EU-privacykennisgeving

 

Deze Kennisgeving is meest recentelijk gewijzigd op 30 november 2020.

Wie wij zijn

SF Express (Europe) Co., Ltd., S.F. Express Co., Ltd., en SF Technology Co. Ltd. (“SF”, “wij” of “ons”) respecteren altijd uw privacy en waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt wanneer u uw persoonlijke gegevens met ons deelt.

Deze privacy-kennisgeving (“Kennisgeving”) beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren, gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken, waarom en met welke juridische redenering wij deze verwerken, met wie en voor welke doeleinden wij deze delen, de rechten waarop u mogelijk aanspraak kunt maken en uw keuzes over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Deze Kennisgeving is van toepassing op onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, waar dergelijke verwerking onderworpen is aan de wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in het VK (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze Kennisgeving heeft betrekking op ons gebruik van persoonlijke gegevens wanneer wij producten en/of diensten aan u of uw organisatie leveren, wanneer u onze officiële website of IBS-website (de “Website”), onze mobiele applicaties (indien van toepassing) gebruikt, of elk ander kanaal of mobiele functie die wij gebruiken, wanneer u een bestelling bij ons plaatst, of anderszins in contact met ons bent en wanneer u diensten koopt en offline met ons communiceert (gezamenlijk de “Diensten”). Als een van deze punten op u van toepassing is, lees dan deze Kennisgeving aandachtig door. SF zal deze Kennisgeving of de links naar deze Kennisgeving weergeven op de: Website (ook wanneer u uw bestellingen plaatst).

Wanneer wij in deze Kennisgeving naar “u” verwijzen, omvat dit ook u en/of uw organisatie.

SF Express (Europe) Co., Ltd., S.F. Express Co., Ltd. en SF Technology Co. Ltd. zijn de gegevensbeheerders met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die zij verwerken. Huncontactgegevens staan vermeld in bijlage 1 van deze Kennisgeving.

SF Express (Europe) Co., Ltd. en S.F. Express Co., Ltd. zijn gezamenlijke gegevensbeheerders met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten die zij uitvoeren bij het leveren van onze diensten aan u. Zie bijlage 2 van deze Kennisgeving voor meer informatie.

 

Kinderen

Wij verzamelen niet bewust informatie van kinderen onder de 18 jaar en onze Diensten zijn niet op hen gericht. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je geen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken of je aanmelden voor de Diensten en als je onze Diensten wilt gebruiken, moet je een ouder of voogd vragen om je te helpen.

Als u - als iemand met ouderlijke verantwoordelijkheid over het kind - ontdekt dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op en wij zullen de persoonlijke gegevens indien nodig verwijderen.

 

Gegevensverzameling en gebruik

Rechtsgronden voor gegevensverwerking

Manieren waarop we uw gegevens en gegevensbronnen verzamelen

Wettelijke en andere vereisten

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Gegevens die wij delen

Waar uw gegevens worden bewaard

Uw rechten

Beveiliging

Links naar websites van derden

Wijzigingen in deze kennisgeving

Hoe u contact met ons kan opnemen

 

 

1.       Gegevensverzameling en gebruik

Wij zullen uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken:

a)       om onze zaken te doen;

b)       om toegang tot onze Website mogelijk te maken, en voor het registreren/abonneren/kopen/gebruiken van onze Diensten;

c)       om toegang tot en gebruik van onze mobiele applicaties (indien beschikbaar) (“Apps”) mogelijk te maken;

d)       om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;

e)       voor alle doelen die wij aan u bekendmaken wanneer wij uw gegevens verzamelen; en

f)        om andere doeleinden te vervullen die in meer detail in deze sectie worden uiteengezet.

