Уведомление относно поверителността за ЕС

 

Настоящото Уведомление е последно променено на 30 ноември 2020 г.

Кои сме ние

SF Express (Europe) Co., Ltd., S.F. Express Co., Ltd. и SF Technology Co. Ltd. („SF“, „ние“ или „нас“) винаги уважава вашата поверителност и оценява доверието, което ни оказвате, като споделяте личната си информация с нас.

Настоящото Уведомление относно поверителността („Уведомлението“) определя как събираме, съхраняваме, използваме, разкриваме и обработваме по друг начин вашата лична информация, защо и с какви правни основания я обработваме, с кого и за какви цели я споделяме, правата, които може да имате, и вашите опции относно използването на личната ви информация. Това Уведомление се прилага за обработката на вашата лична информация от наша страна, когато въпросната обработка е предмет на законите за защита на данните, приложими в Обединеното кралство (включително Общия регламент за защита на данните). Настоящото Уведомление обхваща използването на лична информация, когато предоставяме продукти и/или услуги на вас или вашата организация, когато вие използвате нашия официален уебсайт или уебсайт на IBS („Уебсайт“), нашите мобилни приложения (ако има такива) и всеки друг канал или мобилна функция, които ние ръководим, когато правите поръчка при нас или по друг начин сте в контакт с нас и когато купувате услуги и взаимодействате с нас офлайн (събирателно „Услугите“). Ако някое от изброените се отнася за вас, моля, прочетете внимателно настоящото Уведомление. SF ще показва настоящото Уведомление или връзките към настоящото Уведомление в Уебсайта (включително когато правите поръчките си).

Когато говорим за „вас“ в настоящото Уведомление, това включва вас и/или вашата организация.

SF Express (Europe) Co., Ltd., S.F. Express Co., Ltd. и SF Technology Co. Ltd. са администратори на данни по отношение на вашата лична информация, която обработват. Данните за контакт с тях са посочени в Приложение 1 към настоящото Уведомление.

SF Express (Europe) Co., Ltd. и S.F. Express Co., Ltd. са съвместни администратори на данни по отношение на дейностите за обработка, които извършват, когато ви предоставят нашите услуги. За повече подробности, моля, вижте Приложение 2 към настоящото Уведомление.

 

Деца

Ние не събираме със свое знание информация от деца под 18 години и нашите Услуги не са насочени към тях. Ако сте на възраст под 18 години, не може да ни изпращате никаква лична информация и да се регистрирате за Услугите, а ако искате да използвате нашите Услуги, моля, помолете родител или настойник да ви помогне.

Ако вие – като лице с родителска отговорност за детето – установите, че детето ви ни е предоставило лична информация без ваше одобрение, моля, свържете се с нас и ние ще премахнем личната информация, ако е необходимо.

 

Събиране и използване на данни

Законови основания за обработка на данни

Начини, по които събираме вашите данни и източници на данните

Законови и други изисквания

Колко дълго пазим вашата информация

Информация, която споделяме

Къде ще се съхранява вашата информация

Вашите права

Защита

Връзки към уебсайтове на трети страни

Промени по настоящото Уведомление

Как да се свържете с нас

 

 

1.       Събиране и използване на данни

Ще събираме и използваме личната ви информация

a)       за да провеждаме нашите бизнес дейности;

b)       за да позволим достъп до нашия уебсайт и регистриране / абониране / закупуване / използване на нашите Услуги;

c)       за да позволим достъпа до и използването на нашите мобилни приложения (когато има такива) („Приложения“);

d)       за изпълнение на нашите законови задължения;

e)       за да изпълняваме целта, която сме ви посочили към момента на събиране на вашата лична информация; и

f)        за изпълнение на други цели, изложени по-подробно в този раздел.

