

f)        az e fejezetben részletesebben ismertetett egyéb célból.

Az alábbiakban határozzuk meg, milyen típusú adatokat gyűjtünk vagy fogadunk, azokat hogyan és miért használjuk fel.

a)       Fiókregisztráció: Honlapunkon egy fiók létrehozásának befejezéséhez a következő adatokat kérjük Öntől (továbbiakban együttesen: „Fiókadatok”): az Ön mobiltelefonszáma, e-mail címe, fiókjának neve és jelszava. Személyazonosságát e-mailben küldött ellenőrző kód segítségével ellenőrizzük.

b)      Logisztikai szolgáltatások (többek között vámkezelés): amikor Ön szállítási megrendelést ad, vagy adatait azért kapjuk meg, mert egy hozzánk benyújtott megrendelésnek Ön a címzettje, az SF (vagy vonatkozó esetben felhatalmazott üzleti partnere) gyűjti az Ön adatait a következő célból: (i) szállítási megrendelés benyújtása; (ii) csomagcímkék elkészítése; (iii) pro forma számla készítése; (iv) a címzettnek történő kézbesítés során a csomag követése; (v) kiviteli vámkezelés ügyintézése; (vi) behozatali vámkezelés ügyintézése Kínában; és (vii) a csomag kézbesítése Kínában. Az e célból általunk feldolgozott személyes adatok többek között:

o    a szállítmányozó és a címzett neve, címe és kapcsolattartási adatai;

o    szállítási adatok („Fuvarlevél-adatok”) (ezeket az adatokat használjuk fel a megrendelés benyújtására, a logisztikai fuvarlevél létrehozására, az áru felvételére, szortírozására, a szállítmány tárolására és fuvarozására, a behozatali és kiviteli vámkezelés lebonyolítására és a szállítmány leszállítására);

o    a jogszabály által megengedett vagy előírt esetekben az Ön azonosító okmányait gyűjtjük az Ön személyazonosságának ellenőrzése és a kiviteli vagy behozatali vámáru-nyilatkozat bonyolítása érdekében;

o    név, kapcsolattartási adatok és az Ön által panasz vagy kérelem benyújtása során megadott egyéb adatok (felhívjuk a figyelmet, hogy ha ügyfélszolgálatunkat hívja vagy egyébként telefonon ér el minket, a beszélgetést rögzíthetjük a potenciális jogviták kezelése illetve elkerülése érdekében); valamint

o    ha helytelen vagy nem teljeskörű kézbesítési címet kaptunk, a vonatkozó jogszabályok függvényében az Ön korábbi Fuvarlevél-adatai felhasználásával kiegészíthetjük illetve helyesbíthetjük ezt a címadatot annak érdekében, hogy ne kelljen azt a szállítmányozóval/címzettel többször visszaigazolgatni és garantáljuk a kézbesítés hatékonyságát (hogy minimálisra csökkentsük a téves vagy késedelmes kézbesítés kockázatát, Ön pedig jobb szolgáltatási élményben részesüljön).

c)       Fizetési adatok: Ha Szolgáltatásainkról számlát igényel, a következő adatokat is gyűjtjük: számla címe, adóazonosító szám, címzett e-mail címe, továbbá az Ön számlázási igényének megfelelően megadott további adatok, pl. vevőadatok.

d)       Üzenetküldés: Készülékadatait gyűjtjük, hogy megküldhessük a szállítmány útvonalát, a fizetés állapotát, kuponokat és értékesítési promóciókat. Mobiltelefonján vagy egyéb készülékén, vonatkozó esetben az Alkalmazásban vagy a hivatalos WeChat-fiókban bekapcsolhatja a „Beállítások” pontban a „Ne zavarjanak” funkciót.