Wij hebben hieronder het type gegevens geïdentificeerd die wij kunnen verzamelen of ontvangen, hoe wij deze zullen gebruiken en waarom wij deze zullen gebruiken.

a)       Accountregistratie: voor het aanmaken van een account op onze Website vragen wij u om de volgende gegevens te verstrekken: (hierna gezamenlijk te noemen: “Account-gegevens”): uw mobiele telefoonnummer, e-mailadres, accountnaam en accountwachtwoord. Wij zullen uw identiteit verifiëren door u per e-mail een verificatiecode te sturen.

b)      Logistieke diensten (inclusief inklaring): wanneer u een verzendopdracht plaatst of wanneer uw gegevens aan ons worden verstrekt omdat u een ontvanger bent van een bestelling die bij ons is geplaatst, zal SF (of zijn geautoriseerde zakenpartner, indien van toepassing) uw gegevens verzamelen voor de volgende doeleinden: (i) het plaatsen van de verzendopdracht; (ii) het genereren van adreslabels; (iii) het genereren van pro forma facturen; (iv) het volgen van het pakket terwijl het naar de ontvanger onderweg is; (v) het verzorgen van uitgaande douane-inklaring; (vi) het verzorgen van inkomende douaneafhandeling in China; en (vii) het afleveren van de zending in China. De persoonlijke gegevens die wij voor deze doeleinden zullen verwerken, zijn onder meer:

o    namen, adressen en contactgegevens van de verzender en de ontvanger;

o    verzendingsgegevens: (“Vrachtbriefgegevens”) (wij gebruiken deze informatie om een bestelling in te dienen, een logistieke vrachtbrief te genereren, de zending op te halen, uit te sorteren, op te slaan en te vervoeren, de in- of uitklaring uit te voeren en de zending af te leveren);

o    waar toegestaan of vereist door de wet, uw identiteitsdocumenten verzamelen om uw identiteit te verifiëren en douaneaangifte bij uitvoer of invoer uit te voeren;

o    naam, contactgegevens en alle andere informatie die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt voor een klacht of een verzoek (houd er rekening mee dat als u ons callcenter belt of ons op een andere manier telefonisch bereikt, wij de gesprekken kunnen opnemen om mogelijke geschillen op te lossen/te vermijden); en

o    als ons een onjuist of onvolledig adres voor levering is verstrekt, kunnen wij, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, dergelijke adresinformatie aanvullen en/of corrigeren door uw eerdere vrachtbriefgegevens te gebruiken om herhaalde bevestiging van het adres bij de verzender/ontvanger te voorkomen en de efficiëntie van levering te verzekeren (zodat het risico dat u verlies lijdt door verkeerde en/of vertraagde levering wordt geminimaliseerd en u profiteert van een betere service).

c)       Betalingsdetails: Als u een factuur voor onze Diensten wilt ontvangen, verzamelen wij ook de volgende gegevens: de titel van de factuur, de belastingbetaler-ID, het e-mailadres van de ontvanger en alle aanvullende gegevens die zijn verstrekt op basis van uw factuurverzoek, zoals de gegevens van de koper.

d)       Berichten sturen: Wij verzamelen gegevens van uw apparaat zodat wij u de verzendroute, betalingsstatus, coupons en verkooppromoties kunnen sturen. U kunt “Niet storen” inschakelen in “Instellingen” op uw mobiele telefoon of andere apparaten of, indien van toepassing, in de APP of het officiële WeChat-account.

e)       Klantenservice en service na verkoop: Vertegenwoordigers van onze klantenservice en after-sales service kunnen uw accountgegevens en vrachtbriefgegevens gebruiken. Dit is om de veiligheid van uw account te garanderen. Ons callcenter en onze online klantenservice zullen uw accountgegevens en vrachtbriefgegevens gebruiken om uw identiteit te verifiëren. Wanneer u wilt dat wij u klantenservice en/of after-sales service verlenen met betrekking tot de diensten die wij aan u leveren, zullen wij om uw vrachtbriefgegevens en verzendroutegegevens vragen. Indien nodig kan u ook worden gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken om uw vraag te beantwoorden.

