Các điền vận đơn

Vận đơn được sử dụng cho hàng chuyển phát nhanh gửi đi từ Việt Nam.

Thông tin trên vận đơn quốc tế phải tương đồng với hóa đơn.

Ngôn ngữ sử dụng trên vận đơn và hóa đơn phải là tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Các ngôn ngữ khác sẽ không được chấp nhận.

1. Thông tin người gửi

    Điền thông tin chi tiết của người gửi hàng

2. Thông tin người nhận                                                                                                        

    Điền thông tin chi tiết của người nhận, xin lưu ý:

    2.1  Mã số thuế của người nhận: để quá trình thông quan hải quan được thuận lợi, đặc biệt cho các lô hàng gửi đi Đài Loan, mã số thuế của công ty hoặc số thẻ căn cước của cá nhân phải được điền vào cột này.

    2.2  Mã số bưu chính của nơi nhận phải được điền đầy đủ và chính xác

3. Thông tin chi tiết của lô hàng

   Quý khách điền đầy đủ thông tin chi tiết của lô hàng. Ví dụ một lô hàng có nhiều kiện, từng kiện hàng phải có mô tả chi tiết. Điền giá trị khai báo của cả lô hàng vào cột tương ứng. Lưu ý:

    3.1 Sử dụng đơn vị tiền tệ là USD;

    3.2 Thông tin điền vào nơi xuất xứ là mã quốc gia 2 chữ. Ví dụ: Trung Quốc lục địa là “CN”, Hồng Kông là “HK”, Đài Loan là “TW”, Hoa Kỳ là “US” và Singapore là “SG”, v..v…

4. Số tham chiếu           

    Trường này để sử dụng khi khách hàng có yêu cầu sử dụng mã số riêng

5. Đơn vị đo bằng cm

    Quý khách điền số đo lớn nhất chiều dài, chiều rộng và chiều cao (đơn vị: cm) của kiện hàng. Làm thế nào để tính trọng lượng thể tích? Cho các lô hàng vận chuyển đường hàng không, quý khách nhân số đo ba chiều (dài, rộng và cao) của kiện hàng với nhau và chia cho 6000. Cho các lô hàng vận chuyển đường bộ, vui lòng chia cho 12000.

6. Loại hàng

    Vui lòng chọn giữa “DOC” hoặc “Parcel”.

7. Dịch vụ cộng thêm

    Điền thông tin về tên dịch vụ cộng thêm và chi phí của công ty. Nhấn vào ô “Others” và điền thông tin dịch vụ cộng thêm và chí phí thực của dịch vụ vào chỗ trống.

8. Chi tiết lô hàng

    Điền thông tin về số kiện, trọng lượng tính cước, trọng lượng thực và tổng tiền cước hàng hóa của lô hàng. Tổng giá trị tiền cước bao gồm giá cước vận tải cộng với phí dịch vụ cộng thêm.

9. Thanh toán

    Điền chính xác các thông tin thanh toán.           

10. Chữ ký của người gửi

      Người gửi phải ký vào vận đơn và điền thông tin ngày gửi hàng.

11. Chữ ký của người nhận

      Người nhận phải ký vào vận đơn và điền thông tin ngày nhận hàng.

      Lưu ý: Người nhận phải ghi đầy đủ họ tên

12. Ghi chú

    Quý khách có thể bổ sung các thông tin chi tiết trong mục remark trên vận đơn.