Luật xuất nhập khẩu

1KG=2.2046 Pound

Xin lỗi, không thể tìm thấy các quy định xuất nhập khẩu tương ứng, vui lòng thử lại sau.
Lỗi mạng, vui lòng thử lại sau!
Trường bạn nhập quá dài để đáp ứng yêu cầu

Nơi nhận

Số thứ tự Mã HS Mô tả hàng hóa Tổng thuế ước tính Giấy tờ thông quan

Nơi gửi

Số thứ tự Mã HS Mô tả hàng hóa Tổng thuế ước tính Giấy tờ thông quan

 Lưu ý:

  • 1. Thuế được tính trên giá trị FOB (Free on Board) thay vì CIF (Cost Insurance and Freight).

    2. Tiền thuế ước tính chỉ có giá trị tham khảo. Hải Quan ở nơi nhận sẽ là đơn vị xác định mức thuế cuối cùng.

    3. Hiện nay chỉ có thông tin và hướng dẫn về thuế của Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ có thể truy xuất được, thông tin thuế của các quốc gia khác sẽ được cập nhật liên tục.


Miễn phí hẹn giao nhận hàng tận nơi