По-долу сме идентифицирали видовете информация, които можем да събираме или получаваме, как ще ги използваме и защо ще ги използваме.

a)       Регистрация на акаунт: за да завършим създаването на акаунт на нашия уебсайт, ще ви помолим да предоставите следната информация (наричана по-долу събирателно „Информация за профила”) : номера на мобилния ви телефон, имейл адреса, името на акаунта и паролата на акаунта ви. Ще потвърдим самоличността ви, като изпратим код за потвърждение по имейл.

b)      Логистични услуги (включително митническо оформяне): когато направите поръчка за доставка или вашата информация ни бъде предоставена, тъй като сте получател на пратка, поискана от нас, SF (или нейният упълномощен бизнес партньор, където е приложимо) ще събира вашата информация за следните цели: (i) подаване на поръчката за доставка; (ii) генериране на етикети за пакети; (iii) генериране на проформа фактури; (iv) проследяване на пратката, докато пътува до получателя; (v) грижи за изходящо митническо оформяне; (vi) грижа за входящото митническо оформяне в Китай; и (vii) доставка на пратката в Китай. Личната информация, която ще обработваме за тези цели, включва следното:

o    имена, адреси и информация за контакт на изпращача и получателя;

o    информация за пратката („Информация за товарителница“) (Ние използваме тази информация, за да изпратим поръчка, да генерираме логистична товарителница, да вземем, сортираме, съхраним и транспортираме пратката, да извършим митническо освобождаване при износ или внос и да доставим пратката);

o    когато е разрешено или изискано от закона, събираме документите ви за самоличност, за да потвърдим самоличността ви и да подадем митническа декларация за износ или внос;

o    име, информация за контакт и всяка друга информация, която можете да ни предоставите, когато се свържете с нас за жалба или искане (имайте предвид, че ако се обадите в нашия кол център или по друг начин се свържете с нас по телефона, ние може да запишем разговорите, за да управляваме и/или избегнем потенциални спорове); и

o    ако ни е предоставен неправилен или непълен адрес за доставка, ние можем, в съответствие с приложимото законодателство, да допълним и/или коригираме тази информация за адреса, като използваме информация от предишна ваша товарителница, за да избегнем повтаряне на потвърждение на адреса с изпращача/получателя и да гарантираме ефективност на доставката (така рискът да претърпите загуба поради неправилна и/или забавена доставка ще бъде сведен до минимум и ще можете да се насладите на по-добро обслужване).

c)       Данни за плащане: Ако искате да получите фактура за нашите Услуги, ние също така ще съберем следната информация: заглавие на фактура, идентификационен номер на данъкоплатец, имейл адрес на получателя и всяка допълнителна информация, предоставена според вашето искане за фактуриране, като например информация за купувача.

d)       Изпращане на съобщения: Ние ще събираме информацията за вашето устройство, за да можем да ви изпращаме данни за маршрутизиране на пратки, състояние на плащане, купони и търговски промоции. Можете да активирате „Не безпокойте“ в „Настройки“ на мобилния си телефон или други устройства или, когато е приложимо, в приложението или официалния акаунт в WeChat.

e)       Обслужване на клиенти и следпродажбено обслужване: Нашите представители за обслужване на клиенти и следпродажбено обслужване могат да използват информацията за вашия акаунт и информацията от товарителницата. Това цели осигуряване на безопасността на вашия акаунт. Нашият кол център и онлайн представителите за обслужване на клиенти ще използват информацията за вашия акаунт и информацията от товарителницата, за да потвърдят самоличността ви. Когато искате да ви осигурим обслужване на клиенти и/или следпродажбено обслужване по отношение на услугите, които ви предоставяме, ние ще поискаме вашата информация от товарителницата и информация за маршрутизирането на пратката. Също така може да бъдете помолени да предоставите допълнителна информация, ако е необходимо за отговор на вашето запитване.

f)        Проучвания: Когато провеждаме проучвания, може да събираме информация, която сте ни предоставили, ако решите да участвате в нашето проучване (включително името на лице за контакт, име на компания, телефон за връзка, имейл адрес, информацията за вашето запитване, подадена от вас чрез „Запитване за сътрудничество“ на официалния уебсайт на S.F.).

g)       Подобряване на нашите продукти или услуги: Въз основа на информацията за вашия акаунт и информацията от товарителницата, ние можем да създадем потребителски профил, за да ви предоставяме персонализирани услуги и да ви изпращаме информация за услуги, от които може да се интересувате. Когато е приложимо, можем да комбинираме информацията, която събираме от различните ви устройства, за да подобрим нашите предлагани услуги (например за да се погрижим услугите, които ви се предлагат от различни устройства, да бъдат последователни и/или взаимно допълващи се). За да ви предоставяме персонализирани услуги и да подобрим нашите Услуги (включително подобряване на ефективността на експресното взимане/доставка и цялостното потребителско изживяване), ние можем, когато е позволено от приложимото законодателство, също така да комбинираме и извършваме анализ на данни относно информацията, която събираме за вас (i) чрез използването на нашите Услуги; или (ii) от публично достъпни източници (като официални правителствени уебсайтове (напр. Министерство на търговията, Министерство на транспорта, НАП, съдилища)).