e)       Ügyfélszolgálat és értékesítést követő szolgáltatás: Ügyfélszolgálatunk és értékesítést követő szolgáltatási képviselőink felhasználhatják az Ön Fiókadatait és Fuvarlevél-adatait. Ennek célja garantálni az Ön fiókja biztonságát. Telefonos ügyfélszolgálatunk és online ügyfélszolgálati képviselőink az Ön személyazonosságának ellenőrzése céljából felhasználják az Ön Fiókadatait és Fuvarlevél-adatait. Abban az esetben, ha az általunk nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó ügyfélszolgálati illetve értékesítést követő szolgáltatásra tart igényt, elkérjük Fuvarlevél-adatait és a szállítmány útvonalára vonatkozó adatokat. Emellett szükség esetén további tájékoztatást kérhetünk Öntől a megkeresés megválaszolásához.

f)        Felmérések: Abban az esetben, ha felméréseket végzünk, gyűjthetünk Ön által megadott adatokat, ha úgy dönt, részt vesz a felmérésben (többek között a kapcsolattartó nevét, a cég nevét, a kapcsolattartási telefonszámot, e-mail címet, az Ön által az S.F. hivatalos honlapján az „Együttműködési megkeresés” részben megadott megkeresési adatokat).

g)       Termékeink vagy szolgáltatásaink javítása: Az Ön Fiókadatai és Fuvarlevél-adatai alapján létrehozhatunk felhasználói profilt, hogy személyre szabott szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek és tájékoztatást küldjünk az Ön érdeklődésére számot tartó Szolgáltatásokról. A vonatkozó esetben az Ön különféle készülékeiről gyűjtött adatokat egyesíthetjük szolgáltatási kínálatunk javítása érdekében (pl. annak biztosítására, hogy a különféle készülékeken Önnek kínált Szolgáltatások konzisztensek illetve egymást kiegészítik). A személyre szabott szolgáltatások ajánlása és a Szolgáltatásaink javítása érdekében (ideértve az expressz felvétel/szállítás teljesítésének és az átfogó ügyfélélmény javítását) a vonatkozó jogszabályok által megengedett esetben az Önről (i) a Szolgáltatásaink használata révén; vagy (ii) nyilvánosan elérhető forrásokból (pl. hivatalos kormányzati honlapokról (pl. ipari és kereskedelmi minisztérium, közlekedési minisztérium, adóügyi minisztérium, bíróságok)) gyűjtött adatokat egyesíthetjük és azokon adatelemzést végezhetünk.

h)       Biztonság: Rendszereink biztonsága (pl. adathalász-támadások megelőzése, az Ön fiókja biztonságának védelme) érdekében a vonatkozó jogszabályok által megengedett illetve előírt esetekben feldolgozhatjuk az Ön böngészőjének adatait, URL-, Fuvarlevél-adatait, az Ön által használt szoftverre vagy készülékre vonatkozó információkat. Emellett biztonsági rendszereink (pl. CCTV) útján gyűjtünk Önről adatokat, amikor felkeresi helyiségeinket.

i)        Direkt marketing: Szolgáltatásaink promóciója érdekében a vonatkozó jogszabályok értelmében megengedett mértékig direkt marketing tevékenységet folytathatunk, ennek keretében az Ön vagy az Ön szervezete érdeklődésére számot tartó reklámokat és egyéb kereskedelmi információkat küldhetünk. E célból feldolgozzuk az Ön nevét, szervezete nevét és kapcsolattartási adatait, pl. az Ön céges e-mail címét.

j)        Anonimizálás: A vonatkozó jogszabályok függvényében az Ön személyes adatait anonimizálhatjuk, összesíthetjük vagy egyéb módon azonosításra alkalmatlanná tehetjük (oly módon, hogy Önt többé ne lehessen azonosítani) adatelemzések, statisztikai tanulmányok céljából, valamint azért, hogy megérthessük, hogyan tudnánk Szolgáltatásainkon javítani.

