International Business System

Giới thiệu dịch vụ:

Hệ thống làm bill ( gọi tắt “IUOP”) là phần mềm do công ty chuyển phát nhanh SF Express thiết lập, hệ thống tích hợp các chức năng làm bill, in bill, truy vấn bill..v..v giao diện hoạt động được thiết lập linh hoạt để cung cấp cho bạn dịch vụ chu đáo nhất.

Các Bước Sử Dụng

1. Gửi Yêu cầu, và nhân viên kinh doanh sẽ mở một tài khoản;

2. Sử dụng tài khoản để đăng nhập;

3. Chọn mục tương ứng để trải nghiệm.

Miêu tả chức năng

1. Cài đặt mẫu: cài đặt mẫu được cá nhân hóa;

2. Nhập bill: xử lý hàng loạt các bill đặt hàng quốc tế;

3. Danh sách bill: các chức năng quản lý bill như chỉnh sửa bill, in bill, in hóa đơn.

4. Thông tin hàng hóa: chỉnh sửa và quản lý nội dung hàng hóa;

5. Sổ địa chỉ: Chức năng quản lý sổ địa chỉ

Địa chỉ hệ thống

Bấm vào đường link này

Ghi chú:

Nếu gặp bất thường về hệ thống, vui lòng nhân viên kinh doanh/ nhân viên chăm sóc khách để được hướng dẫn.