h)       Защита: За да гарантираме сигурността на нашите системи (напр. за да предотвратим фишинг атаки, да защитаваме сигурността на акаунта ви), когато това е позволено и/или се изисква от приложимото законодателство, ние можем да обработваме информацията за вашия браузър, URL, информация от товарителница, информация за софтуера или устройството, което използвате. Също така събираме информация за вас чрез нашите системи за сигурност (като видеонаблюдение), когато посещавате нашите съоръжения.

i)        Директен маркетинг: За да популяризираме нашите Услуги и доколкото това е позволено от приложимото законодателство, ние можем да извършваме дейности за директен маркетинг, включително изпращане на реклами и друга търговска информация, от която вие или вашата организация може да се интересувате. За тази цел ще обработваме вашите име, организация и данни за контакт, като например вашия служебен имейл адрес.

j)        Анонимизиране: В съответствие с приложимите закони, ние можем да анонимизираме, обобщим или по друг начин да деидентифицираме вашата лична информация (по начин, по който вече не е възможно да ви идентифицираме), за да извършим анализ на данни, статистически проучвания и да разберем как можем да подобрим нашите Услуги.

 

2.       Законови основания за обработка на данни

SF се нуждае от правно основание, за да обработва вашата лична информация. Правното основание за нашата обработка зависи от целите на обработката. Когато събираме или обработваме по друг начин вашата лична информация, ние го правим на следните правни основания:

a)       Когато това се изисква от закона, вашето съгласие за въпросните събиране и обработка (например може да се нуждаем от вашето съгласие, за да обработваме вашата лична информация за дейности на директния маркетинг или когато използваме технологии като бисквитки);

b)       По необходимост за изпълнение на договор с вас, като например вашето съгласие с нашите Условия за ползване и други споразумения;

c)       За целите на нашите законни бизнес интереси, при условие че във всеки случай ние ще преценяваме необходимостта от нашата обработка за целта спрямо вашите интереси за поверителност и конфиденциалност, включително като вземаме предвид вашите разумни очаквания, въздействието на обработката и всички предпазни мерки, които са или биха могли да бъдат поставени на място. При всички обстоятелства, ние ще ограничим такава обработка за нашия законен бизнес интерес до това, което е необходимо за нейните цели. Когато обработваме лична информация въз основа на това, че обработката е необходима за целите на нашите законни бизнес интереси, въпросните интереси включват:

 1.         промотирането на нашите Услуги, подобряването на вашето преживяване при взаимодействие с нас;
 2.        разработване и подобряване на продукти, където обработката ни позволява да подобрим, модифицираме, персонализираме или подобрим по друг начин нашите Услуги и комуникации в полза на нашите клиенти и за да разберем по-добре как хората взаимодействат с нашите Услуги;
 3.         вътрешноорганизационни трансфери за административни и други законни бизнес цели;
 4.        откриване и предотвратяване на измами;
 5.         защита или установяване на правни искове;
 6.         подобряване на нашата сигурност, сигурността на нашите служители и трети страни (като например гости) (включително киберсигурност, включително подобряване на сигурността на нашите мрежови и информационни системи);
 7.        общи бизнес операции и практики (например за развитие и поддържане на отношения с доставчици, партньори и други организации и взаимодействие с лица, които работят за тях); и
 8.        да ви предоставяме нашите Услуги.

d)       Когато обработването на вашата лична информация е необходимо за спазване на законово задължение; например установен от закона период на задържане за данъчни цели, отговор на искания от правителствени органи (като съдилища), митнически органи за целите на митническото оформяне.

Ако искате да имате повече информация относно нашите законни интереси за обработване на вашата лична информация, моля, свържете се с нас, както е посочено по-долу.

Също така ще получаваме информация за вас (включително вашата лична информация), ако използвате други уебсайтове, приложения или други услуги, управлявани или предоставяни от нас или от компаниите от нашата група. В този случай тази информация ще бъде споделена в рамките на групата и в комбинация с информацията, събрана за целта. Можем също да общуваме с вас чрез вашите акаунти в социалните медии.

