ES Paziņojums par privātumu

 

Šis paziņojums pēdējo reizi tika mainīts 2020. gada 30. novembrī.

Kas mēs esam

SF Express (Europe) Co., Ltd., S.F. Express Co., Ltd. un SF Technology Co. Ltd. (“SF”, “mēs” vai “mums”) vienmēr respektē jūsu privātumu un augstu vērtē uzticību, ko jūs piešķirat mums, kad kopīgojat ar mums savu personisko informāciju. 

Šis Paziņojums par privātumu (“Paziņojums”) nosaka, kā mēs apkopojam, glabājam, izmantojam, izpaužam un apstrādājam jūsu personisko informāciju, kāpēc un ar kādu juridisku pamatojumu mēs to apstrādājam, ar ko un kādiem mērķiem mēs to kopīgojam, jums pienākošās tiesības, un jūsu izvēli attiecībā uz to, kā mēs izmantojam jūsu personisko informāciju. Šis Paziņojums attiecas uz jūsu personas informācijas apstrādi, ja uz šādu apstrādi attiecas Apvienotajā Karalistē piemērojamie datu aizsardzības likumi (ieskaitot Vispārīgo datu aizsardzības regulu). Šis paziņojums attiecas uz to, kā mēs izmantojam personisko informāciju, kad mēs jums vai jūsu organizācijai piedāvājam produktus un/vai pakalpojumus, kad jūs izmantojat mūsu oficiālo tīmekļa vietni vai IBS tīmekļa vietni (“Vietne"), mūsu mobilās lietojumprogrammas (ja piemērojams) un jebkuru citu kanālu vai mobilo funkciju, ko mēs izmantojam, kad veicat pasūtījumu pie mums vai citādi sazināties ar mums, kā arī iegādājaties pakalpojumus un mijiedarbojaties ar mums bezsaistē (kopā “Pakalpojumi”). Ja kaut kas no minētā attiecas uz jums, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo paziņojumu. SF tīmekļa vietnē parādīs šo paziņojumu vai saites uz šo paziņojumu (tostarp, veicot pasūtījumus).

Ja šajā paziņojumā mēs atsaucamies uz “jums”, tas attiecas uz jums un/vai jūsu organizāciju.

SF Express (Europe) Co., Ltd., S.F. Express Co., Ltd. un SF Technology Co. Ltd. ir datu apstrādātāji attiecībā uz jūsu apstrādāto personisko informāciju. Kontaktinformācija ir norādīta šā paziņojuma 1. pielikumā.

SF Express (Europe) Co., Ltd. un S.F. Express Co., Ltd. ir kopīgi datu pārziņi attiecībā uz apstrādes darbībām, ko viņi veic, sniedzot jums mūsu pakalpojumus. Sīkāku informāciju skatīt šī paziņojuma 2. pielikumā.

 

Bērni

Mēs apzināti nevācam informāciju no bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un mūsu pakalpojumi nav paredzēti viņiem. Ja esat jaunāks par 18 gadiem, jūs nedrīkstat mums iesniegt nekādu personisku informāciju vai reģistrēties pakalpojumiem, un, ja vēlaties izmantot mūsu pakalpojumus, lūdzu, paļaujieties uz kādu no vecākiem vai aizbildni.

Ja jūs kā persona, kurai ir vecāku atbildība par bērnu, uzzināsit, ka jūsu bērns ir sniedzis mums personisku informāciju bez jūsu piekrišanas, lūdzu, sazinieties ar mums, un mēs nepieciešamības gadījumā noņemsim šo personisko informāciju.

 

Datu apkopošana un izmantošana

Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu datu apkopošanas veidi un datu avoti

Juridiskās un citas prasības

Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju

Informācija, ar kuru mēs kopīgojam

Kur tiks glabāta jūsu informācija

Jūsu tiesības

Drošība

Saites uz trešo pušu vietnēm

Izmaiņas šajā paziņojumā

Kā ar mums sazināties

 

 

1.       Datu apkopošana un izmantošana

Mēs apkoposim un izmantosim jūsu personisko informāciju:

a)       veikt mūsu uzņēmējdarbību;

b)       lai atļautu piekļuvi mūsu tīmekļa vietnei, reģistrēšanai/abonēšanai/pirkšanai/mūsu pakalpojumu izmantošanai;

c)       lai atļautu piekļuvi mūsu mobilajām lietojumprogrammām (ja tās ir pieejamas) un to izmantošanai ("Lietotnes");

d)       lai izpildītu mūsu juridiskās saistības;

e)       lai īstenotu jebkuru mērķi, kuru mēs jums darām zināmu, apkopojot jūsu personisko informāciju; un

f)        lai sasniegtu citus šajā sadaļā sīkāk izklāstītos mērķus.