 

2.       Az adatfeldolgozás jogalapja

Az Ön személyes adatainak feldolgozásához az SF-nek jogalappal kell rendelkeznie. Feldolgozásunk jogalapja a feldolgozás céljától függ. Minden alkalommal, amikor az Ön személyes adatait gyűjtjük vagy más módon feldolgozzuk, erre a következő jogalapon kerül sor:

a)       Amennyiben jogszabály előírja, az ilyen adatgyűjtéshez és -feldolgozáshoz Öntől beszerzett beleegyezés (például szükségünk lehet az Ön beleegyezésére személyes adatainak direkt marketing tevékenységekhez történő feldolgozásához vagy olyan technológiák alkalmazásához, mint a sütik);

b)       Az Önnel kötött szerződésünk teljesítése érdekében, pl. az Ön beleegyezése használati feltételeinkbe és egyéb megállapodásokhoz;

c)       Jogos üzleti érdekeink céljából, feltéve, hogy adatfeldolgozásunk céljának szükségességét összevetjük az Ön adatvédelemhez és titokvédelemhez fűződő érdekeivel, beleértve az Ön észszerű elvárásait, az adatfeldolgozás hatását, és a meglévő vagy bevezethető biztonsági intézkedéseket. Az ilyen jogos üzleti érdekünkből történő adatfeldolgozást minden körülmények között a célhoz szükséges mértékre korlátozzuk. Abban az esetben, ha jogos üzleti érdekeinkhez szükséges alapon dolgozzuk fel személyes adatait, az ilyen érdekek közé a következők tartoznak:

 1.         Szolgáltatásaink promóciója, a velünk folytatott interakció során az Ön élményének javítása;
 2.        termékfejlesztés és -javítás, abban az esetben, ha az adatfeldolgozás lehetővé teszi számunkra Szolgáltatásaink és kommunikációnk fokozását, módosítását, személyre szabását vagy egyéb javítását az ügyfelek javára, és annak jobb megismerését, ügyfeleink hogyan lépnek interakcióba Szolgáltatásainkkal;
 3.         szervezeten belüli adatátadások adminisztratív és egyéb jogos üzleti célból;
 4.        csalások felderítése és megelőzése;
 5.         jogi követelések esetén a védelem ellátása vagy követelés megalapozása;
 6.         a mi, munkavállalóink és harmadik felek (pl. vendégek) biztonságának fokozása (beleértve a kiberbiztonságot, hálózatunk és információs rendszereink biztonságának javítását);
 7.        általános üzleti tevékenység és körültekintés (például beszállítókkal, partnerekkel és egyéb szervezetekkel, a nekik dolgozó személyekkel tartott kapcsolatok, fejlesztése és fenntartása); és
 8.        az Önnek nyújtott Szolgáltatások nyújtása.

d)       Abban az esetben, ha az Ön személyes adatainak feldolgozása jogszabályi kötelezettség betartásához szükséges; például kötelező megőrzési időszak adózás szempontjából, állami szervek (pl. bíróságok) kérelmére, vámhatóságok esetében vámkezelés céljából.

Személyes adatai feldolgozására vonatkozó jogos érdekeinkről bővebb tájékoztatást kaphat az alább meghatározott elérhetőségeinken.

Akkor is Önre vonatkozó adatokat kapunk (beleértve személyes adatait), ha az általunk vagy csoportunkhoz tartozó cégek által üzemeltetett bármely egyéb honlapot vagy alkalmazást vagy egyéb szolgáltatást igénybe veszi. Ebben az esetben az adott adatokat a csoporton belül megosztjuk és egyesítjük az erre vonatkozóan gyűjtött adatokkal. Ezen kívül közösségimédia-fiókjain keresztül is kommunikálhatunk Önnel.

Nem hozunk automatizált módon olyan döntéseket, amelyek Önre nézve jelentős joghatással járnak. Ha azonban ez a jövőben változik, gondoskodunk arról, hogy az ilyen döntéshozatal megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak, és Ön azoknak megfelelően értesüljön az ilyen döntéshozatalról.

3.       Adatgyűjtési módok és adatforrások

Az Ön személyes információit (a) vagy Ön adja meg (pl. Honlapunkon/Szolgáltatásaink igénybe vétele során); (b) harmadik felektől (pl. csoportunk más egységeitől) kapjuk meg; vagy (c) nyilvánosan elérhető forrásokból szerezzük be (pl. internet, cégjegyzék).

