Mở tài khoản và tận hưởng mức giảm giá hấp dẫn
ITrong năm heo vàng này, SF có một món quà mới dành cho tất cả khách hàng trên toàn thế giới. Từ ngày 23 tháng 1 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, giảm giá tới 50% cho khách hàng gửi hàng quốc tế hoặc khách hàng mở tài khoản mới. Hãy tham gia với chúng tôi ngay bây giờ để tiết kiệm tiền.
>Thời gian khuyến mãi
Từ ngày 23 tháng 1 năm 2019 - 31 tháng 3 năm 2019
>Khu vực áp dụng
Khách hàng tại Việt Nam
>Sản phẩm áp dụng
Dịch vụ chuyển phát nhanh SF
>Quy tắc khuyến mãi
Trong thời gian khuyến mãi, sau khi một khách hàng doanh nghiệp mở tài khoản thanh toán trả sau của SF, khách hàng có thể đăng ký giảm giá tới 50% cho phí vận chuyển của các lô hàng quốc tế. Giảm giá có hiệu lực trong vòng 3 tháng kể từ tháng ký hợp đồng, bao gồm cả tháng ký hợp đồng.
Quy trình nộp đơn
Đăng ký mở tài khoảng
Gửi tên, tên công ty, địa chỉ email và số liên lạc của bạn đến vnm-sales@sf-express.com
Bộ phận bán hàng của SF sẽ liên lạc với bạn để mở tài khoản
Bộ phận bán hàng của SF sẽ liên hệ với bạn để mở tài khoản và ứng dụng giảm giá
Sử dụng dịch vụ SF để chuyển hàng
Đăng nhập vào hệ thống IBS để gửi hàng của bạn
>Các điều khoản và điều kiện
1. Khuyến mãi này chỉ giới hạn cho khách hàng có tài khoản thanh toán trả sau được tạo mới trong thời hạn của chương trình
2. Vì người dùng tài khoản thanh toán trả sau phải là khách hàng doanh nghiệp, xin vui lòng cung cấp thông tin liên quan như bản sao giấy phép kinh doanh khi mở tài khoản. Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan theo yêu cầu của chương trình.
3. Mức giảm giá có thể được thay đổi dựa trên sản lượng hàng hóa và điểm đến của bạn, lên tới 50% trongmột khoảng thời gian giới hạn của chương trình.
4. Mức giảm giá sẽ có hiệu lực trong vòng 3 tháng kể từ tháng ký hợp đồng (bao gồm cả tháng ký hợp đồng) và giá sẽ hết hiệu lực đến khi hết hạn. Bạn có thể được yêu cầu gia hạn hợp đồng dựa trên nguyên tắc giảm giá mới, sau khi hết hạn giảm giá.
5. Vui lòng đăng ký giảm giá theo quy trình đăng ký ở trên và SF sẽ xử lý đơn của bạn sau 1-2 ngày làm việc.
6. Mức giảm giá có giới hạn thời gian và thông tin về cùng một doanh nghiệp được cung cấp từ các nguồn khác nhau sẽ được coi là từ một người dùng. Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào được báo cáo, SF có quyền hủy hợp đồng ngay lập tức.
7. Mức giảm giá chỉ đủ điều kiện cho các lô hàng xuất khẩu và thanh toán tại Việt Nam.
8. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc đến bộ phận kinh doanh của SF theo số 028 – 6281 6068.