f)        Enquêtes: Wanneer wij enquêtes uitvoeren, kunnen wij informatie verzamelen die u ons hebt verstrekt als u ervoor kiest om deel te nemen aan onze enquête (inclusief de naam van de contactpersoon, de bedrijfsnaam, het telefoonnummer van de contactpersoon, het e-mailadres, de informatie over uw aanvraag die door u is ingediend in “Samenwerkingsonderzoek” op de officiële website van SF).

g)       Onze producten of diensten verbeteren: Op basis van uw accountgegevens en vrachtbriefgegevens kunnen wij een gebruikersprofiel maken om u gepersonaliseerde services te bieden en informatie te sturen over services waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Waar van toepassing kunnen wij de informatie die wij verzamelen van uw verschillende apparaten combineren om onze service te verbeteren (bijv. om ervoor te zorgen dat Diensten die u vanaf verschillende apparaten worden aangeboden, consistent en/of complementair met elkaar zijn). Om u gepersonaliseerde services te bieden en onze Diensten te verbeteren (inclusief het verbeteren van de prestaties van expres ophalen/bezorgen en de algehele klantervaring), kunnen wij, waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ook gegevensanalyses combineren en uitvoeren op de informatie die wij over u verzamelen (i) door uw gebruik van onze Diensten; of (ii) van openbaar beschikbare bronnen (zoals officiële overheidswebsites (bijv. de afdeling industrie en handel, de afdeling transport, belastingdienst, rechtbanken)).

h)       Beveiliging: Om de veiligheid van onze systemen te waarborgen (bijv. om phishing-aanvallen te voorkomen en uw account te beveiligen), waar toegestaan en/of vereist door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij uw browserinformatie, URL, vrachtbriefinformatie, informatie over de software of apparaat dat u gebruikt verwerken. Wij verzamelen ook informatie over u via onze beveiligingssystemen (zoals CCTV) wanneer u ons pand bezoekt.

i)        Direct marketing: Om onze Diensten te promoten, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij direct marketing uitvoeren, waaronder het verzenden van advertenties en andere commerciële informatie waarin u of uw organisatie mogelijk geïnteresseerd bent. Voor dit doel verwerken wij uw naam, uw organisatie en contactgegevens zoals uw zakelijke e-mailadres.

j)        Anonimisering: Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunnen wij uw persoonlijke informatie anonimiseren, aggregeren of anderszins de-identificeren (zodanig dat het niet langer mogelijk is om u te identificeren) om gegevensanalyses en statistische onderzoeken uit te voeren en om ons te helpen begrijpen hoe wij onze Diensten kunnen verbeteren.

 

2.       Rechtsgronden voor gegevensverwerking

Voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft SF een wettelijke basis nodig. De rechtsgrond voor onze verwerking is afhankelijk van de doeleinden van de verwerking. Telkens wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen of anderszins verwerken, doen wij dit op basis van de volgende rechtsgronden:

a)       Waar vereist door de wet, uw toestemming voor dergelijke verzameling en verwerking (wij hebben bijvoorbeeld uw toestemming nodig om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor direct marketing of bij het gebruik van technologie zoals cookies);

b)       Uit noodzaak voor de uitvoering van een contract met u, zoals uw akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten;

c)       Voor de doeleinden van onze legitieme zakelijke belangen, op voorwaarde dat wij in elke omstandigheid de noodzaak van onze verwerking voor het doel afwegen tegen uw privacy- en vertrouwelijkheidsbelangen, inclusief rekening houdend met uw redelijke verwachtingen, de impact van de verwerking en eventuele waarborgen die kunnen of zijn geïmplementeerd. In alle omstandigheden zullen wij een dergelijke verwerking voor ons legitieme zakelijke belang beperken tot wat nodig is voor de doeleinden ervan. Wanneer wij persoonlijke informatie verwerken op basis van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme zakelijke belangen, omvatten dergelijke belangen:

