EL-i privaatsusteatis

 

Seda teatist muudeti viimati 30. novembril 2020.

Kes me oleme

SF Express (Europe) Co., Ltd., S.F. Express Co., Ltd. ja SF Technology Co. Ltd. („SF”, „meie” või „meid”) austavad alati teie privaatsust ja väärtustavad usaldust, mille te oma isikuandmete jagamisega olete andnud.

See privaatsusteatis (edaspidi „teatis”) sätestab, kuidas me teie isikuandmeid kogume, hoiame, kasutame, avalikustame ja muul viisil töötleme, miks ja millise õigusliku põhjendusega me neid töötleme, kellega ja mis eesmärgil me neid jagame, millised on teie õigused ja valikud seoses teie isikuandmete kasutamisega. Käesolev teatis kehtib teie isikuandmete töötlemise kohta juhul, kui selle töötlemise suhtes kehtivad Ühendkuningriigis kehtivad andmekaitseseadused (sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärus). Käesolev teatis hõlmab teile või teie organisatsioonile tooteid ja/või teenuseid pakkudes teie isikuandmete kasutamist, kui kasutate meie ametlikku veebisaiti või IBS-i veebisaiti („veebisait“), meie mobiilirakendusi (olemasolu korral) ja mõnda muud meie hallatavat kanalit või mobiilset funktsiooni, kui esitate meile tellimuse või olete muul viisil meiega ühendust võtnud ning kui ostate teenuseid ja suhtlete meiega väljaspool veebi (kõik koos „teenused”). Kui mõni neist kehtib teie kohta, siis lugege seda teatist hoolikalt. See teatis või selle teatise juurde viivad lingid kuvatakse SF-i veebisaidil (sh tellimuse esitamise ajal).

Kui viitame käesolevas teatises „teile“, siis hõlmab see teid ja/või teie organisatsiooni.

SF Express (Europe) Co., Ltd., S.F. Express Co., Ltd. ja SF Technology Co. Ltd. on teie töödeldavate isikuandmete vastutavad töötlejad. Nende kontaktandmed on esitatud käesoleva teatise lisas 1.

SF Express (Europe) Co., Ltd. ja S.F. Express Co., Ltd. teostavad meie teenuse osutamisel teie andmete töötlust ühiselt. Lisateavet leiate käesoleva teatise lisast 2.

 

Lapsed

Me ei kogu teadlikult teavet alla 18-aastastelt lastelt ja meie teenused ei ole neile suunatud. Kui olete alla 18-aastane, ei tohi te meile isiklikke andmeid esitada ega teenuste kasutamiseks registreeruda ning kui soovite meie teenuseid kasutada, siis tehke seda oma vanema või eestkostja abiga.

Kui teie, kellel on vanemlik vastutus lapse suhtes, saate teada, et teie laps on esitanud meile isikuandmeid ilma teie nõusolekuta, võtke meiega ühendust ja me eemaldame vajadusel isikuandmed.

 

Andmete kogumine ja kasutamine

Andmetöötluse õiguslikud alused

Andmete kogumise viisid ja andmeallikad

Juriidilised ja muud nõuded

Kui kaua me teie teavet säilitame

Teave, mida me jagame

Kus teie teavet hoitakse

Teie õigused

Turvalisus

Lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele

Selle teatise muudatused

Kuidas meiega ühendust võtta

 

 

1.       Andmete kogumine ja kasutamine

Me kogume ja kasutame teie isikuandmeid:

a)       seoses meie äritegevusega;

b)       meie veebisaidile juurdepääsu lubamiseks, meie teenuste tellimiseks/registreerimiseks/ostmiseks/kasutamiseks;

c)       meie mobiilirakendustele juurdepääsu lubamiseks ja nende kasutamiseks (olemasolu korral) („rakendused“)

d)       meie juriidiliste kohustuste täitmiseks;

e)       teie isikuandmeid kogudes teile teada antud mis tahes eesmärgi täitmiseks; ja

f)        muude käesolevas jaotises üksikasjalikumalt kirjeldatud eesmärkide täitmiseks.

