Tổng đài

Các nước/vùng

Tổng đài chăm sóc khách hàng

Thời gian làm việc

Nội địa

Quốc tế

Việt Nam

1800 8110

 84-08-62816068

Thứ Hai đến thứ Sáu: 08:00-17:30

Thứ Bảy: 08:00 – 12:00

Chủ Nhật & ngày lễ: nghỉ

Trung Quốc lục địa

95338
(chỉ gọi được từ Trung Quốc lục địa)

 (+86)755 95338

Làm từ thứ Hai đến Chủ Nhật:08:00-21:00

Hồng Kông

273 00 273

(+852) 27300273

Thứ Hai đến thứ Sáu: 08:00-20:30

Thứ Bảy, Chủ Nhật & ngày lễ: 08:00-20:00

Ma Cao

2873 7373

(+853) 2873 7373

Thứ Hai đến thứ Sáu: 08:00-20:30

Thứ Bảy, Chủ Nhật & ngày lễ: 08:00-20:00

Đài Loan

VN: 412 8830 (thêm 02 trước dãy số đối với điện thoại di động)

+00886412 8830

Thứ Hai đến thứ Sáu: 08:00-20:00

Thứ Bảy: 08:00 – 17:30

Chủ Nhật và ngày lễ: nghỉ

Singapore

1800 311 1111

(+65) 66030630

Thứ Hai đến thứ Sáu: 08:00-19:00

Thứ Bảy: 08:00 – 15:00

Chủ Nhật và ngày lễ: nghỉ

Malaysia

1800 18 3331

 (+60) 3 2733 2888

Thứ Hai đến thứ Sáu: 08:00-19:00

Thứ Bảy: 08:00-13:30

Chủ Nhật và ngày lễ: nghỉ

Hàn Quốc

080 393 1111

(+82) 2 572 3339

Thứ Hai đến thứ Sáu: 09:00-18:30

Thứ Bảy: 09:00 – 12:30

Chủ Nhật và ngày lễ: nghỉ

Nhật Bản

0120 683 683

(+81) 3 5781 1511

Thứ Hai đến thứ Sáu: 09:00-19:00

Thứ Bảy: 08:00 – 12:00

Chủ Nhật và ngày lễ: nghỉ

Hoa Kỳ

001 855 901 1133

(+1) 855 901 1133

Thứ Hai đến thứ Sáu: 08:00-18:00

Thứ Bảy: 08:00 – 12:00

Chủ Nhật và ngày lễ: nghỉ

Mông Cổ

00976 7730 3333

(+976) 7730 3333

Thứ Hai đến thứ Sáu: 09:00-18:00

Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ: nghỉ

Thái Lan

02 097 1889

 (+66) 20971889

Thứ Hai đến thứ Sáu: 08:30-17:30

Thứ Bảy: 09:00 – 17:30

Chủ Nhật và ngày lễ: nghỉ

Úc

1300 148 168

(+61) 37 025 9996

Thứ Hai đến thứ Sáu: 09:00-17:00

Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ: nghỉ