Hướng dẫn đăng ký tài khoản khách hàng

Đăng ký tài khoản khách hàng cá nhân

Quý khách có thể đăng ký tài khoản khách hàng mới để sử dụng hệ thống đặt lệnh phát và nhận hàng trực tuyến International Business System (IUOP). Có hai cách để đăng ký qua IUOP:

1.   Trang web chính thức của SF Express

  √  Truy cập trang http://www.sf-express.com/vn/vi/

  √  Nhấn vào “Register” ở góc trên bên phải của trang

2. Trang đăng nhập IUOP

√  Truy cập trang web “https://iuop.sf.global/#/” bằng trình duyệt web Internet Explorer hoặc Google Chrome

√  Lựa chọn ngôn ngữ muốn hiển thị và nhấn vào “Register” để tiến hành đăng ký tài khoản cá nhân của bạn.

Điền đầy đủ thông tin để tạo tài khoản khách hàng, sau đó nhấn “Register”.

Một cửa sổ sẽ hiển thị ra để thông báo việc SF đã gửi cho Quý Khách một email kích hoạt tài khoản.

Trong email, nhấn vào “Activation link” để kích hoạt tài khoản. Một cửa sổ sẽ hiển thị để thông báo việc kích hoạt thành công tài khoản và Quý Khách sẽ được tự động chuyển tiếp đến trang web chính thức của IUOP. 

Đăng ký tài khoản khách hàng doanh nghiệp

Các bước để đăng ký tài khoản khách hàng doanh nghiệp qua IUOP:

1. Liên hệ với bộ phận kinh doanh của SF để khởi tạo tài khoản

2. Thông báo với bộ phận kinh doanh của SF về việc tạo tên đăng nhập cho IUOP-WEB

3. Sau khi nhận được tên đăng nhập và mật mã, vui lòng quy trập website

https://iuop.sf.global/#/ 

Có hai cách để đăng ký tài khoản IUOP

1. Trang web chính thức của SF Express

√  Truy cập trang http://www.sf-express.com/vn/vi/

√  Nhấn vào “Register” ở góc trên bên phải của trang

2. Trang đăng nhập IUOP

√  Truy cập trang web “https://iuop.sf.global/#/” bằng trình duyệt web Internet Explorer hoặc Google Chrome

√  Lựa chọn ngôn ngữ muốn hiển thị và nhấn vào “Register” để tiến hành đăng ký tài khoản doanh nghiệp của bạn.

Tại trang đăng ký, vui lòng chọn “Enterprise Registration”, điền toàn bộ thông tin bắt buộc vào mục có dấu hoa thị (*), chọn “I Agree <Service Agreement>”, và nhấn “Register”.

Nhập đúng mã đăng nhập (registration code) và số tài khoản khách hàng.

a. Vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh của SF khi có bất kỳ vấn đề gì.

b. Thông báo đăng ký thành công sẽ được hiển thị như sau và Quý Khách đã có thể tiến hành gửi hàng cùng SF!