Ние не вземаме автоматизирани решения, които имат значителни правни последици спрямо вас. Ако това обаче се промени в бъдеще, ние ще се погрижим вземането на такива решения да бъде в съответствие с приложимите закони, а вие да бъдете информирани относно въпросното вземане на решения в съответствие с приложимите закони.

3.       Начини, по които събираме вашите данни и източници на данните

Вашата лична информация е или (а) предоставена от вас (например чрез нашия уебсайт / където използвате нашите Услуги); (б) получена от трети страни (като други субекти в нашата група); или (в) получена от публично достъпни източници (например интернет, Търговския регистър).

Ние можем да събираме вашата лична информация, ако вие или вашата компания ни доставяте продукти и/или предоставяте Услуги или ако ние доставяме продукти и/или предоставяме Услуги на вас или вашата компания (включително когато извършваме директен маркетинг); и

Освен това може да събираме лична информация за вас и от следните източници:

 •          Пряко и косвено от дейности на уебсайта. Например от данни за използването на уебсайта, които се събират автоматично. Освен това, подобно на много организации, ние използваме „бисквитки“. Те представляват малки текстови файлове, които уебсайтът може да използва, за да разпознава връщащи се потребители, да улеснява текущия достъп на потребителя до и използването на сайта и да проследява поведението при използване например на уеб страниците, които посещавате. Моля, вижте нашата Политика за бисквитките за допълнителна информация;
 •          От уебсайтове на социални медии;
 •          От стратегически бизнес партньори, които ни помагат за предоставянето на определени транзакции и Услуги (напр. оторизирани дистрибутори, оторизирани бизнес партньори, които може да събират пратките ви от наше име, доставчици на кредитни карти, обработка на плащания, социални медии, доставчици на продукти, рекламни мрежи, доставчици на анализи, хостинг и други стратегически партньори).

 

4.       Законови и други изисквания

Както е обяснено по-горе, част от личната информация, която искаме, се изисква за предоставяне на Услугите и ако не е предоставена, е възможно да не можем да ви предоставим съответните Услуги или предоставим информация, които сте поискали от нас.

Вашата лична информация също така може да бъде обработена, ако е необходимо поради разумно искане от правоприлагащ или регулаторен орган, служба или агенция, или с цел разследване, предотвратяване или предприемане на действия във връзка със заподозрени незаконни дейности или измами, за прилагане или налагане на нашите Условия за използване и други споразумения, за защита на правата, собствеността или безопасността на компании от групата, клиенти, потребители и други лица или за защита на правни искове. Няма да трием лична информация, ако е от значение за разследване или спор или докато приложимото законодателство не позволи изтриването ѝ. Тя ще продължи да се съхранява, докато тези проблеми бъдат напълно разрешени и може да бъде изтрита по законен начин.

Всяка лична информация, която ни предоставяте чрез нашия уебсайт, трябва да бъде пълна и точна. Моля, имайте предвид, че може да се свържем с вас, за да проверим личната ви информация, ако е необходимо.

 

5.       Колко дълго пазим вашата информация

Ние ще съхраняваме вашата информация толкова дълго, колкото е разумно необходимо, както и за да адресираме искове. Ние също така ще запазим вашата информация, ако е необходимо за спазване на законовите, счетоводните или отчетните изисквания. 

Съществуват и определени видове информация, като например данъчни записи, които законът изисква да се съхраняват за определен период.

Като цяло критериите, които използваме за определяне на периодите на съхранение, са следните:

 • дали съществуват договорни или правни задължения, които изискват да съхраняваме данните за определен период от време;
 • дали наскоро сте имали взаимодействия с нас;
 • дали има текущ правен иск, свързан с каквито и да било бизнес (или други) отношения, които имате с нас, или свързан по друг начин с вашите отношения с нас; и
 • дали някой приложим закон, наредба или регламент позволява определен период на съхранение;

Тези критерии също така може да означават, че коригираме периода от време, в който запазваме категориите лична информация, описани по-горе.

Ще премахнем вашата лична информация, ако вече не се нуждаем от нея за горепосочените цели.