Gyűjthetjük az Ön személyes adatait, ha Ön vagy cége termékeket illetve Szolgáltatásokat szállítanak nekünk, vagy mi szállítunk termékeket illetve Szolgáltatásokat Önnek vagy az Ön cégének (beleértve azt az esetet is, amikor direkt marketing tevékenységet folytatunk); valamint

Emellett a következő forrásokból is gyűjthetünk személyes adatokat:

 •          Közvetlenül és közvetve a Honlapon folytatott tevékenységből. Például a honlap használatára vonatkozó, automatikusan gyűjtött adatokból. Emellett sok más szervezethez hasonlóan „sütiket” használunk, ezek kis szövegfájlok, amelyek segítségével a honlap fel tudja ismerni a visszatérő felhasználókat, megkönnyíti számukra a honlap elérését és használatát, valamint például a felkeresett honlapok alapján követi a felhasználó magatartását. Bővebb tájékoztatást sütiszabályzatunkban talál;
 •          Közösségi média honlapokról;
 •          Bizonyos tranzakciók és Szolgáltatások nyújtásában segítséget nyújtó stratégiai üzleti partnereinktől (pl. hivatalos viszonteladók, hivatalos üzleti partnerek, akik nevünkben felveszik az Ön csomagjait, hitelkártya-szolgáltatók, fizetésfeldolgozási szolgáltatók, közösségi média, termékbeszállítók, reklámhálózatok, elemzési szolgáltatók, hosztolási és egyéb stratégiai partnerek).

 

4.       Jogi és egyéb előírások

Mint feljebb már ismertettük, az általunk kért személyes adatok egy része a Szolgáltatások nyújtásához szükséges, ezek hiányában előfordulhat, hogy nem tudjuk a vonatkozó Szolgáltatásokat nyújtani Önnek vagy a tőlünk kért tájékoztatást megadni.

Az Ön személyes adatainak feldolgozására akkor is sor kerülhet, ha ez rendészeti vagy szabályozó hatóság, szerv vagy szervezet észszerű kérésére, vagy gyanítható jogellenes tevékenységek vagy csalás kivizsgálása, megelőzése vagy azzal kapcsolatos eljárás során, Felhasználási feltételeink vagy egyéb megállapodások kikényszerítése vagy alkalmazása érdekében, a csoporthoz tartozó cégek, vevők, ügyfelek és mások jogainak, vagyonának vagy biztonságának védelme érdekében, vagy jogi követelésekkel szembeni védelem ellátása érdekében szükséges. Nem törlünk személyes adatot, ha az valamilyen vizsgálat vagy jogvita szempontjából releváns, illetve amíg a vonatkozó jogszabály annak törlését nem engedi. Továbbra is tároljuk, míg az ilyen jellegű problémák meg nem oldódnak és jogszerűen törlésre nem kerülhetnek.

A Honlap útján nekünk megadott személyes adatainak teljes körűnek és pontosnak kell lennie. Felhívjuk a figyelmét, hogy szükség esetén megkereshetjük Önt személyes adatainak ellenőrzése érdekében.

 

5.       Adatmegőrzés időtartama

Adatait az észszerűen szükséges időtartamig, valamint a követelések kezelése érdekében megőrizzük. Továbbá a jogi, számviteli vagy beszámolási előírások betartásához szükséges időtartamig őrizzük az Ön adatait.

Bizonyos típusú adatokat - mint az adóügyi nyilvántartások - jogszabály szerint bizonyos ideig kötelesek vagyunk megőrizni.

Általánosságban a következő kritériumok alapján határozzuk meg a megőrzési időszakot:

 • ha vannak olyan szerződéses vagy jogi kötelezettségeink, melyek az adatok bizonyos ideig tartó megőrzését írják elő;
 • ha Ön nemrégiben interakcióban volt velünk;
 • van-e folyamatban az Önnel fennálló üzleti (vagy egyéb) jogviszonyhoz kapcsolódó vagy egyébként a köztünk fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogi követelés; és
 • ha bármely vonatkozó jogszabály, törvény vagy szabályozás konkrét megőrzési időt határoz meg;

E kritériumok azt is jelenthetik, hogy a fent ismertetett kategóriákba tartozó személyes adatok megőrzésének időtartamát módosítjuk.

