ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด:

การยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์  SF Express (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ไซต์นี้") มีความจำเป็นสำหรับการเข้าสู่ระบบ การลงทะเบียน การเข้าถึง หรือการใช้งานไซต์นี้ โปรดอ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนที่จะใช้งานไซต์นี้ หากมีคำถามใด ๆ กรุณาติดต่อสายด่วน SF Express

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อโดเมน โลโก้เครื่องหมายการค้า เนื้อหา ข้อมูลทางเทคนิคและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า "เนื้อหาเว็บไซต์") เป็นของ บริษัท เอสเอฟเอ็กซ์เพรส จำกัด และ / หรือ บริษัท ในเครือ (รวมเรียกว่า “เอสเอฟ”)การใช้เนื้อหาเว็บไซต์ดังกล่าว ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้อย่างเคร่งครัด การไม่อ้างสิทธิ์เฉพาะเจาะจงในเนื้อหาเว็บไซต์ ไม่ได้หมายความว่าเอสเอฟจะสละสิทธิ์ใด ๆ หรือผู้หนึ่งผู้ใดสามารถนำไปอ้างสิทธิ์ใด ๆ ได้ ห้ามแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ แพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ สร้างลิงก์เครือข่ายหรือใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวอื่น ๆ จะต้องไม่นำเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ไปใช้บนเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่น ๆ นอกจากนี้การอนุญาตให้เข้าสู่ระบบลงทะเบียน การเข้าถึง หรือใช้เนื้อหาเว็บไซต์มิได้มีไว้เพื่อให้ใช้ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ ของ SF

 

การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยไซต์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอ การรับประกัน หรือสัญญาใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ ยกเว้นความรับผิดชอบและข้อผูกพันในการให้บริการที่กล่าวไว้ในเนื้อหาของเว็บไซต์ ตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือเป็นไปตามเงื่อนไขวัตถุประสงค์เนื้อหาของเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ การบริการ ราคาและข้อผูกพันในการให้บริการ ฯลฯ ที่อยู่ในเนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่เผยแพร่ในไซต์นี้อาจสิ้นอายุหรือไม่ใช่ฉบับล่าสุด แต่เราจะพยายามอัพเดตตามเวลา อาจเป็นไปได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่าง (รวมถึงข้อผูกพันในการให้บริการ) ที่แนะนำในไซต์นี้ไม่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ของคุณ คุณสามารถติดต่อสายด่วน SF หรือติดต่อเครือข่าย SF เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้เว็บไซต์นี้จะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับและจริยธรรมทางสังคม และคุณต้องไม่ส่งต่อข้อมูลหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความหวาดกลัว ความเชื่อโชคลาง ข่าวลือ การใส่ร้ายป้ายสี ภัยคุกคาม สิ่งลามกอนาจาร หรืออาจละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น หรืออาจคุกคามต่อระเบียบทางสังคมผ่านเว็บไซต์นี้ ตามกฎหมายและข้อบังคับเว็บไซต์นี้จะเก็บรักษาข้อมูลที่คุณส่งให้เราเป็นความลับ (เว้นแต่จะมีการเปิดเผยตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง) แต่ถ้าผู้ถือสิทธิ์ประกาศแจ้งเตือนหรือคัดค้านเกี่ยวกับข้อมูลและมีหลักฐานยืนยันกำกับ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเพิกถอนจากเว็บไซต์นี้ทันที หรือมีการระงับการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยไม่แจ้งให้ผู้ส่งข้อมูลทราบทั้งก่อนและหลัง ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ร้ายแรงกับเว็บไซต์นี้ เราอาจยกเลิกบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว

การประกาศอื่นๆ

หากผู้ใช้ไม่สามารถใช้ไซต์นี้ได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ความผิดพลาดทางเทคนิค การเกิดข้อบกพร่องภายใน ปัจจัยอื่น ๆ หรือปัญหาของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต บุคลากรทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องจะกู้คืนไซต์ให้ในทันที อย่างไรก็ตามทางเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทางกฎหมาย

โปรดจำเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและสายด่วนบริการของ SF หากอาชญากรใช้เว็บไซต์ของ SF โลโก้ของSF หรือสายด่วนบริการของเรา ฯลฯ เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องในการทุจริต โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และติดต่อสายด่วนบริการด่วนของเอสเอฟทันที