Нашите практики за запазване по отношение на определена лична информация са следните:

Информация за акаунт и информация от товарителница:

 •          Информацията за вашия акаунт и информация за права, интереси и виртуални активи във вашия акаунт няма да бъде достъпна веднага след като анулирате акаунта си, обаче акаунтите на някои от каналите за подаване на поръчки имат период за изтегляне (например тридесет дни), така че информацията може да бъде изтрита след въпросния период. Информацията не може да бъде възстановена, след като веднъж бъде изтрита.
 •          За да може да отговори на ваши запитвания, информацията от вашата товарителница ще бъде запазена в активната система на SF между тридесет дни и шест месеца (в зависимост от конкретния канал за подаване на поръчката), а вие можете да поискате информацията за маршрута на пратката на официалния уебсайт на SF Express чрез изпращача, посочен в товарителницата, номера на мобилния телефон на получателя или номера на товарителницата и канала за изпращане на поръчката (като например приложението SF Express); след изтичане на този период ние ще премахнем информацията от товарителницата от достъпната за потребители система на SF и тогава въпросната информация няма да може да бъде извлечена или достъпна.
 •          Имайте предвид, че информацията за акаунта ви и информацията от товарителницата ще ни бъдат необходими, за да извършим процеса на митническо оформяне. Митническите закони постановяват, че трябва да съхраняваме/запазим определени части от тази лична информация. Този период обикновено варира от 3 до 7 години, в зависимост от приложимите държавни и митнически закони. В тези случаи ние ще съхраняваме само личната информация, необходима за изпълнение на нашите законови задължения.

Маркетинг:

 •          Ние ще запазим копие от вашите данни за контакт, ако възразите или откажете да получавате директни маркетингови съобщения от нас. Ще добавим вашите данни към нашия списък с изключения, за да се погрижим в бъдеще да не получавате маркетингови съобщения от нас. Също така няма да изтрием лична информация, ако тя е свързана с разследване или спор. Тя ще продължи да се съхранява, докато тези проблеми бъдат напълно разрешени.

Оспорвания:

 •          Когато е уместно, ние също така ще съхраняваме вашата лична информация за срока на всеки приложим давностен срок за искове, които могат да бъдат предявени срещу нас по-нататък (т.е. обикновено между шест до десет години в зависимост от приложимата юрисдикция). Това ще ни даде възможност да упражним всички законни права, които може да имаме, или да се защитим срещу всякакви евентуално възникнали правни искове. При определени обстоятелства може да се наложи личната информация да се съхранява за по-дълъг период от време, например когато имаме текуща кореспонденция с вас или има текущ процес за правен иск или регулаторно разследване. Периодът, за който съхраняваме вашата лична информация, ще зависи от продължителността на въпросния иск или разследване и от евентуалната необходимост да се погрижим, че запазваме необходимите данни за упражняване на всички законни права, които може да имаме.

Моля, свържете се с нас на joeyxie@sf-express.com за повече информация относно специфичните срокове на съхранение, които се отнасят до личната ви информация.

 

6.       Информация, която споделяме

Има определени обстоятелства, при които ние прехвърляме вашата лична информация на трети страни, като нашите доставчици на услуги, компании от групата и правоприлагащи органи. Тези условия са следните:

 • Споделяме информация за вас с други членове на нашата група от компании, за да можем да предоставим най-доброто обслужване в рамките на групата ни. Те са длъжни да съхраняват и използват вашата информация в съответствие с настоящото Уведомление.
 • Ние ще споделяме вашата лична информация с и ще упражняваме достъп до информация от доставчици на анализи и търсачки, които ни помагат при подобряването и оптимизирането на уебсайта и приложението и за по-добро персонализиране на съдържанието и рекламата.
 • Ние споделяме вашата информация с нашите оторизирани бизнес партньори, дистрибутори, определени изпълнители или доставчици на услуги, като например обработващи данни. Те могат да обработват вашата лична информация за нас, например, ако използваме доставчик на облачни услуги (като AWS). Другите доставчици на услуги включват рекламни агенции, доставчици на ИТ, специалисти по архивиране и възстановяване при бедствия, доставчици на имейли и външни кол центрове. От нашите доставчици и доставчици на услуги ще се изисква да отговарят на стандартите ни за обработка на информация и сигурност. Информацията, която им предоставяме, включително вашата информация, ще бъде предоставяна само във връзка с изпълнението на тяхната функция. На тях няма да бъде разрешено да използват вашата информация за други цели, различни от посочените в настоящото Уведомление.
 • Може да споделим вашата информация с фирми за обработка на плащания. Когато правите поръчка, можете да изберете платежните услуги, предоставяни от свързаната страна на SF или от някоя трета страна - платежна организация, която си сътрудничи със SF (например SF Financial, Alipay, WeChat Pay, Unionpay, NetsUnion, наричани по-долу „Платежни институции“), и ние ще предоставим номера на вашата поръчка от SF и сумата на транзакцията на тези платежни институции, за да потвърдим вашата инструкция за плащане и да завършим плащането.