Tālāk mēs esam norādījuši, kāda veida informāciju mēs varam apkopot vai saņemt, kā mēs to izmantosim un kāpēc mēs to izmantosim.

a)       Konta reģistrācija: lai pabeigtu konta izveidi mūsu tīmekļa vietnē, mēs lūgsim jūs sniegt šādu informāciju (turpmāk tekstā - “Konta informācija”): jūsu mobilā tālruņa numuru, e -pasta adresi, konta nosaukumu un konta paroli. Mēs pārbaudīsim jūsu identitāti, nosūtot verifikācijas kodu pa e -pastu.

b)      Loģistikas pakalpojumi (ieskaitot muitošanu): kad veicat piegādes pasūtījumu vai jūsu informācija tiek sniegta mums, jo jūs esat saņēmis mums piegādāto sūtījumu, SF (vai tā pilnvarots biznesa partneris, ja piemērojams) apkopos jūsu informāciju šādiem mērķiem: (i) sūtījuma rīkojuma nosūtīšana; (ii) paku etiķešu ģenerēšana;(iii) pro-forma rēķinu sagatavošana; (iv) pakas izsekošana, kad tā ir ceļā pie saņēmēja; (v) izejošās muitošanas nokārtošana; (vi) ienākošās muitošanas Ķīnā nokārtošana; un (vii) sūtījuma piegāde Ķīnā. Personas informācija, ko mēs apstrādāsim šiem mērķiem, ietver šādu informāciju:

o    nosūtītāja un saņēmēja nosaukumi, adreses un kontaktinformācija;

o    informācija par sūtījumu (“Pavadzīmes informācija”) (mēs izmantojam šo informāciju, lai iesniegtu pasūtījumu, sastādītu loģistikas pavadzīmi, saņemtu, sakārtotu, uzglabātu un pārvadātu sūtījumu, veiktu eksporta vai importa muitošanu un piegādātu sūtījumu);

o    ja to atļauj vai pieprasa likums, apkopot jūsu identitātes dokumentus, lai pārbaudītu jūsu identitāti un nokārtotu eksporta vai importa muitas deklarāciju;

o    vārds, kontaktinformācija un visa cita informācija, ko jūs varat mums sniegt, sazinoties ar mums, lai saņemtu sūdzību vai pieprasījumu (ņemiet vērā, ka, zvanot uz mūsu zvanu centru vai citādi sazinoties ar mums pa tālruni, mēs varam ierakstīt sarunas, lai pārvaldītu un/vai izvairītos no iespējamiem strīdiem); un

o    ja mums ir piegādāta nepareiza vai nepilnīga adrese piegādei, mēs, ievērojot piemērojamos tiesību aktus, varam papildināt un/vai labot šādu adreses informāciju, izmantojot jūsu iepriekšējo pavadzīmes informāciju, lai izvairītos no atkārtotas adreses apstiprināšanas ar nosūtītāju/saņēmēju un garantētu piegādes efektivitāti (lai samazinātu risku, ka jūs varētu ciest zaudējumus nepareizas un/vai aizkavētas piegādes dēļ, un jūs varētu izbaudīt labāku servisa pieredzi).

c)       Maksājumu informācija: Ja vēlaties saņemt rēķinu par mūsu pakalpojumiem, mēs apkoposim arī šādu informāciju: rēķina nosaukums, nodokļu maksātāja ID, saņēmēja e -pasta adrese un visa papildu informācija, kas sniegta atbilstoši jūsu rēķinu pieprasījumam, piemēram, pircēja informācija.

d)       Ziņu sūtīšana: Mēs apkoposim jūsu ierīces informāciju, lai mēs varētu nosūtīt jums sūtījuma maršrutēšanu, maksājumu statusu, kuponus un pārdošanas veicināšanas pasākumus. Jūs varat iespējot vienumu “Netraucēt” sava mobilā tālruņa vai citu ierīču sadaļā “Iestatījumi” vai, ja piemērojams, lietotnē vai oficiālajā WeChat kontā.

e)       Klientu apkalpošana un pēcpārdošanas pakalpojumi: Mūsu klientu apkalpošanas un pēcpārdošanas servisa pārstāvji var izmantot jūsu konta informāciju un pavadzīmes informāciju. Tas tiek darīts, lai garantētu jūsu konta drošību. Mūsu zvanu centrs un tiešsaistes klientu apkalpošanas pārstāvji izmantos jūsu konta informāciju un pavadzīmes informāciju, lai pārbaudītu jūsu identitāti. Ja vēlaties, lai mēs sniegtu jums klientu apkalpošanas un/vai pēcpārdošanas pakalpojumus saistībā ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, mēs lūgsim jūsu pavadzīmes informāciju un informāciju par sūtījuma maršrutēšanu. Jums var arī lūgt sniegt papildu informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai atbildētu uz jūsu vaicājumu.