Määratleme allpool, millist teavet võime koguda või saada, kuidas me seda kasutame ja miks me seda kasutame.

a)       Konto registreerimine: meie veebisaidil konto loomise lõpuleviimiseks palume teil esitada järgmine teave (edaspidi "konto teave"): teie mobiiltelefoni number, meiliaadress, konto nimi ja konto parool. Saadame teie identiteedi kinnitamiseks meiliga kontrollkoodi.

b)      Logistikateenused (sealhulgas tolliprotseduurid):kui esitate kaubatellimuse või kui teie teave edastatakse meile, kuna olete meie poolt saadetud saadetise vastuvõtja, kogub SF (või olemasolu korral selle volitatud äripartner) teie teavet järgmistel eesmärkidel: i) kaubatellimuse esitamiseks; ii) pakisiltide loomiseks; iii) pro forma arvete koostamiseks; iv) paki jälgimiseks teekonal selle saajani; v) väljamineva paki tollitoimingute eest hoolitsemiseks; vi) sissetuleva paki tollitoimingute eest hoolitsemikes Hiinas; ja vii) saadetise kohaletoimetamiseks Hiinas. Nendel eesmärkidel töödeldavad isikuandmed sisaldavad järgmist:

o    saatja ja vastuvõtja nimed, aadressid ja kontaktandmed;

o    saadetise teave („veoselehe teave”) (kasutame seda teavet tellimuse esitamiseks, logistika saatelehe koostamiseks, saadetise pealevõtmiseks, sorteerimiseks, ladustamiseks ja transportimiseks, ekspordi või impordi tollitoimingute läbiviimiseks ja saadetise kohaletoimetamiseks);

o    teie isikut tõendavate dokumentide pärimine, kui see on seadusega lubatud või nõutud, oma identiteedi tõestamiseks ja ekspordi või impordi tollitoimingute teostamiseks;

o    nimi, kontaktandmed ja muu teave, mille võite meile esitada, kui võtate meiega kaebuse või taotluse tegemiseks ühendust (pange tähele, et kui helistate meie kõnekeskusesse või võtate meiega muul viisil telefoni teel ühendust, võime vestlused salvestada, et võimalikke vaidlusi hallata ja/või vältida); ja

o    kui meile on kohaletoimetamiseks antud vale või mittetäielik aadress, võime kohaldatava õiguse kohaselt neid aadressiandmeid täiendada ja/või parandada, kasutades teie varasema saatelehe teavet, et vältida saatja/vastuvõtjaga aadressi korduvat kinnitamist ja garanteerida kättetoimetamise tõhusus (selleks, et kaotus ebaõnnestunud ja/või hilinenud kohaletoimetamise tõttu oleks minimaalne ja te saaks nautida paremaid teeninduskogemusi).

c)       Makseandmed: kui soovite meie teenuste eest arvet saada, kogume ka järgmist teavet: arve pealkiri, maksumaksja ID, saaja meiliaadress ja mis tahes lisateave, mis on esitatud vastavalt teie arveldusnõudele (näiteks ostja andmed).

d)       Sõnumite saatmine: kogume teie seadme teavet, et saaksime teile saata veoteekonda, makse olekut, kuponge ja müügikampaaniaid. Saate lubada oma mobiiltelefoni või muude seadmete sätetest või võimalusel rakendusest või ametlikult WeChat'i kontolt režiimi Mitte segada.

e)       Klienditeenindus ja müügijärgne teenindus: meie klienditeeninduse ja müügijärgse teeninduse esindajad võivad kasutada teie kontoteavet ja saatelehe teavet. See on teie konto turvalisuse tagamiseks. Meie kõnekeskus ja veebipõhine klienditeenindus kasutavad teie identiteedi kontrollimiseks teie kontoteavet ja saatelehe teavet. Kui soovite, et osutaksime teile seoses pakutavate teenustega klienditeenindust ja/või müügijärgset teenust, küsime teie saatelehe teavet ja veoteekonna teavet. Samuti võidakse teilt küsida lisateavet, kui see on teie päringule vastamiseks vajalik.

f)        Küsitlused: kui viime läbi küsitlusi, võime koguda teavet, mille olete meile esitanud, peale otsust meie küsitluses osaleda (sh kontaktisiku nimi, ettevõtte nimi, kontakttelefon, meiliaadress, teie päringuteave, mille olete esitanud SF-i ametliku veebisaidi lehel „Koostööpäring“).