Вашата лична информация може да бъде прехвърлена на други организации - трети страни в определени ситуации:

 • ако обсъждаме продажба или прехвърляне на част от или на целия ни бизнес, информацията може да бъде прехвърлена на потенциални купувачи при подходящи условия по отношение на поверителността;
 • ако бъдем реорганизирани или продадени, информацията може да бъде прехвърлена на купувач, който може да продължи да ви предоставя услуги;
 • ако сме задължени по закон или съгласно който и да е регулаторен кодекс или практика, които спазваме, или ако бъде поискано от нас от някой обществен или регулаторен орган – например полицията или митническите служби;
 • ако защитаваме правен иск, вашата информация може да бъде прехвърлена според изискванията във връзка със защитата на въпросния иск.

Вашата лична информация може да бъде споделена, ако е анонимизирана и обобщена, тъй като при такива обстоятелства информацията ще престане да бъде лична информация.

 

7.       Къде ще се съхранява вашата информация

Информацията, която събираме от вас, може да бъде прехвърлена и съхранявана на място извън Европейската икономическа зона (EEA, European Economic Area), включително Китай, който няма закони за защита на данните, еквивалентни на приложимите в Европа. Тя също така може да бъде обработена от персонал, работещ извън Обединеното кралство и/или ЕС, който работи за нас, за някоя от нашите свързани компании или за организацията, която хоства нашия уебсайт.

Когато прехвърляме вашата лична информация извън Обединеното кралство и/или Европейската икономическа зона (ЕEA), ние ще предприемем съответните мерки за защита на информацията в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Въпреки това, независимо от различията в страните на местоназначение на трансфера на информация, ние ще защитаваме въпросната информация на ниво, не по-ниско от нивото на защита на данните на държавата, в която личната информация е била събрана първоначално.

За прехвърляне извън Обединеното кралство и/или ЕEA обикновено ще използваме Стандартните договорни клаузи (SCCs, Standard Contractual Clauses) като начин да гарантираме наличието на адекватни предпазни мерки. Европейската комисия е одобрила тези еталонни договори. Ако искате да получите копия от одобрените от регулатора SCCs, моля, свържете се с нас чрез данните за контакт по-долу.

 

8.       Вашите права

Имате определени права по отношение на вашата информация. Някои от тези права ще се прилагат само при определени обстоятелства. Ако искате да упражните или обсъдите някои от тези права, моля, свържете се с нас на joeyxie@sf-express.com.

 • Достъп: имате право да ни попитате дали обработваме вашата информация и, ако я обработваме, можете да поискате достъп до вашата лична информация.  Това ви позволява да получите копие от личната информация, с която разполагаме за вас, както и определена друга информация за нея.
 • Коригиране: имате право да поискате коригиране на всяка непълна или неточна лична информация, която имаме за вас.
 • Изтриване: имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем ваша лична информация при определени обстоятелства. Има и някои изключения, при които можем да откажем искане за изтриване, например когато личната информация е необходима за спазване на закона или във връзка с искове.  
 • Ограничаване: имате право да поискате от нас да спрем обработването на определена ваша лична информация за вас, например ако искате да установим точността ѝ или причината за обработването ѝ.
 • Прехвърляне: можете да поискате прехвърляне на част от вашата лична информация на друга страна.
 • Възражение: когато обработваме вашата лична информация въз основа на законен интерес (или законните интереси на трета страна), можете да оспорите това.  Ние обаче може да имаме право да продължим да обработваме вашата информация въз основа на нашите законни интереси или когато това е от значение за правни искове.  Вие също така имате право да възразите, когато обработваме вашата лична информация за целите на директния маркетинг.
 • Съгласие: когато обработваме лична информация с ваше съгласие, можете да оттеглите съгласието си.