f)        Aptaujas: Ja mēs veicam aptaujas, mēs varam apkopot informāciju, kuru esat mums iesniedzis, ja izvēlaties piedalīties mūsu aptaujā (tostarp kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, kontakttālruni, e -pasta adresi, jūsu pieprasījuma informāciju, ko iesniedzāt sadaļā "Sadarbības pieprasījums” SF oficiālajā tīmekļa vietnē).

g)       Mūsu produktu vai pakalpojumu uzlabošana: Pamatojoties uz jūsu kontinformāciju un pavadzīmes informāciju, mēs varam izveidot lietotāja profilu, lai sniegtu jums personalizētus pakalpojumus un nosūtītu informāciju par pakalpojumiem, kas jūs varētu interesēt. Vajadzības gadījumā mēs varam apvienot informāciju, ko apkopojam no jūsu dažādām ierīcēm, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu piedāvājumu (piemēram, lai nodrošinātu, ka pakalpojumi, kas jums tiek piedāvāti no dažādām ierīcēm, būtu savstarpēji saskaņoti un/vai papildinoši). Lai sniegtu jums personalizētus pakalpojumus un uzlabotu mūsu pakalpojumus (tostarp eksprespiegādes/piegādes un veiktu vispārējas klientu pieredzes uzlabošanu), mēs varam, ja to atļauj piemērojamie tiesību akti, arī apvienot un veikt datu analīzi par informāciju, kuru mēs apkopojam par jums (i) izmantojot mūsu pakalpojumus; vai (ii) no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, oficiālām valdības vietnēm (piemēram, rūpniecības un tirdzniecības departaments, transporta departaments, nodokļu departaments, tiesas)).

h)       Drošība: Lai nodrošinātu mūsu sistēmu drošību (piemēram, lai novērstu jebkādu pikšķerēšanas uzbrukumu, aizsargātu jūsu kontu), ja to atļauj un/vai pieprasa piemērojamie tiesību akti, mēs varam apstrādāt jūsu pārlūkprogrammas informāciju, URL, pavadzīmes informāciju, informāciju par programmatūru vai ierīci, kuru izmantojat. Mēs arī apkopojam informāciju par jums, izmantojot mūsu drošības sistēmas (piemēram, CCTV), kad apmeklējat mūsu telpas.

i)        Tiešais mārketings: Lai reklamētu mūsu pakalpojumus un ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, mēs varam veikt tiešo mārketingu, tostarp nosūtīt reklāmas un citu komerciālu informāciju, kas jūs vai jūsu organizāciju varētu interesēt. Šim nolūkam mēs apstrādāsim jūsu vārdu, jūsu organizācijas nosaukumu un kontaktinformāciju, piemēram, jūsu uzņēmuma e-pasta adresi.

j)        Anonimizācija: Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, mēs varam anonimizēt, apkopot vai citādi deidentificēt jūsu personas informāciju (tādā veidā, ka jūs vairs nav iespējams identificēt), lai veiktu datu analīzi, statistikas pētījumus un palīdzētu mums saprast, kā mēs varam uzlabot mūsu Pakalpojumus.

 

2.       Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu personiskās informācijas apstrādei SF ir nepieciešams likumīgs pamats. Mūsu apstrādes likumīgais pamats ir atkarīgs no apstrādes mērķiem. Ikreiz, kad mēs apkopojam vai citādi apstrādājam jūsu personisko informāciju, mēs to darām, pamatojoties uz šādu juridisko pamatojumu:

a)       Ja to pieprasa likums, jūsu piekrišana šādai apkopošanai un apstrādei (piemēram, mums var būt nepieciešama jūsu piekrišana, lai apstrādātu jūsu personisko informāciju tiešā mārketinga darbībām vai, izmantojot tādas tehnoloģijas kā sīkdatnes);

b)       Nepieciešamības gadījumā, lai izpildītu līgumu ar jums, piemēram, piekrītot mūsu Lietošanas noteikumiem un citiem līgumiem;

c)       Mūsu likumīgo biznesa interešu nolūkos ar nosacījumu, ka katrā gadījumā mēs izvērtēsim nepieciešamību veikt apstrādi šim nolūkam pret jūsu privātuma un konfidencialitātes interesēm, tostarp ņemot vērā jūsu pamatotās gaidas, apstrādes ietekmi un visus aizsardzības pasākumus, kas ir vai varētu tikt ieviesti. Jebkurā gadījumā mēs ierobežosim šādu apstrādi saistībā ar mūsu likumīgajām biznesa interesēm, kas ir nepieciešama šādiem mērķiem. Ja mēs apstrādājam personas informāciju, pamatojoties uz to, ka apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgo biznesa interešu nolūkos, šādas intereses ietver:

