Ngày giao hàng phải trong vòng hai tháng đầu tiên của ngày hiện tại.
Rất tiếc, không có quy định về hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu trong tuyến đường này.
Lỗi mạng, vui lòng thử lại sau!
Mã bảo mật không hợp lệ.

Thủ thuật:

Khi chọn ngày gửi hàng, Qúy khách có thể chọn xê dịch trong khoảng thời gian là 7 ngày trước ngày gửi.