Személyes adatait eltávolítjuk, amikor nincs rájuk többé szükség a fenti célokból.

Egyes személyes adatokra vonatkozó adatmegőrzési gyakorlatunk a következő:

Fiókadatok és Fuvarlevél-adatok:

 •          Az Ön Fiókadatai, valamint a fiókjához fűződő jogokra, érdekekre és virtuális eszközökre vonatkozó adatok elérhetetlenné válnak, amint Ön megszünteti fiókját, azonban a megrendelési csatornákhoz kapcsolódó egyes fiókoknál van egy átmeneti időszak (pl. harminc nap), így az adatokat ezt az időszakot követően lehet törölni. A törlést követően az adatokat nem lehet visszaállítani.
 •          Az Ön megkeresésének teljesítése érdekében az Ön Fuvarlevél-adatait az SF éles rendszere (az adott konkrét rendelési csatornától függően) harminc naptól hat hónapig terjedő időtartamig őrizzük, és a fuvarlevélen szereplő fuvarozó, a címzett mobiltelefonszáma vagy a fuvarlevél száma és a megrendelési csatorna (pl. SF Express alkalmazás) útján érdeklődhet az SF Express hivatalos honlapján a szállítmány útvonaláról; ennek az időtartamnak a lejáratát követően eltávolítjuk az Ön Fuvarlevél-adatait az SF elsődleges rendszeréből, így az adatokat nem lehet lehívni vagy elérni.
 •          Felhívjuk a figyelmet, hogy a vámkezelési eljárás lebonyolításához szükség van az Ön Fiókadataira és Fuvarlevél-adataira. A vámjogszabályok előírásai szerint e személyes adatok bizonyos részét kötelesek vagyunk megőrizni/tárolni. Ennek időtartama az adott országtól és vámjogszabálytól függően 3-7 év. Ilyen esetekben kizárólag jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges személyes adatokat tárolunk.

Marketing:

 •          Ha Ön kifogásolja a tőlünk érkező direkt marketing kommunikációt vagy arról leiratkozik, megőrizzük kapcsolattartási adatainak egy példányát. Adatait hozzáadjuk a nemleges listához, hogy Ön biztosan ne kapjon tőlünk marketingcélú kommunikációt a jövőben. Emellett akkor sem töröljük személyes adatait, ha az valamely vizsgálat vagy jogvita szempontjából jelentős. Továbbra is tároljuk, míg az ilyen jellegű problémák teljes mértékben meg nem oldódnak.

Jogviták:

 •          A vonatkozó esetekben a későbbiekben velünk szemben érvényesíthető igényekre vonatkozó elévülési idő tartamára is megőrizzük az Ön személyes adatait (ez az adott joghatóságtól függően 6-10 év lehet). Ez lehetővé teszi törvényes jogaink gyakorlását vagy a felmerülő követelésekkel szembeni védekezésünket. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy hosszabb ideig kell megőriznünk személyes adatokat, például ha folyamatos levelezésben állunk Önnel, vagy folyamatban lévő jogi követelés vagy hatósági vizsgálat esetén. Az Ön személyes adatai megőrzésének időtartama az adott követelés vagy vizsgálat tartamától, valamint attól függ, hogy bármely törvényes jogunk gyakorlásához szükség van-e a szükséges adatok megőrzésére.

Személyes adataira vonatkozó konkrét megőrzési időtartamokról bővebb tájékoztatást kaphat a joeyxie@sf-express.com címen.