 1.         mūsu pakalpojumu popularizēšanu, jūsu pieredzes uzlabošanu, mijiedarbību ar mums;
 2.        produktu izstrādi un uzlabošanu, kur apstrāde ļauj mums uzlabot, modificēt, personalizēt vai citādi uzlabot mūsu pakalpojumus un saziņu mūsu klientu labā un labāk izprast, kā cilvēki mijiedarbojas ar mūsu pakalpojumiem;
 3.         organizācijas iekšējos pārskaitījumus administratīviem un citiem likumīgiem uzņēmējdarbības mērķiem;
 4.        krāpšanas atklāšanu un novēršanu;
 5.         aizstāvību vai juridisku prasību izvirzīšanu;
 6.         mūsu, mūsu darbinieku un trešo pušu (piemēram, viesu) drošības uzlabošanu (ieskaitot kiberdrošību, ieskaitot mūsu tīkla un informācijas sistēmu drošības uzlabošanu);
 7.        vispārējās uzņēmējdarbības un rūpības (piemēram, lai veidotu un uzturētu attiecības ar pārdevējiem, partneriem un citām organizācijām un nodarbotos ar personām, kas strādā viņu labā); un
 8.        mūsu pakalpojumu sniegšanu jums.

d)       Ja jūsu personiskās informācijas apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskas saistības; piemēram, likumā noteiktie nodokļu ieturēšanas periodi, atbilde uz valdības aģentūru (piemēram, tiesu), muitas iestāžu pieprasījumiem muitošanas vajadzībām.

Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par mūsu likumīgajām interesēm, lai apstrādātu jūsu personisko informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums, kā norādīts tālāk.

Mēs arī saņemsim informāciju par jums (ieskaitot jūsu personisko informāciju), ja izmantosit citas vietnes vai lietotnes vai citus pakalpojumus, ko sniedzam mēs vai mūsu grupas uzņēmumi. Šajā gadījumā šī informācija tiks kopīgota grupā un apvienota ar informāciju, kas par to ir apkopota. Mēs varam arī sazināties ar jums, izmantojot jūsu sociālo mediju kontus.

Mēs nepieņemam automatizētus lēmumus, kuriem ir būtiskas juridiskas sekas attiecībā uz jums. Tomēr, ja nākotnē tas mainīsies, mēs nodrošināsim, ka šāda lēmumu pieņemšana atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem un ka jūs esat informēts par šādu lēmumu pieņemšanu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

3.       Jūsu datu apkopošanas veidi un datu avoti

Jūsu personisko informāciju vai nu (a) sniedzat jūs (piemēram, izmantojot mūsu vietni/kur jūs izmantojat mūsu pakalpojumus); (b) iegūti no trešajām personām (piemēram, citām mūsu grupas struktūrām); vai (c) iegūti no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, interneta, uzņēmuma).

Mēs varam apkopot jūsu personisko informāciju, ja jūs vai jūsu uzņēmums piegādājat mums produktus un/vai sniedzat pakalpojumus, vai ja mēs piegādājam produktus un/vai sniedzam pakalpojumus jums vai jūsu uzņēmumam (tostarp, ja mēs veicam tiešo mārketingu); un

Turklāt mēs varam arī apkopot personisku informāciju par jums no šādiem avotiem:

 •          Tieši un netieši no darbībām tīmekļa vietnē. Piemēram, no vietnes lietošanas informācijas, kas tiek apkopota automātiski. Turklāt, tāpat kā daudzas organizācijas, mēs izmantojam "sīkdatnes", kas ir mazi teksta faili, kurus vietne var izmantot, lai atpazītu atkārtotus lietotājus, atvieglotu lietotājam pastāvīgu piekļuvi vietnei un tās izmantošanu un izsekotu, piemēram, jūsu izmantoto vietņu lietošanas uzvedību apmeklējuma laikā. Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu Sīkdatņu politikā;
 •          Sociālo mediju vietnēs;
 •          No stratēģiskiem biznesa partneriem, kas palīdz mums nodrošināt noteiktus darījumus un pakalpojumus (piemēram, pilnvarotie tālākpārdevēji, pilnvarotie biznesa partneri, kuri, iespējams, vāc jūsu pakas mūsu vārdā, kredītkaršu nodrošinātāji, maksājumu apstrāde, sociālie mediji, produktu pārdevēji, reklāmas tīkli, analīzes pakalpojumu sniedzēji, hostinga un citi stratēģiskie partneri).

 

4.       Juridiskās un citas prasības

Kā paskaidrots iepriekš, daļa no mūsu pieprasītās personas informācijas, kas ir nepieciešama Pakalpojumu sniegšanai, un, ja tā netiek sniegta, mēs, iespējams, nevarēsim jums sniegt attiecīgos Pakalpojumus vai sniegt informāciju, kuru esat pieprasījis no mums.