g)       Muutke meie tooted või teenused paremaks: võime luua teie kontoteabe ja saatelehe teabe põhjal kasutajaprofiili teile isikupärastatud teenuste pakkumiseks ja teile huvipakkuvate teenuste kohta teabe saatmiseks. Vajaduse korral võime teenuse täiustamiseks kombineerida teie erinevatest seadmetest kogutud teavet (nt tagamaks, et teenused, mida teile pakutakse erinevatest seadmetest, on üksteise suhtes kooskõlalised ja/või teineteist täiendavad). Isikupärastatud teenuste pakkumiseks ja meie teenuste täiustamiseks (sealhulgas saadetiste kiire kogumise/kohaletoimetamise ja üldise kliendikogemuse parandamiseks) võime kohaldatava seadusega lubatud juhtudel kombineerida ja teostada ka andmete analüüsi kogutud teabe kohta i) meie teenuste kasutamisest; või ii) avalikult kättesaadavatest allikatest (näiteks ametlikud valitsuse veebisaidid (nt tööstus- ja kaubandusministeerium, transpordiamet, maksuamet, kohtud)).

h)       Turvalisus: meie süsteemide turvalisuse tagamiseks (nt andmepüügirünnakute vältimiseks kaitseme teie kontot turvaliselt), kui see on lubatud ja/või kohaldatava seadusega nõutud, võime töödelda teie brauseri teavet, URL-i, saatelehe teavet, kasutatava tarkvara või seadme teavet. Kui külastate meie valdusi, siis kogume samuti teie kohta teavet meie turvasüsteemide (nt CCTV) kaudu.

i)        Otseturundus: võime teha otseturundust meie teenuste reklaamimiseks ja kohaldatava seadusega lubatud ulatuses, sh saata reklaame ja muud äriteavet, mis võib teile või teie organisatsioonile huvi pakkuda. Sel eesmärgil töötleme teie nime, teie organisatsiooni teavet ja kontaktandmed, nagu teie ettevõtte meiliaadressi.

j)        Anonüümseks muutmine: võime vastavalt kehtivatele seadustele teie isikuandmed anonüümseks muuta, koondada või muul viisil nende identifitseerimise tühistada (nii, et teid pole enam võimalik tuvastada), et viia läbi andmete analüüsi, statistilisi uuringuid ja et me saaksime mõista, kuidas oma teenuseid täiustada.

 

2.       Andmetöötluse õiguslikud alused

SF vajab teie isikuandmete töötlemiseks seaduslikku alust. Meie töötlemise seaduslik alus sõltub töötlemise eesmärkidest. Kui kogume või muul viisil töötleme teie isikuandmeid, teeme seda järgmistel õiguslikel alustel:

a)       kui seadus seda nõuab, siis teie nõusoleku alusel selliseks kogumiseks ja töötlemiseks (näiteks võime vajada teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks otseturundustegevuste jaoks või tehnoloogia (nt küpsised) kasutamiseks);

b)       vajadusest meie vahelise lepingu täitmiseks, näiteks teie nõustumiseks meie kasutustingimustega ja muude lepingutega;

c)       meie õigustatud ärihuvidest, tingimusel, et igal juhul kaalume selle töötlemise vajalikkust seoses teie eraelu puutumatuse ja konfidentsiaalsusega, sealhulgas võttes arvesse teie mõistlikke ootusi, töötlemise mõju ja kõiki kaitsemeetmeid, mis on või võiks kasutusel olla. Igal juhul piirame sellist töötlemist oma õigustatud ärihuvideks sellega, mis on vajalik selle eesmärkide saavutamiseks. Kui töötleme isikuandmeid selleks, et see töötlemine on vajalik meie õigustatud ärihuvides, hõlmavad need huvid järgmist:

 1.         meie teenuste reklaamimist, meiega suheldes teie kogemuse parandamist;
 2.        tootearendust ja täiustamist, kus töötlemine võimaldab meil täiustada, muuta, isikupärastada või muul viisil parandada meie teenuseid ja suhtlust klientide huvides ning paremini mõista, kuidas inimesed meie teenustega suhtlevad;
 3.         organisatsioonisisessteks ülekanneteks halduslikel ja muudel seaduslikel ärilistel eesmärkidel;
 4.        pettuste avastamiseks ja ennetamiseks;
 5.         kaitseks või juriidiliste nõuete esitamiseks;
 6.         osapoolte (näiteks külaliste) turvalisuseks (sh küberturvalisus, sealhulgas meie võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse parandamine);
 7.        üldiseks äritegevuseks ja nõuetekohaseks püüdlikkuseks (näiteks müüjate, partnerite ja muude organisatsioonidega suhete arendamiseks ja säilitamiseks ning nende heaks töötavate isikutega suhtlemiseks); ja
 8.        teile teenuste pakkumiseks.

d)       kui teie isikuandmete töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks; näiteks seadusjärgsed maksude säilitamise perioodid, vastus valitsusasutustele (nt kohtud), tolliasutuste taotlustele tollitoimingute tegemiseks.

Kui soovite saada rohkem teavet meie õigustatud huvide kohta teie isikuandmete töötlemisel, siis võtke meiega ühendust nagu on välja toodud allpool.

Samuti saame teie kohta teavet (sh teie isikuandmeid), kui kasutate mõnda muud meie või meie kontserni kuuluva ettevõtte hallatavat veebisaiti või rakendust või muid teenuseid. Sel juhul jagatakse seda teavet grupi siseselt ja kombineeritakse selle kohta juba kogutud teabega. Võime teiega suhelda ka teie sotsiaalmeedia kontode kaudu.

Me ei tee automatiseeritud otsuseid, millel on teie suhtes olulisi õiguslikke toimeid. Kui see aga tulevikus muutub, tagame, et selline otsuste tegemine on kooskõlas kehtivate seadustega ja et teid teavitatakse sellisest otsuste tegemisest kooskõlas kehtivate seadustega.

3.       Andmete kogumise viisid ja andmeallikad

Teie isikuandmed on kas a) teie esitatud (nt meie veebisaidi kaudu / seal, kus te meie teenuseid kasutate); b) saadud kolmandatelt isikutelt (näiteks teistelt meie grupi üksustelt); või c) saadud avalikult kättesaadavatest allikatest (nt Internet, Companies House).

Võime koguda teie isikuandmeid, kui teie või teie ettevõte tarnite meile tooteid ja/või teenuseid või kui me tarnime teile ja teie ettevõttele tooteid ja/või teenuseid (sealhulgas viime läbi otseturundust); ja

lisaks võime koguda teie kohta isiklikku teavet järgmistest allikatest:

 •          veebisaidil otseselt ja kaudselt tehtud tegevusest. Näiteks automaatselt kogutavetest veebisaidi kasutamise üksikasjadest. Lisaks, nagu paljud organisatsioonid, kasutame ka küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mida veebisait saab kasutada korduvate kasutajate äratundmiseks, hõlbustamaks kasutaja pidevat juurdepääsu saidile ja selle kasutamist ning kasutuskäitumise jälgimiseks näiteks teie veebilehtede külastuste. Lisateabe saamiseks vaadake meie küpsiste põhimõtteid;
 •          sotsiaalmeedia veebisaitidelt;
 •          strateegilistelt äripartneritelt, kes aitavad meil teatud tehinguid ja teenuseid pakkuda (nt volitatud edasimüüjad, volitatud äripartnerid, kes võivad meie nimel teie pakke koguda, krediitkaarditeenuste pakkujad, maksetöötlejad, sotsiaalmeedia, tootemüüjad, reklaamivõrgustikud, analüüsiteenuste pakkujad, veebimajutuse pakkujad ja muud strateegilised partnerid).

 

4.       Juriidilised ja muud nõuded

Nagu eespool selgitatud, on osa meie nõutud isikuandmetest teenuste osutamiseks vajalikud ja kui seda ei pakuta, ei pruugi meil olla võimalik teile asjakohaseid teenuseid või teavet, mida olete meilt taotlenud pakkuda.