 

6.       Az általunk megosztott adatok

Bizonyos körülmények között az Ön személyes adatait továbbítjuk olyan harmadik feleknek, mint szolgáltatóink, a csoportunkhoz tartozó cégek, és a rendvédelmi szervek. Ezek a következők:

 • Megosztjuk az Önre vonatkozó adatokat a cégcsoportunkhoz tartozó más cégekkel, hogy csoportszerte a legjobb kiszolgálást biztosíthassuk. E más cégek kötelesek az Ön adatait e Nyilatkozatnak megfelelően tárolni és felhasználni.
 • Személyes adatait megőrizzük és azokhoz hozzáférünk a honlap és az alkalmazás javításában és optimalizálásában, tartalom és a reklámok személyre szabásában nekünk segítséget nyújtó elemző és keresőmotor-szolgáltatóknál.
 • Adatait megosztjuk hivatalos üzleti partnereinkkel, viszonteladóinkkal, egyes vállalkozóinkkal vagy szolgáltatóinkkal, például adatfeldolgozókkal. E szervezetek feldolgozhatják az Ön személyes adatait, például ha felhőszolgáltatót veszünk igénybe (pl. AWS). Az egyéb szolgáltatók közé tartoznak reklámügynökségek, informatikai beszállítók, biztonsági mentéssel és katasztrófa utáni helyreállítással foglalkozó szakértők, e-mail szolgáltatók és kiszervezett telefonos ügyfélszolgálatok. Beszállítóink és szolgáltatóink kötelesek betartani az adatok feldolgozására és biztonságára vonatkozó szabványainkat. A részükre átadott adatok - így az Ön adatai - kizárólag feladatuk ellátásához kapcsolódóan kerülnek átadásra. E szolgáltatók kizárólag az e Nyilatkozatban felvázolt célra használhatják fel az Ön adatait.
 • Adatait megoszthatjuk fizetésfeldolgozást végző szolgáltatókkal. Amikor Ön megrendelést ad, választhat, hogy az SF kapcsolt vállalkozása vagy az SF-fel együttműködő külső fizetési szervezet (pl. SF Financial, Alipay, WeChat Pay, Unionpay, NetsUnion, továbbiakban: „Fizetési Szolgáltatók”) által nyújtott fizetési szolgáltatást veszi igénybe, és mi megadjuk e Fizetési Szolgáltatóknak az Ön SF rendelési számát és tranzakciója összegét, hogy megerősítsük az Ön fizetési utasítását és teljesüljön a fizetés.

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait egyéb külső szervezeteknek adhatjuk át:

 • ha vállalkozásunk egy részének vagy egészének eladásáról vagy átruházásáról egyeztetünk - az adatok megfelelő titoktartási feltételek mellett átkerülhetnek a leendő vevőhöz;
 • ha átszervezésre kerül sor vagy eladják a cégünket, az adatok átkerülhetnek ahhoz a vevőhöz, aki a továbbiakban is tud Önnek szolgáltatni;
 • ha jogszabály vagy az általunk követett bármely szabályozási kódex vagy gyakorlat ezt megköveteli, vagy bármely állami vagy szabályozó hatóság - például a rendőrség vagy vámhatóság - kéri;
 • ha jogi követelés esetében védekezünk, az Ön adatai a védekezéssel összefüggésben előírt módon továbbításra kerülhetnek.

Az Ön személyes adatai megosztásra kerülhetnek, ha anonimizálják és összesítik az adatokat, mivel ilyen esetben az adat többé nem személyes adat.

 

7.       Az Ön adatainak tárolási helye

Az Öntől gyűjtött adatokat továbbíthatjuk és tárolhatjuk az Európai Gazdasági Térségen (EEA, European Economic Area) kívül - többek között Kínába - olyan területre, ahol nem az Európában alkalmazandókkal egyenértékű adatvédelmi törvények alkalmazandók. Az adatokat feldolgozhatja továbbá az Egyesült Királyságon illetve az EU-n kívül működő személyzet, akik nekünk, valamely társvállalatunk vagy a Honlapunkat hosztoló szervezetnek végeznek munkát.

Abban az esetben, ha az Ön személyes adatait az Egyesült Királyságon illetve az Európai Gazdasági Térségen (EEA) kívülre továbbítjuk, megfelelő intézkedéseket teszünk az adatok vonatkozó jogszabályoknak és szabályozásoknak megfelelő védelme érdekében. Az adattovábbítás célországai közötti eltérésekre tekintet nélkül legalább olyan szintű védelemben részesítjük az adatokat, mint az adatvédelem szintje a személyes adatok eredeti gyűjtésének helye szerinti országban.