Jūsu personisko informāciju var apstrādāt arī tad, ja tas ir nepieciešams pēc tiesībaizsardzības vai regulatīvās iestādes, struktūras vai aģentūras pamatota pieprasījuma vai lai izmeklētu, novērstu vai veiktu darbības saistībā ar aizdomām par nelikumīgām darbībām vai krāpšanu, lai īstenotu vai piemērotu mūsu lietošanas noteikumus un citus līgumus, lai aizsargātu grupas uzņēmumu, klientu un citu personu tiesības, īpašumu vai drošību vai lai aizstāvētu juridiskas prasības. Mēs neizdzēsīsim personas informāciju, ja tā ir saistīta ar izmeklēšanu vai strīdu, vai kamēr piemērojamie tiesību akti neatļauj to dzēst. Tā tiks saglabāta, līdz šīs problēmas tiks pilnībā atrisinātas un to var likumīgi izdzēst.

Jebkurai personiskajai informācijai, ko sniedzat mums, izmantojot mūsu vietni, jābūt pilnīgai un precīzai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nepieciešamības gadījumā mēs varam ar jums sazināties, lai pārbaudītu jūsu personisko informāciju.

 

5.       Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju

Mēs saglabāsim jūsu informāciju tik ilgi, cik tas būs pamatoti nepieciešams, un izskatīsim pretenzijas. Mēs arī saglabāsim jūsu informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridiskās, grāmatvedības vai ziņošanas prasības. 

Ir arī noteikta veida informācija, piemēram, nodokļu uzskaite, kas saskaņā ar likumu ir jāglabā noteiktu laiku.

Kopumā, kritēriji, ko izmantojam, lai noteiktu saglabāšanas periodus, ir šādi:

 • vai pastāv līgumiskas vai juridiskas saistības, kas nosaka, ka mums ir jāglabā dati noteiktu laiku;
 • vai esat ar mums nesen sazinājies;
 • vai pastāv juridiska pretenzija, kas attiecas uz jebkādām biznesa (vai citādām) attiecībām, kas jums ir ar mums, vai kas ir citādi saistīta ar jūsu attiecībām ar mums; un
 • vai piemērojamie tiesību akti, statūti vai noteikumi pieļauj noteiktu glabāšanas periodu;

Šie kritēriji var nozīmēt arī to, ka mēs koriģējam laika periodu, kurā saglabājam iepriekš aprakstītās personas informācijas kategorijas.

Mēs noņemsim jūsu personisko informāciju, ja mums tā vairs nebūs nepieciešama iepriekš minētajiem mērķiem.

Mūsu saglabāšanas prakse attiecībā uz noteiktu personisko informāciju ir šāda:

Konta informācija un pavadzīmes informācija:

 •          Jūsu konta informācija un informācija par tiesībām, interesēm un virtuālajiem aktīviem jūsu kontā vairs nebūs pieejama tūlīt pēc konta darbības pārtraukšanas, tomēr dažu pasūtījumu izvietošanas kanālu kontiem ir atvilkšanas periods (piemēram, trīsdesmit dienas), tāpēc pēc šāda perioda informācija var tikt dzēsta. Pēc dzēšanas informāciju nevar atgūt.
 •          Lai apmierinātu jūsu pieprasījumu, jūsu pavadzīmes informācija tiks rezervēta SF tiešajā sistēmā no trīsdesmit dienām līdz sešiem mēnešiem (atkarībā no konkrētā pasūtījuma izvietošanas kanāla), un jūs varat nosūtīt informāciju par sūtījuma maršrutēšanu SF Express oficiālajā tīmekļa vietnē, izmantojot pavadzīmē norādīto nosūtītāju, saņēmēja mobilā tālruņa numuru vai pavadzīmes numuru un pasūtījuma izvietošanas kanālu (piemēram, SF Express lietotni); pēc šī perioda beigām mēs noņemsim jūsu pavadzīmes informāciju no SF priekšplāna sistēmas, lai šādu informāciju nevarētu izgūt vai tai piekļūt.
 •          Ņemiet vērā, ka mums būs nepieciešama jūsu konta informācija un pavadzīme, lai veiktu muitošanas procesu. Muitas likumi nosaka, ka mums ir jāsaglabā/jāuzglabā noteikta personiskā informācija.  Parasti šis periods svārstās no 3 līdz 7 gadiem atkarībā no piemērojamās valsts un muitas likumiem. Šādos gadījumos mēs glabāsim tikai to personisko informāciju, kas nepieciešama, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības.