 1.         de promotie van onze Diensten, verbetering van uw ervaring wanneer u met ons communiceert;
 2.        productontwikkeling en -verbetering, waarbij de verwerking ons in staat stelt om onze Diensten en communicatie te verbeteren, aan te passen, te personaliseren of anderszins te verbeteren ten behoeve van onze klanten, en om beter te begrijpen hoe mensen omgaan met onze Diensten;
 3.         overdrachten binnen een organisatie voor administratieve en andere legitieme zakelijke doeleinden;
 4.        fraudedetectie en -preventie;
 5.         verdediging of vaststelling van juridische claims;
 6.         verbetering van de beveiliging van onszelf, onze medewerkers en derden (zoals gasten) (inclusief cyberbeveiliging, inclusief verbetering van de beveiliging van ons netwerk en informatiesystemen);
 7.        algemene bedrijfsvoering en activiteiten (bijvoorbeeld om relaties met leveranciers, partners en andere organisaties te ontwikkelen en te onderhouden en om te gaan met personen die voor hen werken); en
 8.        het leveren van onze Diensten aan u.

d)       Waar de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; bijvoorbeeld wettelijk fiscale bewaartermijnen, reageren op verzoeken van overheidsinstanties (zoals rechtbanken), douaneautoriteiten voor inklaringsdoeleinden.

Als u meer informatie wilt over onze legitieme belangen om uw persoonlijke gegevens te verwerken, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

Wij zullen ook informatie over u ontvangen (inclusief uw persoonlijke informatie) als u andere websites of apps gebruikt of andere diensten die door ons of onze groepsmaatschappijen worden geleverd. In dat geval wordt die informatie gedeeld binnen de groep en gecombineerd met informatie die hierover is verzameld. Wij kunnen ook met u communiceren via uw sociale media-accounts.

Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke juridische gevolgen voor u hebben. Als dit in de toekomst verandert, zullen wij ervoor zorgen dat dergelijke besluitvorming in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en dat u op de hoogte wordt gebracht van dergelijke besluitvorming in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

3.       Manieren waarop wij uw gegevens en gegevensbronnen verzamelen

Uw persoonlijke gegevens worden ofwel (a) door u verstrekt (bijv. via onze Website/waar u onze Diensten gebruikt); (b) verkregen van derden (zoals andere eenheden in onze groep); of (c) verkregen uit openbaar beschikbare bronnen (bijv. internet, Companies House).

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen als u of uw bedrijf producten en/of diensten aan ons levert of als wij producten leveren en/of diensten aan u of uw bedrijf leveren (inclusief wanneer wij direct marketing uitvoeren); en

Daarnaast kunnen wij persoonlijke informatie over u verzamelen uit de volgende bronnen:

 •          Direct en indirect door activiteit op de Website. Bijvoorbeeld van gebruiksgegevens van de website die automatisch worden verzameld. Daarnaast gebruiken wij, net als veel andere organisaties, “cookies”, kleine tekstbestanden die een website kan gebruiken om terugkerende gebruikers te herkennen, de voortdurende toegang tot en het gebruik van de site door de gebruiker te vergemakkelijken en om het gebruiksgedrag te volgen van bijvoorbeeld de webpagina's die u bezoekt. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie;
 •          Van sociale media-websites;
 •          Van strategische zakenpartners die ons helpen bij het leveren van bepaalde transacties en diensten (bijv. geautoriseerde wederverkopers, geautoriseerde zakenpartners die uw pakketten namens ons kunnen ophalen, creditcardaanbieders, betalingsverwerking, sociale media, productverkopers, advertentienetwerken, analyseproviders , hosting en andere strategische partners).

