• Nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm hệ thống tạo bill, ngày 1.7.2021 công ty SF Express sẽ sử dụng hệ thống tạo bill mới ( gọi tắt là hệ thống IUOP), đồng thời sẽ thay đổi chức năng từ hệ thống cũ qua hệ thống mới từ ngày 1.7.2021 đến 31.8.2021 (https://osms.sf-express.com/osms/index.pub, sau đây được gọi tắt là hệ thống IBS) chuyển đổi sang hệ thống IUOP. Sau khi chuyển đổi sang hệ thống IUOP, phạm vi chuyển phát hàng hóa quốc tế, thời gian, giá cả và chiết khấu sẽ không bị ảnh hưởng.[Xem toàn bộ]