Mārketings:

 •          Mēs saglabāsim jūsu kontaktinformācijas kopiju, ja iebildīsit vai atteiksities no mums saņemt tiešā mārketinga paziņojumus. Mēs pievienosim jūsu informāciju mūsu atcelšanas sarakstam, lai nodrošinātu, ka turpmāk nesaņemsit no mums mārketinga paziņojumus. Mēs neizdzēsīsim arī personas informāciju, ja tā ir saistīta ar izmeklēšanu vai strīdu. Tā tiks saglabāta, līdz šīs problēmas tiks pilnībā atrisinātas.

Strīdi:

 •          Vajadzības gadījumā mēs arī saglabāsim jūsu personisko informāciju piemērojamajā noilguma periodā attiecībā uz prasībām, kuras var tikt celtas pret mums vēlāk (piemēram, no sešiem līdz desmit gadiem atkarībā no piemērojamās jurisdikcijas).  Tas ļaus mums izmantot visas mums piederošās likumīgās tiesības vai aizstāvēt jebkādas juridiskas prasības, kas var rasties. Noteiktos apstākļos var būt nepieciešams saglabāt personas informāciju ilgāku laiku, piemēram, kad mēs ar jums sazināmies vai ir iesniegta juridiska prasība vai notiek izmeklēšana.  Periods, kurā mēs glabājam jūsu personisko informāciju, būs atkarīgs no šādas prasības vai izmeklēšanas ilguma un jebkuras nepieciešamības mums nodrošināt, ka mēs saglabājam nepieciešamos datus, lai varētu izmantot visas mūsu likumīgās tiesības.

Lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot joeyxie@sf-express.com, lai iegūtu plašāku informāciju par konkrētiem saglabāšanas periodiem, kas attiecas uz jūsu personisko informāciju.

 

6.       Informācija, ar kuru mēs kopīgojam

Ir daži apstākļi, kad mēs nododam jūsu personisko informāciju trešajām personām, piemēram, mūsu pakalpojumu sniedzējiem, grupas uzņēmumiem un tiesībaizsardzības iestādēm. Tie ir šādi:

 • Mēs kopīgojam informāciju par jums ar citiem mūsu uzņēmumu grupas locekļiem, lai mēs varētu nodrošināt vislabāko servisu visā mūsu grupā. Viņiem ir jāglabā un jāizmanto jūsu informācija saskaņā ar šo paziņojumu.
 • Mēs dalīsimies ar jūsu personisko informāciju ar analītikas un meklētājprogrammu nodrošinātājiem, kas mums palīdz uzlabot un optimizēt tīmekļa vietni un lietotni, kā arī uzlabot satura un reklāmas personalizāciju un piekļūt tai.
 • Mēs kopīgojam jūsu informāciju ar mūsu pilnvarotajiem biznesa partneriem, tālākpārdevējiem, noteiktiem darbuzņēmējiem vai pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, datu apstrādātājiem. Viņi var apstrādāt jūsu personisko informāciju mūsu vietā, piemēram, ja mēs izmantojam mākoņpakalpojumu sniedzēju (piemēram, AWS). Citi pakalpojumu sniedzēji ir reklāmas aģentūras, IT piegādātāji, rezerves un ārkārtas seku novēršanas speciālisti, e -pasta pakalpojumu sniedzēji un ārpakalpojumu zvanu centri. Mūsu piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem jāievēro mūsu informācijas apstrādes un drošības standarti. Mūsu sniegtā informācija, ieskaitot jūsu informāciju, tiks sniegta tikai saistībā ar viņu funkciju izpildi. Viņiem nebūs atļauts izmantot jūsu informāciju citiem mērķiem, izņemot šajā paziņojumā izklāstītos.
 • Mēs varam kopīgot jūsu informāciju ar maksājumu apstrādātājiem. Veicot pasūtījumu, jūs varat izvēlēties maksājumu pakalpojumus, ko sniedz SF saistītā persona vai jebkura trešās puses maksājumu organizācija, kas sadarbojas ar SF (piemēram, SF Financial, Alipay, WeChat Pay, Unionpay, NetsUnion, turpmāk tekstā - “Maksājumu iestādes”), un mēs šīm maksājumu iestādēm sniegsim jūsu SF pasūtījuma numuru un darījuma summu, lai apstiprinātu jūsu maksājuma norādījumu un pabeigtu maksājumu.

Jūsu personiskā informācija var tikt nodota citām trešo pušu organizācijām noteiktos gadījumos:

 • ja mēs runājam par to, ka pārdodam vai nododam visu savu biznesu vai daļu no tā - informācija var tikt nodota potenciālajiem pircējiem saskaņā ar piemērotiem konfidencialitātes nosacījumiem;
 • ja mēs tiekam reorganizēti vai pārdoti, informācija var tikt nodota pircējam, kurš var turpināt sniegt jums pakalpojumus;
 • ja mums to pieprasa likums vai jebkurš normatīvais kodekss, vai prakse, kuru mēs ievērojam, vai ja mums to lūdz kāda valsts vai pārvaldes iestāde, piemēram, policija vai muitas iestādes;
 • ja mēs aizstāvam juridisku pretenziju, jūsu informācija var tikt nodota pēc nepieciešamības saistībā ar šādas prasības aizstāvēšanu.