 

4.       Wettelijke en andere vereisten

Zoals hierboven is uiteengezet, is een deel van de persoonlijke gegevens die wij vragen nodig om de Diensten te leveren en als de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u mogelijk de relevante Diensten niet leveren of informatie verstrekken die u bij ons hebt aangevraagd.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden verwerkt als dit nodig is op redelijk verzoek van een wetshandhavings- of regelgevende instantie, of om onderzoek te doen naar  vermoedelijke illegale activiteiten of fraude, en om onze Algemene Voorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen en de rechten, eigendommen of veiligheid van groepsmaatschappijen, klanten, cliënten en anderen te verdediging tegen van juridische claims. Wij zullen persoonlijke gegevens niet verwijderen als deze relevant is voor een onderzoek of een geschil of totdat de toepasselijke wetgeving het verwijderen ervan toestaat. De gegevens blijven opgeslagen totdat deze problemen volledig zijn opgelost en ze rechtmatig kunnen worden verwijderd.

Alle persoonlijke gegevens die u ons via onze website verstrekt, moet volledig en nauwkeurig zijn. Houd er rekening mee dat wij contact met u kunnen opnemen om uw persoonlijke gegevens te verifiëren, als dat nodig is.

 

5.       Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is en om claims af te handelen. Wij zullen uw gegevens ook bewaren als dat nodig is om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. 

Er zijn ook bepaalde soorten gegevens, zoals belastinggegevens, die wettelijk voor een bepaalde periode moeten worden bewaard.

In het algemeen zijn de criteria die wij gebruiken om de bewaartermijnen te bepalen de volgende:

 • of er contractuele of wettelijke verplichtingen zijn die ons verplichten de gegevens voor een bepaalde periode te bewaren;
 • of u recentelijk contact met ons heeft gehad;
 • of er een lopende juridische claim is die betrekking heeft op een zakelijke (of andere) relatie die u met ons heeft, of die anderszins verband houdt met uw relatie met ons; en
 • of een toepasselijke wet, statuut of regelgeving een specifieke bewaarperiode toestaat;

Deze criteria kunnen ook betekenen dat wij de bewaartermijn van de hierboven beschreven categorieën persoonsgegevens aanpassen.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen als wij deze niet langer nodig hebben voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Onze bewaarpraktijken met betrekking tot bepaalde persoonlijke informatie zijn als volgt:

Accountgegevens en vrachtbriefgegevens:

 •          Uw accountgegevens en informatie over rechten, belangen en virtuele activa in uw account zijn niet langer direct toegankelijk nadat u uw account hebt geannuleerd, maar accounts van sommige van de kanalen voor het plaatsen van bestellingen hebben een minimale bewaarperiode (zoals dertig dagen), dus de gegevens kunnen kan na een dergelijke periode worden verwijderd. De gegevens kunnen kan niet worden hersteld nadat ze zijn verwijderd.
 •          Om uw vragen te kunnen beantwoorden, wordt uw vrachtbriefinformatie gedurende dertig dagen tot zes maanden in het live-systeem van SF gereserveerd (afhankelijk van het specifieke kanaal voor het plaatsen van bestellingen) en kunt u via de verzender informeren naar verzendrouteringsinformatie op de officiële website van SF Express aangegeven op de vrachtbrief, het mobiele telefoonnummer van de ontvanger of het vrachtbriefnummer en het orderplaatsingskanaal (zoals SF Express app); na het verstrijken van een dergelijke periode zullen wij uw vrachtbriefgegevens van het voorgrondsysteem van SF verwijderen, zodat dergelijke informatie niet kan worden opgehaald of geopend.
 •          •   Houd er rekening mee dat wij uw accountgegevens en vrachtbriefgegevens nodig hebben om het douane-inklaringsproces uit te voeren. Douanewetten schrijven voor dat wij bepaalde persoonlijke gegevens moeten bewaren/opslaan. Over het algemeen varieert deze periode van 3 tot 7 jaar, afhankelijk van het land en de douanewetten. In die gevallen zullen wij alleen de persoonlijke gegevens opslaan die nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Marketing:

 •          Wij bewaren een kopie van uw contactgegevens als u bezwaar maakt of ervoor kiest om geen directmarketingberichten van ons te ontvangen. Wij zullen uw gegevens toevoegen aan onze onderdrukkingslijst om ervoor te zorgen dat u geen toekomstige marketingberichten van ons ontvangt. Wij zullen ook geen persoonlijke gegevens verwijderen als dit relevant is voor een onderzoek of een geschil. De gegevens blijven opgeslagen totdat deze problemen volledig zijn opgelost.

