Tra cứu thuế (Trung Quốc)

Mã vận đơn không hợp lệ
Xin lỗi, thông tin thuế của lô hàng đã vượt quá thời gian tìm kiếm hai tháng. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với đường dây nóng của dịch vụ khách hàng. Cảm ơn bạn!
Xin lỗi, không thể tìm thấy thông tin thuế của lô hàng. Vui lòng kiểm tra và xác nhận xem điều kiện tìm kiếm có đáp ứng được không. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với đường dây nóng của dịch vụ khách hàng. Cảm ơn bạn!
Xin lỗi, không thể tìm thấy thông tin thuế của lô hàng. Vui lòng kiểm tra và xác nhận xem điều kiện tìm kiếm có đáp ứng được không. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với đường dây nóng của dịch vụ khách hàng. Cảm ơn bạn!
Lỗi mã xác minh!
Xin lỗi, không thể tìm thấy thông tin thuế của lô hàng. Vui lòng kiểm tra và xác nhận xem điều kiện tìm kiếm có đáp ứng được không. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với đường dây nóng của dịch vụ khách hàng. Cảm ơn bạn!

1.  Hướng dẫn sử dụng chức năng tra cứu thuế

  • Thông tin chỉ có giá trị cho những lô hàng nhập vào Trung Quốc trong vòng 2 tháng kể từ ngày thông quan tại Trung Quốc lục địa. Thuế sẽ được thanh toán bởi người nhận tại Trung Quốc lục địa khi phát hàng.

2.  Hướng dẫn cung cấp hóa đơn thuế ban đầu

  • Để được tư vấn thêm về việc cung cấp hóa đơn thuế ban đầu, vui lòng gọi số 95338 (cho khách hàng gọi từ Trung Quốc)

  • Các lô hàng cần khai báo Hải Quan theo mẫu tờ khai sẽ được thông quan theo từng đợt (ngoại trừ các lô hàng cá nhân và các lô hàng phải mở tờ khai mậu dịch) và không cần phải cung cấp bản sao thuế. Trong trường hợp cần phải cung cấp danh sách thuế cho các lô hàng sử dụng tờ khai KJ3, vui lòng tìm kiếm và tải về theo đúng danh sách.


Miễn phí hẹn giao nhận hàng tận nơi