Jūsu personiskā informācija var tikt kopīgota, ja tā tiek padarīta anonīma un apkopota, jo šādos apstākļos informācija vairs nebūs personiska informācija.

 

7.       Kur tiks glabāta jūsu informācija

Informācija, kuru mēs apkopojam no jums, var tikt pārsūtīta uz galamērķi ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEA, European Economic Area), tostarp uz Ķīnu, kurā nav līdzvērtīgu datu aizsardzības likumu, kas piemērojami Eiropā. To var apstrādāt arī darbinieki, kas darbojas ārpus Apvienotās Karalistes un/vai ES un kuri strādā pie mums, kādā no mūsu saistītajiem uzņēmumiem vai organizācijā, kas mitina mūsu tīmekļa vietni.

Pārsūtot jūsu personisko informāciju ārpus Apvienotās Karalistes un/vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEA), mēs veiksim attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu informāciju saskaņā ar piemērojamiem likumiem un noteikumiem. Tomēr neatkarīgi no informācijas pārsūtīšanas galamērķa valstu atšķirībām mēs aizsargāsim šādu informāciju līmenī, kas nav zemāks par tās valsts datu aizsardzības līmeni, kurā sākotnēji tika apkopota personiskā informācija.

Pārvedumiem ārpus Apvienotās Karalistes un/vai EEA mēs parasti izmantosim standarta līguma klauzulas (SCCs, Standard Contractual Clauses), lai nodrošinātu atbilstošu drošības pasākumu ieviešanu. Eiropas Komisija ir apstiprinājusi šo līgumu paraugus. Ja vēlaties iegūt regulatoru apstiprinātu SCCs kopijas, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

 

8.       Jūsu tiesības

Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz jūsu informāciju. Dažas no šīm tiesībām tiks piemērotas tikai noteiktos apstākļos. Ja vēlaties izmantot vai apspriest kādas no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums pa joeyxie@sf-express.com.

 • Piekļuve: jums ir tiesības jautāt mums, vai mēs apstrādājam jūsu informāciju, un, ja mēs to darām, varat pieprasīt piekļuvi savai personiskajai informācijai.  Tas ļauj jums saņemt mūsu rīcībā esošās personas informācijas kopiju un noteiktu citu informāciju par to.
 • Labojums: jums ir tiesības pieprasīt, lai tiktu labota jebkura nepilnīga vai neprecīza personas informācija, kas mums ir par jums.
 • Dzēšana: jums ir tiesības noteiktos apstākļos lūgt mums izdzēst vai noņemt personisko informāciju. Ir arī daži izņēmumi, kad mēs varam noraidīt dzēšanas pieprasījumu, piemēram, ja personas dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem vai saistībā ar prasībām.  
 • Ierobežojums: jums ir tiesības lūgt mums apturēt noteiktas jūsu personiskās informācijas apstrādi par jums, piemēram, ja vēlaties, lai mēs noteiktu tās precizitāti vai tās apstrādes iemeslu.
 • Pārsūtīšana: jūs varat pieprasīt noteiktas personas informācijas nodošanu citai pusei.
 • Iebildums: ja mēs apstrādājam jūsu personisko informāciju, pamatojoties uz likumīgām interesēm (vai trešās personas interesēm), jūs varat to apstrīdēt.  Tomēr mums var būt tiesības turpināt apstrādāt jūsu informāciju, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm vai gadījumos, kad tas attiecas uz juridiskām prasībām.  Jums ir arī tiesības iebilst, ja mēs apstrādājam jūsu personisko informāciju tiešā mārketinga nolūkos.
 • Piekrišana: ja mēs apstrādājam personisko informāciju ar piekrišanu, jūs varat atsaukt savu piekrišanu.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā jūs pastāvīgi dzīvojat, kur mēs atrodamies, vai kur ir noticis iespējamais datu aizsardzības tiesību aktu pārkāpums. Apvienotajā Karalistē jūs varat iesniegt sūdzību Informācijas komisāra birojam (tālr. 0303 123 1113 vai pa www.ico.org.uk).

 

9.       Drošība

Mēs esam apņēmušies aizsargāt jūsu personisko informāciju. Mēs esam ieviesuši fiziskus, tehniskus un administratīvus pasākumus, lai novērstu neatļautu piekļuvi jūsu informācijai vai tās izmantošanu.