Teie isikuandmeid võidakse töödelda ka siis, kui see on vajalik õiguskaitse- või reguleeriva asutuse, organi või esinduse põhjendatud taotlusel või ebaseadusliku tegevuse või pettuse kahtluse uurimiseks, vältimiseks või sellega seoses sammude astumiseks, et jõustada või rakendada meie kasutustingimusi ja muid lepingud, et kaitsta kontserni kuuluvate ettevõtete, tarbijate, klientide jt õigusi, vara või turvalisust või kaitsta juriidilisi nõudeid. Me ei kustuta isikuandmeid, kui need on uurimise või vaidluse jaoks olulised või enne, kui kohaldatav seadus lubab need kustutada. Neid säilitatakse seni, kuni need probleemid on täielikult lahendatud ja need saab seaduslikult kustutada.

Kõik isiklikud andmed, mida te meile meie veebisaidi kaudu edastate, peavad olema täielikud ja täpsed. Pidage meeles, et me saame vajadusel teie isikuandmete kontrollimiseks teiega ühendust võtta.

 

5.       Kui kaua me teie teavet säilitame

Säilitame teie isikuandmeid seni kaua, kui see on mõistlik ja nõuetega tegelemiseks vajalik. Samuti säilitame teie teavet, kui see on vajalik juriidiliste, raamatupidamise või aruandlusega seotud nõuete täitmiseks. 

Samuti on teatud tüüpi teavet, näiteks maksudokumente, mida tuleb vastavalt seadusele teatud perioodiks säilitada.

Üldiselt on säilitustähtaegade määramisel järgmised kriteeriumid:

 • kas on olemas lepingulised või juriidilised kohustused, mis nõuavad andmete säilitamist teatud ajaks;
 • kas olete hiljuti meiega suhelnud;
 • kas on käimasolev õiguslik nõue, mis on seotud mis tahes teie ja meie vahelise ärisuhtega (või muul viisil) või mis on muul viisil seotud teie ja meie vahelise suhtega; ja
 • kas mõni kohaldatav seadus, põhikiri või määrus lubab kindlat säilitustähtaega.

Need kriteeriumid võivad tähendada ka seda, et korrigeerime ajavahemikku, mille jooksul ülaltoodud isikuandmete kategooriaid säilitame.

Eemaldame teie isikuandmed, kui me neid ülaltoodud eesmärkidel enam ei vaja.

Meie teatud isikuandmete säilitamise tavad on järgmised.

Kontoteave ja saatelehe teave:

 •          Teie kontoteave ja teave teie konto õiguste, huvide ja virtuaalsete varade kohta ei ole kohe pärast konto tühistamist juurdepääsetav, kuid mõne kanali kontodel on tellimuse esitamisel tagasivõtmisperiood (näiteks kolmkümmend päeva), seega võidakse teave pärast seda ajavahemikku kustutada. Teavet ei saa pärast kustutamist taastada.
 •          Teie päringu rahuldamiseks reserveeritakse teie saatelehe teave SF-i süsteemis kolmekümneks päevaks kuni kuueks kuuks (olenevalt konkreetsest tellimuste esitamise kanalist) ja te saate küsida SF Expressi ametlikult veebilehelt saadetise veoteekonna teavet kasutades saatelehel oleva saatja andmeid, vastuvõtja mobiiltelefoni numbrit ja tellimuse esitamise kanalit (nt SF Expressi rakendus); pärast sellise perioodi lõppu eemaldame teie saatelehe andmed SF-i esiplaanisüsteemist nii, et selliseid andmeid ei saaks taastada ega neile juurde pääseda.
 •          Vajame tollitegevuste läbiviimiseks teie kontoteavet ja saatelehe teavet. Tolliseadused näevad ette, et peame säilitama teatud isikuandmeid. Üldjuhul jääb see periood 3 ja 7 aasta vahele, olenevalt teie riigist ja tolliseadustest. Sellistel juhtudel salvestame ainult isikuandmeid, mis on vajalikud juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Turundus:

 •          Säilitame teie kontaktandmete koopia, kui te vaidlustate või keeldute meilt otseturunduse teadete saamise. Lisame teie andmed meie keelatud kontaktide loendisse, et te ei saaks meilt tulevikus ühtegi turundusteadet. Samuti ei kustuta me isikuandmeid, kui need on uurimise või vaidluse jaoks vajlikud. Neid säilitatakse seni, kuni need probleemid on täielikult lahendatud.