Az Egyesült Királyságon illetve az EEA-n kívülre irányuló adattovábbítás esetén tipikus esetben az Általános Szerződéses Feltételeket (SCCs, Standard Contractual Clauses) alkalmazzuk a megfelelő biztonsági intézkedések fenntartása érdekében. Az Európai Bizottság e modellszerződéseket jóváhagyta. Ha a szabályozó által jóváhagyott SCCs-ből szeretne példányhoz jutni, kérjük, keressen meg minket az alábbi elérhetőségeken.

 

8.       Az Ön jogai

Önnek vannak jogai adataival kapcsolatban. Ezek közül egyes jogok csak bizonyos körülmények esetén gyakorolhatók. Ha bármely jogát szeretné gyakorolni vagy megvitatni, kérjük, forduljon hozzánk a joeyxie@sf-express.com címen.

 • Hozzáférés: megkérdezheti, hogy feldolgozzuk-e adatait, és ha igen, kérhet hozzáférést személyes adataihoz. Ez lehetővé teszi, hogy a birtokunkban lévő személyes adataiból és az ezekre vonatkozó egyes egyéb információkból másolatot kapjon.
 • Helyesbítés: kérheti az általunk tárolt, Önre vonatkozó, nem teljes körű vagy pontatlan személyes adatok helyesbítését.
 • Törlés: bizonyos körülmények között kérheti, hogy töröljük vagy távolítsuk el az Ön személyes adatát. Vannak olyan kivételes esetek, amikor megtagadjuk a törlési kérelmet, például ha a személyes adatra jogszabályi megfelelés érdekében vagy követelésekkel kapcsolatban van szükség.
 • Korlátozás: kérheti tőlünk, hogy bizonyos személyes adatainak feldolgozását függesszük fel, például ha szeretne megbizonyosodni annak pontosságáról vagy feldolgozásának okáról.
 • Továbbítás: kérheti bizonyos adatainak továbbítását másik félnek.
 • Kifogás: abban az esetben, ha az Ön személyes adatát jogos érdek (vagy harmadik fél jogos érdeke) alapján dolgozzuk fel, kifogást emelhet. Azonban saját jogos érdekeink alapján, vagy ha ez jogi követelések szempontjából releváns, jogosultak lehetünk továbbra is feldolgozni az Ön adatait. Jogosult továbbá kifogást emelni, ha személyes adatait direkt marketing céljára dolgozzuk fel.
 • Beleegyezés: ha személyes adatait beleegyezés alapján dolgozzuk fel,beleegyezését visszavonhatja.

Panaszt tehet továbbá a felügyeleti hatóságnál, különösen abban az uniós tagállamban, ahol szokásos lakóhelye találhatóés ahol mi is működünk, vagy ahol az adatvédelmi jogszabály vélt megsértésére sor került. Az Egyesült Királyságban az adatvédelmi biztos hivatalához fordulhat (tel.: 0303 123 1113 vagy www.ico.org.uk).

 

9.       Biztonság

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az Ön személyes adatait biztonságban őrizzük. Fizikai, műszaki és adminisztratív intézkedésekkel akadályozzuk meg személyes adatainak jogosulatlan elérését vagy felhasználását.

 

10.    Harmadik felek honlapjára mutató linkek

Honlapunk, hírleveleink, e-mailben küldött friss híreink és egyéb közléseink időről időre tartalmazhatnak mások honlapjára mutató vagy onnan érkező linkeket, ideértve partnerhálózatainkat, hirdetőinket és a csoport más tagvállalatait illetve közösségi hálózatokat, amelyeket Önnek ajánlanak és amelyeket az Ön böngészője támogat.