 

10.    Saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnē, informatīvajos izdevumos, e -pasta atjauninājumos un citos paziņojumos laiku pa laikam var būt saites uz citu vietnēm un no tām, tostarp mūsu partneru tīkliem, reklāmdevējiem un citiem grupas uzņēmumiem un/vai sociālajiem tīkliem, kā jums tie tiek piedāvāti un jūsu pārlūkprogramma tos atbalsta.

Personiskā informācija, ko jūs sniedzat, izmantojot šīs tīmekļa vietnes, nav pakļauta šim paziņojumam, un par jūsu personiskās informācijas apstrādi šādās vietnēs mēs neuzņemamies atbildību. Ja sekojat saitei uz kādu no šīm tīmekļa vietnēm, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm tīmekļa vietnēm ir savi paziņojumi, kas nosaka, kā jūsu informācija tiek apkopota un apstrādāta, apmeklējot šīs vietnes. Lai iegūtu plašāku informāciju par datu apkopošanas un apstrādes mērķi un apjomu saistībā ar sociālās koplietošanas funkcijām, lūdzu, apmeklējiet paziņojumus par entītijām, ar kurām izvēlaties veikt kopīgošanu.

 

11.    Izmaiņas šajā paziņojumā

Šis paziņojums laiku pa laikam var tikt mainīts.

Ja šajā paziņojumā mainīsim kaut ko svarīgu (informāciju, ko mēs apkopojam, kā mēs to izmantojam vai kāpēc), mēs šīs izmaiņas uzsvērsim paziņojuma augšdaļā un nodrošināsim redzamu saiti uz to saprātīgā laika periodā pēc izmaiņu veikšanas.

Kad šis paziņojums tiks ievietots mūsu tīmekļa vietnē, tas automātiski stāsies spēkā. Šī paziņojuma jaunākā versija dominēs pār visām iepriekšējām versijām.

Ja vēlaties piekļūt šī paziņojuma iepriekšējām versijām, lūdzu, sazinieties ar mums.

 

12.    Kā ar mums sazināties

Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par to, kā mēs pārvaldām mūsu rīcībā esošo personisko informāciju, vai arī uztraucaties, ka, iespējams, esam pārkāpuši jūsu privātumu un vēlaties iesniegt sūdzību, lūdzu, sazinieties ar mums, kā norādīts tālāk. Mēs darīsim visu iespējamo, lai atrisinātu jūsu sūdzību.

Ja jums rodas kādi jautājumi par šo paziņojumu, lūdzu, sazinieties ar mums:

Epasta adrese: joeyxie@sf-express.com,

Adrese:4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

 

1. pielikums

Datu pārziņu kontaktinformācija, uz kuru attiecas šis paziņojums

 

SF Express (Europe) Co., Ltd.:

Adrese: 4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums:

E-pasts:joeyxie@sf-express.com

 

顺丰速运有限公司

S.F. Express Co., Ltd.:

Adrese: 中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054              

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

Ja jums rodas kādi jautājumi uzņemumam S.F. Express Co., Ltd., lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

 

顺丰科技有限公司

SF Technology Co., Ltd.:

Adrese: 中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054              

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

SF Technology Co. Ltd. pārstāvja vārds un kontaktinformācija ir šāda:

Nosaukums: SF Express (Europe) Co., Ltd.

Kontaktinformācija:joeyxie@sf-express.com

Ja jums rodas kādi jautājumi uzņēmumam SF Technology Co., Ltd., lūdzu, sazinieties ar pārstāvi, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

 

 

2. pielikums

Pienākumi saistībā ar kopīgo kontroli

 

SF Express (Europe) Co., Ltd. (“SF UK”) un S.F. Express Co., Ltd. ("SF China") ir kopīgi datu pārziņi attiecībā uz apstrādes darbībām, ko viņi veic, sniedzot jums mūsu pakalpojumus. Tas nozīmē, ka viņi var kopīgi noteikt jūsu personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

 

Tālāk esošajā tabulā ir izklāstīti noteikumi, par kuriem SF China un SF UK ir vienojušies kā kopīgi datu pārziņi, tostarp par to, kurš būs atbildīgs par informācijas sniegšanu par to, kā un kāpēc mēs izmantojam jūsu informāciju, un kurš būs atbildīgs par jūsu pieprasījuma izskatīšanu.

 

 

Pienākumi

 

Atbildīgā puse

Sniedziet privātuma paziņojumus

Abi

 

Atbildēšana datu subjektiem (ieskaitot datu subjekta individuālo tiesību pieprasījumus)

 

SFUK

Informējiet datu subjektu par personas datu aizsardzības pārkāpumu

 

SFUK

Kontaktpunkts saistībā ar visiem personas datu jautājumiem

 

Skatīt 1. pielikumu