Vaidlused:

 •          Vajadusel säilitame teie isikuandmeid ka kõigi meie suhtes hiljem võimalike esitatavate nõuete aegumistähtaja perioodiks (nt tavaliselt 6–10 aastat, sõltuvalt kohaldatavast jurisdiktsioonist). See võimaldab meil kasutada mis tahes seaduslikke õigusi või kaitsta võimalikke õiguslike nõuete eest. Teatud tingimustel võib olla vajalik isikuandmete säilitamine pikemaks perioodiks, näiteks juhul, kui oleme teiega pidevas kirjavahetuses või kui juriidiline nõue või uurimistegevus kestab. Perioodi kestus, kui kaua me teie isikuandmeid säilitame, sõltub sellise nõude või uurimise kestusest ja vajadusest tagada, et säilitaksime vajalikud andmed mis tahes seaduslike õiguste kasutamiseks.

Võtke meiega teie isikuandmete suhtes kehtivate säilitustähtaegade kohta lisateabe saamiseks ühendust meiliaadressil joeyxie@sf-express.com.

 

6.       Teave, mida me jagame

Teatud asjaoludel edastame teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, nagu meie teenusepakkujatele, kontserni ettevõtetele ja õiguskaitseorganitele. Need on järgmised:

 • Parima teenuse pakkumiseks terves meie grupis jagame teie kohta teavet meie kontserni teiste liikmetega. Nad on kohustatud vastavalt käesolevale teatisele teie teavet säilitama ja kasutama.
 • Jagame ja anname analüütika- ja otsingumootoriteenuse pakkujatele juurdepääsu teie isikuandmetele, kes aitavad meil veebisaiti ja rakendust täiustada ning optimeerida ja sisu ning reklaami paremini isikupärastada.
 • Jagame teie teavet oma volitatud äripartnerite, edasimüüjate, teatud töövõtjate või teenusepakkujatega (nt andmetöötlejatega). Nad võivad meiel jaoks teie isikuandmeid töödelda, näiteks kui kasutame pilveteenuse pakkujat (nt AWS-i). Teiste teenusepakkujate hulka kuuluvad reklaamiagentuurid, IT teenuste tarnijad, varundus- ja avariitaastespetsialistid, meiliteenuse pakkujad ja allhankega kõnekeskused. Meie tarnijad ja teenusepakkujad peavad täitma meie teabe ja turvalisuse töötlemise standardeid. Neile antav teave, sealhulgas teie teave, edastatakse ainult seoses nende ülesannete täitmisega. Neil ei ole lubatud kasutada teie teavet muudel juhtudel, kui käesolevas teatises kirjeldatud eesmärkidel.
 • Võime teie teavet maksete töötlejatega jagada. Tellimuse esitamisel saate valida makseteenused, mida osutab SF-iga seotud osapool või mis tahes muu SF-iga koostööd tegev makseorganisatsioon (nt SF Financial, Alipay, WeChat Pay, Unionpay, NetsUnion, edaspidi „makseasutused”), ja me edastame neile makseasutustele teie maksekorralduse kinnitamiseks ja makse lõpetamiseks teie SF-i tellimuse numbri ja tehingusumma teabe.

Teie isikuandmeid võidakse teatud stsenaariumide korral edastada teistele kolmandast osapoolest organisatsioonidele:

 • kui me arutame osa või kogu oma ettevõtte müümist või võõrandamist, siis võidakse edastada teave potentsiaalsetele ostjatele konfidentsiaalsuse osas sobivatel tingimustel;
 • kui meid reorganiseeritakse või müüakse, võidakse teave edastada ostjale, kes saab teile teenuste osutamist jätkata;
 • kui meid kohustab seadus või meie poolt järgitav mis tahes regulatiivne koodeks või tava või kui meilt küsitakse seda mõne avaliku või reguleeriva asutuse poolt (nt politsei või toll);
 • kui kaitseme ennast juriidilise nõude eest, siis võidakse teie andmeid vajadusel edastada seoses sellise nõude kaitsmisega.

