การรับรองมาตรฐานการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศจาก SF
แนะนำบริการ

บริการจัดส่งสินค้าข้ามพรมแดนที่ได้รับการรับรองแบบB2Cได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับร้านค้าออนไลน์  เพื่อการันตีการติดตามสถานะการจัดส่งแบบเรียลไทม์และตรวจสอบสถานะแบบ end-to-end

SF CIS สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้โดย

√  มีการบริการจัดส่งแบบเรียลไทม์และเชื่อถือได้

√  มีการจัดส่งแบบ door to door

√  มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการจัดส่งจาก SF

และเรายังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ค้าอีคอมเมิร์ซ เพราะ

√  มีการทำงานร่วมกับคู่ค้าด้านโลจิสติกส์ที่น่าเชื่อถือ

√  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริการจัดส่งสินค้าอย่างทันที ซึ่งเปลี่ยนความสามารถด้านโลจิสติกส์สู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน

คุณสมบัติเด่นของบริการนี้

ร้านค้าออนไลน์ที่มีบัญชีเครดิตและได้รับการอนุมัติจาก SF CIS สามารถใช้งานได้ ดังนี้:

1. การรับประกันคุณภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์จาก SF International

2. ตราสัญลักษณ์ "SFCIS" ในหน้าเว็บติดตามสถานะ และใบแอร์เวย์บิล

3. ข้อมูลยืนยันจากประเทศที่รับสินค้า และการตรวจสอบย้อนหลังแบบ end-to-end

4. เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าออนไลน์ โดยช่วยสนับสนุนการเติบโตของยอดขายให้กับลูกค้าด้วยบริการโลจิสติกส์ของเรา

5. จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษจาก SF เป็นอันดับแรก เช่น กิจกรรมพิเศษต่างๆจาก“SF CIS" และโปรโมชั่นอื่น ๆ

6. แบ่งปันโซลูชั่นทางการตลาดของเอสเอฟอินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับลูกค้า

พื้นที่ให้บริการ

ประเทศที่เราให้บริการ:

สหรัฐอเมริกา ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี และเยอรมนี แคนนาดา

ข้อกำหนดในการใช้บริการ

คุณสมบัติของผู้ค้าที่สามารถใช้บริการนี้

- ผู้สมัครต้องเป็นลูกค้าของ SF Expressและใช้บริการโลจิสติกส์แบบ cross-border ของ SF เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน

- ผู้สมัครต้องเป็นผู้ค้าปลีกข้ามพรมแดน (cross-border e-commerce merchant) ที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบธุรกิจ B2B และ / หรือ B2C

- ผู้ค้าอีคอมเมิร์ซไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เป็นสินค้าต้องห้าม ต้องกำกัด เป็นอันตรายหรือมีพิษตามข้อบังคับของ IATA องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และหน่วยงาน หรือองค์กรของ

รัฐบาลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการ

ปัจจุบันบริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้ต่อการสมัครหนึ่งครั้ง 1 ปี