Geschillen:

 •          Waar relevant zullen wij uw persoonlijke gegevens ook bewaren voor de duur van een toepasselijke verjaringstermijn voor vorderingen die later tegen ons kunnen worden ingesteld (bijvoorbeeld in het algemeen tussen zes en tien jaar, afhankelijk van het toepasselijke rechtsgebied). Dit stelt ons in staat om alle wettelijke rechten die wij hebben uit te oefenen of om eventuele juridische claims te verdedigen. In bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens voor een langere periode te bewaren, bijvoorbeeld wanneer wij met u corresponderen of als er een voortdurende juridische claim of regelgevend onderzoek is. De periode waarin wij uw persoonlijke gegevens bewaren, hangt af van de duur van een dergelijke claim of onderzoek en van de noodzaak voor ons om ervoor te zorgen dat wij de benodigde gegevens bewaren om eventuele wettelijke rechten uit te oefenen.

Neem dan contact met ons op viajoeyxie@sf-express.com voor meer informatie over de specifieke bewaartermijnen die van toepassing zijn op uw persoonlijk gegevens.

 

6.       Gegevens die wij delen

Er zijn bepaalde omstandigheden waarin wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan derden, bv. aan onze dienstverleners, groepsmaatschappijen en wetshandhavingsinstanties. Deze zijn als volgt:

 • Wij delen gegevens over u met andere leden van onze groep van bedrijven, zodat wij de best mogelijke service kunnen bieden aan onze groep. Zij zijn verplicht om uw gegevens te bewaren en te gebruiken in overeenstemming met deze Kennisgeving.
 • Wij zullen uw persoonlijke gegevens delen met en toegang krijgen tot gegevens van analyse- en zoekmachineproviders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van de website en de app en voor een betere personalisatie van inhoud en advertenties.
 • Wij delen uw gegevens met onze geautoriseerde zakenpartners, wederverkopers, bepaalde contractanten of dienstverleners zoals gegevensverwerkers. Zij kunnen uw persoonlijke gegevens voor ons verwerken, bijvoorbeeld als wij gebruik maken van een cloudserviceprovider (zoals AWS). Andere serviceproviders zijn onder meer reclamebureaus, IT-leveranciers, back-up- en disaster recovery-specialisten, e-mailproviders en uitbestede callcenters. Onze leveranciers en dienstverleners moeten voldoen aan onze normen voor het verwerken van gegevens en beveiliging. De gegevens die wij hen verstrekken, inclusief uw gegevens, worden alleen verstrekt in verband met de uitoefening van hun taken. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die beschreven in deze Kennisgeving.
 • Wij kunnen uw gegevens delen met betalingsverwerkers. Wanneer u een bestelling plaatst, kunt u de betalingsdiensten kiezen die worden aangeboden door de betreffende partij van SF of een externe betalingsorganisatie die samenwerkt met SF (bijv. SF Financial, Alipay, WeChat Pay, Unionpay, NetsUnion, hierna “Betalingsinstellingen” genoemd), en wij zullen uw SF-bestelnummer en gegevens van het transactiebedrag aan deze betalingsinstellingen verstrekken om uw betalingsinstructie te bevestigen en de betaling te af te ronden.

