Điểm cung cấp dịch vụ

Tên công ty Công ty TNHH S.F. Express
Địa chỉ:

Trụ sở Hồ Chí Minh

38 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại 1800 8110
Giờ làm việc

Thứ Hai – thứ Sáu: 08:00 – 17:30

Thứ Bảy: 08:00 – 12:00

Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ đóng cửa

 

Tên công ty

Công ty TNHH S.F. Express

Đa ch:

Chi nhánh Hà Nội

14/H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Sđin thoi

1800 8110

Gi làm vic

Thứ Hai – thứ Sáu: 08:00 – 17:30

Thứ Bảy: 08:00 – 15:00

Chủ Nhật và ngày nghỉ lễđóng cửa