Teie isikuandmeid võidakse jagada, kui need muudetakse anonüümseks ja liidetakse, kuna sellisel juhul ei ole teave enam isiklik teave.

 

7.       Kus teie teavet hoitakse

Teilt kogutud teavet võidakse edastada ja salvestada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EEA, European Economic Area) asuvasse sihtkohta, sealhulgas Hiinasse, kus puuduvad Euroopa suhtes kohaldatavad andmekaitseseadused. Seda võib töödelda ka väljapool Ühendkuningriiki ja/või EL-i töötav personal, kes töötab meie, mõne meie sidusettevõtte või meie veebisaiti majutava organisatsiooni heaks.

Kui edastame teie isikuandmeid väljapoole Ühendkuningriiki ja/või Euroopa Majanduspiirkonda (EEA), võtame teabe kaitsmiseks kasutusele asjakohased meetmed vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele. Kuid olenemata teabe edastamise sihtriikide erinevustest kaitseme sellist teavet tasemel, mis ei ole madalam kui selle riigi andmekaitse tase, kus isikuandmed algselt koguti.

Edastuste puhul Ühendkuningriigist ja/või EEA-st väljapoole kasutame piisavate kaitsemeetmete tagamiseks lepingute tüüptingimusi (SCCs, Standard Contractual Clauses). Euroopa Komisjon on need näidislepingud heaks kiitnud. Kui soovite saada regulaatori poolt heaks kiidetud SCCs koopiaid, siis võtke meiega ühendust kasutades allpool toodud kontaktandmeid.

 

8.       Teie õigused

Teil on seoses oma teabega teatud õigused. Mõned neist õigustest kehtivad ainult teatud tingimustel. Kui soovite mõnda neist õigustest kasutada või neist vestelda, siis võtke meiega ühendust meiliaadressil joeyxie@sf-express.com.

 • Juurdepääs: teil on õigus meilt küsida, kas me teie teavet töötleme ja kui me seda teeme, siis saate taotleda oma isikuandmetele juurdepääsu.  See võimaldab teil saada koopiat meie valduses olevatest isikuandmetest ja mõnest muust selle kohta käivast teabest.
 • Parandamine: teil on õigus nõuda kõikide meie käes olevate puudulike või ebatäpsete isikuandmete parandamist.
 • Kustutamine: teatud tingimustel on teil õigus paluda meil isikuandmed kustutada või eemaldada. On ka teatud erandeid, mille korral võime taotluse kustutamiseks tagasi lükata, näiteks juhul, kui isikuandmeid on vaja seaduse järgimiseks või seoses nõuetega.  
 • Piirang: teil on õigus paluda meil peatada teatud isikuandmete töötlemine, näiteks kui soovite, et me teeksime kindlaks nende andmete täpsuse või töötlemise põhjuse.
 • Edastamine: võite taotleda teatud isikuandmete edastamist teisele osapoolele.
 • Vastuväide: kui me töötleme teie isikuandmeid oma (või kolmanda osapoole) õigustatud huvi alusel, võite selle vaidlustada.  Meil võib siiski olla õigus jätkata teie andmete töötlemist, lähtudes meie õigustatud huvidest või kui see on seotud juriidiliste nõuetega.  Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid selle kohta, kus me otseturunduse tarbeks teie isikuandmeid töötleme.
 • Nõusolek: kui me töötleme isikuandmeid nõusoleku alusel, siis saate oma nõusoleku tagasi võtta.

Teil on ka õigus esitada kaebus järelevalveasutusele just selles Euroopa Liidu liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht või kus on väidetavalt rikutud andmekaitseseadusi. Ühendkuningriigis saate esitada kaebuse teabevoliniku büroole (tel: 0303 123 1113 või aadressil www.ico.org.uk).

 

9.       Turvalisus

Oleme pühendunud teie isikuandmete turvalisusele. Me kasutame füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid meetmeid teie teabele volitamata juurdepääsu või kasutamise taksitamiseks.

 

10.    Lingid kolmandate osapoolte veebisaidile

Meie veebisait, uudiskirjad, meili teel tulevad värskendused ja muu side võib aeg-ajalt sisaldada teile pakutavate ja teie brauseri poolt toetatud linke teistele veebisaitidele ja teistelt veebisaitidelt, sh meie partnerite võrgustike, reklaamijate ja muud grupiettevõtete ja/või sotsiaalsete võrgustike.

