SF Express, được thành lập tại Trung Quốc đại lục, đang tiếp tục động lực của chúng tôi là trở thành công ty dẫn đầu trong ngành chuyển phát nhanh. Chúng tôi tập trung tăng cường giá trị con người: nhân viên, khách hàng, đối tác dịch vụ và cộng đồng, và chúng tôi có niềm tin mãnh liệt vào các giá trị của công ty sẽ mang lại mối quan hệ làm việc tốt đẹp.

Có nhiều cơ hội cho nhân viên để họ có thể nuôi dưỡng và phát triển sự nghiệp của họ tại SF Express. Nếu bạn tin rằng bạn có đủ những thứ cần cho sự thành công và phát triển với chúng tôi, chúng tôi mong muốn được nói chuyện với bạn. Chúng tôi luôn tìm kiếm những cá nhân tự tin, có năng lực cá nhân với niềm đam mê hoài bão và khả năng thích ứng cao.

Với SF Express, bạn có cơ hội không chỉ để phát triển sự nghiệp của mình mà còn để nâng tầm cùng với chúng tôi.