การจัดส่งโดยผู้ส่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภาษีอากรขาเข้า
แนะนำบริการ

สำหรับการส่งการขนส่งระหว่างประเทศ ผู้ส่งสินค้าอาจเลือกชำระภาษีอากรขาเข้า (Delivered Duty Paid / DDP) แทนผู้รับที่ปลายทาง ขณะนี้เราให้บริการ DDP โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