Uw persoonlijke gegevens kunnen in bepaalde omstandigheden worden overgedragen aan andere externe organisaties:

 • als wij de verkoop of overdracht van een deel van of al onze activiteiten bespreken, kunnen de gegevens worden overgedragen aan potentiële kopers onder passende voorwaarden met betrekking tot vertrouwelijkheid;
 • als wij worden gereorganiseerd of verkocht, kunnen gegevens worden overgedragen aan een koper die diensten aan u kan blijven leveren;
 • als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of onder enige regelgevende code of praktijk die wij volgen, of als wij worden gevraagd door een openbare of regelgevende instantie – bijvoorbeeld de politie of douane;
 • als wij een juridische claim verdedigen, kunnen uw gegevens worden overgedragen zoals vereist in verband met de verdediging van een dergelijke claim.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld als deze anoniem en geaggregeerd wordt gemaakt, aangezien de gegevens in dergelijke omstandigheden niet langer persoonlijk zijn.

 

7.       Waar uw gegevens worden bewaard

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EEA, European Economic Area), inclusief China, dat geen gelijkwaardige gegevensbeschermingswetten heeft als die van toepassing zijn op Europa. De gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten het VK en/of de EU voor ons werkt, voor een van onze gelieerde bedrijven of voor de organisatie die onze website host.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens overdragen buiten het Verenigd Koninkrijk en/of de Europese Economische Ruimte (EEA), zullen wij relevante maatregelen nemen om de gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Ongeacht de verschillen in bestemmingslanden van informatieoverdracht, zullen wij dergelijke informatie echter beschermen op een niveau dat niet lager is dan het gegevensbeschermingsniveau van het land waarin de persoonlijke gegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

Voor overdrachten buiten het Verenigd Koninkrijk en/of de EEA zullen wij doorgaans de standaardcontractbepalingen (SCCs, Standard Contractual Clauses) gebruiken om ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn. De Europese Commissie heeft deze modelcontracten goedgekeurd. Als u kopieën van de door de toezichthouder goedgekeurde SCCs wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

 

8.       Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw gegevens. Sommige van deze rechten zijn alleen van toepassing in bepaalde omstandigheden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen of bespreken, neem dan contact met ons op via: joeyxie@sf-express.com.

 • Toegang: u hebt het recht om ons te vragen of wij uw gegevens verwerken en, als dat het geval is, kunt u toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens.  Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben en bepaalde andere informatie daarover.
 • Correctie: u hebt het recht om te verzoeken dat alle onvolledige of onjuiste persoonlijke gegevens die wij over u hebben, wordt gecorrigeerd.
 • Verwijdering: u hebt het recht om ons in bepaalde omstandigheden te vragen om persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen. Er zijn ook bepaalde uitzonderingen waarbij wij een verzoek tot verwijdering kunnen weigeren, bijvoorbeeld wanneer de persoonlijke gegevens vereisen zijn voor naleving van de wet of in verband met claims.  
 • Beperking: u hebt het recht om ons te vragen de verwerking van bepaalde van uw persoonlijke gegevens over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan vaststellen of de reden voor de verwerking ervan.
 • Overdracht: u kunt verzoeken om de overdracht van bepaalde van uw persoonlijke gegevens aan een andere partij.
 • Bezwaar: wanneer wij uw persoonlijke informatie verwerken op basis van een legitiem belang (of dat van een derde partij), kunt u dit aanvechten.  Wij kunnen echter het recht hebben om door te gaan met het verwerken van uw gegevens op basis van onze legitieme belangen of waar dit relevant is voor juridische claims.  U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • Toestemming: waar wij persoonlijke gegevens met toestemming verwerken, kunt u uw toestemming intrekken.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de Europese Unie waar u uw gewone verblijfplaats hebt waar wij zijn gevestigd of waar een vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. In het VK kunt u een klacht indienen bij het Information Commissioner's Office (tel: 0303 123 1113 of via www.ico.org.uk).

 

9.       Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens veilig te houden. Wij hebben fysieke, technische en administratieve maatregelen getroffen om ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van uw gegevens te voorkomen.