Az ilyen honlapok útján Ön által megadott személyes adatokra ez a Nyilatkozat nem vonatkozik, az Ön személyes adatainak ilyen honlapokon zajló kezelése nem a mi felelősségünk. Ha bármely ilyen honlapra mutató linket követ, felhívjuk a figyelmét, hogy e honlapoknak megvan a saját Nyilatkozatuk, amelyek meghatározzák, hogy a honlap felkeresésekor hogyan gyűjtik és dolgozzák fel az Ön adatait. A közösségi megosztási funkciókkal összefüggő adatgyűjtés és -feldolgozás céljáról és terjedelméről bővebb tájékoztatást azoknak a szervezeteknek a Nyilatkozataiban talál, amelyekkel megosztja adatait.

 

11.    A Nyilatkozat változásai

Ez a nyilatkozat időről időre változhat.

Ha a nyilatkozatban bármilyen fontos változtatást hajtunk végre (a gyűjtött információk, azok felhasználása és felhasználásának oka), a változásokat a nyilatkozat tetején kiemeljük és a változtatást követő észszerű ideig a figyelmet felhívó linket biztosítunk.

Amint ez a nyilatkozat kikerül a Honlapra, automatikusan hatályba lép. A nyilatkozat legutóbbi változata hatályon kívül helyez minden korábbi változatot.

Ha a nyilatkozat korábbi változatait szeretné elérni, kérjük, forduljon hozzánk.

 

12.    Kapcsolatfelvétel

Ha további tájékoztatást szeretne az általunk őrzött személyes adatai kezelésének módjáról, vagy felmerül, hogy esetleg megsérthettük adatvédelmi jogait és ezért kifogással élne, kérjük, forduljon hozzánk az alábbi módokon. Mindent megteszünk, hogy orvosoljuk panaszát.

A Nyilatkozattal kapcsolatos bármilyen kérdésével forduljon hozzánk:

E-mail cím: joeyxie@sf-express.com,

Cím: 4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

 

1. melléklet

A jelen Nyilatkozat hatálya alá tartozó adatkezelők kapcsolatfelvételi adatai

 

SF Express (Europe) Co., Ltd.:

Cím: 4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

Kérdéseivel forduljon hozzánk a következő címen:

E-mail:joeyxie@sf-express.com

 

顺丰速运有限公司

S.F. Express Co., Ltd.:

Cím: 中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054                   

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

Az S.F. Express Co., Ltd.társaságnak címzett bármilyen kérdéssel kérjük, forduljon hozzánk a fenti kapcsolatfelvételi lehetőségen.

 

顺丰科技有限公司

SF Technology Co., Ltd.:

Cím: 中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054                   

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

Az SF Technology Co. Ltd. képviselőjének neve és kapcsolatfelvételi adatai a következők:

Név: SF Express (Europe) Co., Ltd.

Kapcsolatfelvételi adatok:joeyxie@sf-express.com

Az SF Technology Co., Ltd. társaságnak címzett bármilyen kérdéssel kérjük, forduljon a képviselőhöz a fenti kapcsolatfelvételi lehetőségen.

 

 

2. melléklet

Közös adatkezeléssel kapcsolatos felelősségek

 

Az SF Express (Europe) Co., Ltd. („SF UK”), az S.F. Express Co., Ltd. („SF China”) közös adatkezelőnek minősülnek a szolgáltatásaink Ön részére történő nyújtása során végzett adatfeldolgozási tevékenységeik tekintetében. Ez azt jelenti, hogy közösen határozhatják meg az Ön személyes adatai feldolgozásának célját és módját.

 

Az alábbi táblázat tartalmazza az SF China és az SF UK mint közös adatkezelők között egyeztetett intézkedéseket, ideértve azt, hogy ki felel azért, hogy tájékoztassa Önt az Ön adatai felhasználásának módjáról és okáról, és ki felel az Öntől érkező kérelmek kezeléséért.

 

 

Felelősségi körök

 

Felelős

Adatvédelmi nyilatkozat szolgáltatása

Mindkettő

 

Érintetteknek történő válaszadás (beleértve az érintettek egyes jogaira irányuló kéréseket)

 

SFUK

Érintettek értesítése a személyes adatokat érintő incidensről

 

SFUK

Személyes adatokkal kapcsolatos összes megkeresésre vonatkozó kapcsolattartó

 

Lásd 1. melléklet