Също така имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на Европейския съюз, където обичайно пребивавате, където сме базирани ние или където е имало предполагаемо нарушение на законодателството за защита на данните. В Обединеното кралство можете да подадете жалба до Службата на комисаря по информацията (тел.: 0303 123 1113 или на www.ico.org.uk).

 

9.       Защита

Ние сме ангажирани с това да защитаваме вашата лична информация. Разполагаме с физически, технически и административни мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп или употреба на вашата информация.

 

10.    Връзки към уебсайт на трети страни

Нашите уебсайт, бюлетини, актуализации по имейл и други съобщения понякога може да съдържат връзки към и от уебсайтовете на други лица, включително нашите партньорски мрежи, рекламодатели и други компании от групата и/или социални мрежи, както ви се предлагат и както се поддържат от вашия браузър.

Личната информация, която предоставяте чрез тези уебсайтове, не е предмет на настоящото Уведомление и третирането на вашата лична информация от такива уебсайтове не е наша отговорност. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, моля, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени Уведомления, които определят как се събира и обработва вашата информация при посещение на сайтовете. За повече информация относно целта и обхвата на събирането и обработката на данни във връзка с функциите за споделяне в социални мрежи, моля, посетете Уведомленията на организациите, чрез които решавате да споделяте.

 

11.    Промени по настоящото Уведомление

Настоящото Уведомление може да се променя от време на време.

Ако променим нещо важно относно настоящото уведомление (информацията, която събираме, как или защо я използваме), ние ще маркираме тези промени най-горе в уведомлението и ще предоставим видна връзка към него за разумен период от време след промяната.

След като това уведомление бъде публикувано на нашия уебсайт, то автоматично ще влезе в сила. Най-новата версия на това уведомление ще има предимство пред всички предишни версии.

Ако искате да упражните достъп до предходните версии на това уведомление, моля, свържете се с нас.

 

12.    Как да се свържете с нас

Ако искате повече информация за начина, по който управляваме личната информация, която съхраняваме за вас, или се притеснявате, че може да сме нарушили поверителността ви и желаете да подадете жалба, моля, свържете се с нас, както е посочено по-долу. Ще направим всичко възможно да разрешим проблема от оплакването ви.

Ако имате въпроси относно настоящото уведомление, моля, свържете се с нас.

Имейл адрес: joeyxie@sf-express.com,

Адрес: 4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

 

Приложение 1

Данни за контакт на администраторите на данни, предмет на настоящото Уведомление

 

SF Express (Europe) Co., Ltd.:

Адрес: 4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас на:

Имейл: joeyxie@sf-express.com

 

顺丰速运有限公司

S.F. Express Co., Ltd.:

Адрес: 中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054               

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

Ако имате някакви въпроси за S.F. Express Co., Ltd., моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт по-горе.

 

顺丰科技有限公司

SF Technology Co., Ltd.:

Адрес: 中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054                         

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

Името и данните за контакт на представителя на SF Technology Co. Ltd. са следните:

Име: SF Express (Europe) Co., Ltd.

Данни за контакт: joeyxie@sf-express.com

Ако имате някакви въпроси за SF Technology Co., Ltd. , моля, свържете се с представителя, като използвате посочените по-горе данни за контакт.

 

 

Приложение 2

Отговорности във връзка със съвместното администриране

 

SF Express (Europe) Co., Ltd. („SF UK“) и S.F. Express Co., Ltd. („SF China“) са съвместни администратори на данни по отношение на дейностите за обработка, които извършват, когато ви предоставят нашите услуги. Това означава, че те могат съвместно да определят целите и средствата за обработка на вашите лични данни.

 

Таблицата по-долу излага договореностите, споразумени между SF China и SF UK като съвместни администратори на данни, включително кой ще отговаря за предоставянето на информация за това как и защо използваме вашата информация и кой ще отговаря за обработката на искания от вас.

 

 

Отговорности

 

Отговорна страна

Предоставяне на уведомления за поверителност

И двете

 

Реагиране на субекти на данни (включително на индивидуални искания за права на субекти на данни)

 

SFUK

Информиране на субекта на данни за нарушаване на сигурността на личните данни

 

SFUK

Точка за контакт за всякакви запитвания за лични данни

 

Вижте Приложение 1.