Giao hàng đã thanh toán thuế phí (DDP )
Giới thiệu dịch vụ

Đối với gửi chuyến hàng quốc tế, người gửi hàng có thể chọn nộp thuế nhập khẩu và thuế phát sinh tại nơi đến (Thuế phí trả tới/ DDP). DDP hiện đang được cung cấp như một dịch vụ giá trị gia tăng miễn phí.