 

10.    Links naar website van derden

Onze website, nieuwsbrieven, e-mailupdates en andere communicatie kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar de websites van anderen, inclusief onze partnernetwerken, adverteerders en andere groepsmaatschappijen en/of sociale netwerken wanneer aangeboden aan u en ondersteund door uw browser .

De persoonlijke gegevens die u via deze websites verstrekt, vallen niet onder deze Kennisgeving en de behandeling van uw persoonlijke gegevens door dergelijke websites is niet onze verantwoordelijkheid. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen kennisgevingen hebben waarin uiteengezet wordt hoe uw gegevens worden verzameld en verwerkt wanneer u die sites bezoekt. Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens in verband met functies voor sociaal delen vindt u in de Kennisgevingen van de websites van derden waaraan u toestemming hebt verleend uw gegevens te delen.

 

11.    Wijzigingen in deze Kennisgeving

Deze kennisgeving kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Als wij iets substantieels aan deze kennisgeving wijzigen (de gegevens die wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken of waarom), zullen wij die wijzigingen bovenaan de kennisgeving markeren en er gedurende een redelijke tijd na de wijziging een prominente link naar geven.

Zodra deze kennisgeving op onze website is geplaatst, wordt deze automatisch van kracht. De nieuwste versie van deze kennisgeving prevaleert boven alle eerdere versies.

Als u toegang wilt tot eerdere versies van deze kennisgeving, neem dan contact met ons op.

 

12.    Hoe u contact met ons kan opnemen

Als u meer informatie wilt over de manier waarop wij persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, beheren, of als u zich zorgen maakt dat wij uw privacy hebben geschonden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op. Zie onderstaande contactinformatie. Wij zullen ons best doen om uw klacht op te lossen.

Als u vragen heeft over deze kennisgeving, neem dan contact met ons op:

E-mailadres: joeyxie@sf-express.com,

Adres: 4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

 

Annex 1

Contactgegevens van gegevensbeheerders waarop deze Kennisgeving van toepassing is

 

SF Express (Europe) Co., Ltd.:

Adres: 4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op:

E-mail:joeyxie@sf-express.com

 

顺丰速运有限公司

S.F. Express Co., Ltd.:

Adres: 中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054                

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

Als u vragen heeft voor S.F. Express Co., Ltd., neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

 

顺丰科技有限公司

SF Technology Co., Ltd.:

Adres: 中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054                                                   

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

Naam en contactgegevens van de vertegenwoordiger van SF Technology Co. Ltd. zijn als volgt:

Naam: SF Express (Europe) Co., Ltd.

Contact details:joeyxie@sf-express.com

Als u vragen heeft voor SF Technology Co., Ltd., neem dan contact op met de vertegenwoordiger via de hierboven vermelde contactgegevens.

 

 

Annex 2

Verantwoordelijkheden met betrekking tot gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid

 

SF Express (Europe) Co., Ltd. (“SF UK”) en S.F. Express Co., Ltd. (“SF China”) zijn gezamenlijke gegevensbeheerders met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten die zij uitvoeren bij het leveren van onze diensten aan u. Dit betekent dat zij gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunnen bepalen.

 

De onderstaande tabel geeft de afspraken weer die zijn overeengekomen tussen SF China en SF UK als gezamenlijke gegevensbeheerders, inclusief wie verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie over hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken en wie verantwoordelijk is voor het afhandelen van een verzoek van u.

 

 

Verantwoordelijkheden

 

Verantwoordelijke partij

Geeft privacy-kennisgevingen

Beide

 

Reageren op betrokkenen (inclusief individuele rechtenverzoeken van betrokkenen)

 

SFUK

Betrokkene informeren over Inbreuk in verband met persoonlijke gegevens

 

SFUK

Contactpunt voor alle vragen over persoonlijke gegevens

 

Zie bijlage 1