Isikuandmed, mida te nende veebisaitide kaudu esitate, ei kuulu käesoleva teatise alla ja teie isikuandmete töötlemine sellistel veebisaitidel ei ole meie vastutusel. Kui te lähete lingi kaudu mõnele neist veebisaitidest, siis võtke teadmiseks, et neil veebisaitidel on oma teatised, mis määravad kindlaks, kuidas teie teavet nende saitide külastamisel kogutakse ja töödeldakse. Sotsiaalse jagamise funktsioonidega seotud andmete kogumise ja töötlemise eesmärgi ja ulatuse kohta lisateabe saamiseks külastage teatisi üksustest, mille kaudu soovite jagada.

 

11.    Selle teatise muudatused

Seda teatist võidakse aeg-ajalt muuta.

Kui muudame selles teatises midagi olulist (teavet, mida me kogume, kuidas me seda kasutame või miks me seda teeme), tõstame need muudatused teatise ülaosas esile ja saadame pärast muudatust mõistliku aja jooksul sellele viitava lingi.

Kui see teatis on meie veebisaidile postitatud, jõustub see automaatselt. Selle teatise viimane versioon on ülimuslik kõigi eelmiste versioonide suhtes.

Kui soovite juurdepääsu selle teatise varasematele versioonidele, siis võtke meiega ühendust.

 

12.    Kuidas meiega ühendust võtta

Kui soovite rohkem teavet selle kohta, kuidas me teie kohta hoitavaid isikuandmeid haldame, või olete mures, et oleme teie privaatsust rikkunud ja soovite esitada kaebuse, siis võtke meiega ühendust nagu on välja toodud allpool. Anname endast parima, et teie kaebus lahendada.

Kui teil on selle teatise kohta küsimusi, siis võtke meiega ühendust

meiliaadressil: joeyxie@sf-express.com,

Aadress:4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

 

Lisa 1

Käesoleva teatisega seotud vastutavate töötlejate kontaktandmed

 

SF Express (Europe) Co., Ltd.

Aadress: 4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

Kui teil on küsimusi, siis võtke meiega ühendust

meiliaadressil: joeyxie@sf-express.com

 

顺丰速运有限公司

S.F. Express Co., Ltd.:

Aadress: 中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054              

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

Kui teil on ettevõttele S.F. Express Co., Ltd. küsimusi, siis võtke meiega ühendust, kasutades ülaltoodud kontaktandmeid.

 

顺丰科技有限公司

SF Technology Co., Ltd.:

Aadress: 中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054              

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

Ettevõtte SF Technology Co. Ltd. esindaja nimi ja kontaktandmed on järgmised.

Nimi: SF Express (Europe) Co., Ltd.

Kontaktandmed: joeyxie@sf-express.com

Kui teil on ettevõttele SF Technology Co., Ltd. küsimusi, siis võtke esindajaga ühendust, kasutades ülaltoodud kontaktandmeid.

 

 

Lisa 2

Ühise vastutusega seotud kohustused

 

SF Express (Europe) Co., Ltd. („SF UK”) ja S.F. Express Co., Ltd. („SF China”) teostavad meie teenuse osutamisel teie andmete töötlust ühiselt. See tähendab, et nad võivad ühiselt kindlaks määrata teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

 

Allolevas tabelis on esitatud kokkulepped, milles SF China ja SF UK on ühiste andmetöötlejatena kokku leppinud, sealhulgas see, kes vastutab teile teabe edastamise eest selle kohta, kuidas ja miks me teie teavet kasutame ning kes vastutab teilt andmete taotlemise käsitlemise eest.

 

 

Kohustused

 

Vastutav osapool

Privaatsusteatiste esitamine

Mõlemad

 

Andmesubjektidele vastamine (sh andmesubjekti individuaalsete õiguste taotlused)

 

SFUK

Andmesubjekti teavitamine isikuandmetega seotud rikkumisest

 

SFUK

Kõikide isikuandmetega seotud kontaktpunkt

 

Vt lisa 1