วิธีการล็อกอินและส่งของกับ SF

บัญชีส่วนบุคคล

เข้าสู่บัญชีส่วนบุคคล

1. ไปที่เว็บไซต์ SF ประเทศไทยที่ลิ้งค์ http://www.sf-express.com/th/th/ และคลิก "Login" ที่มุมบนขวาหรือ เรียกดู http: //osms.sf-express.com/osms on IE หรือเบราเซอร์ Google Chrome

2. เลือกภาษาที่คุณต้องการแล้วคลิก "Personal Login" จากนั้นกรอกที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน และรหัสยืนยัน จากนั้นคลิก "Login"

 

3. หน้าแรกพร้อมข้อความต้อนรับจะปรากฏขึ้นหลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว และไปที่แท็บ "Order" เพื่อเริ่มการส่งสินค้า

 

การใช้บริการจัดส่งพัสดุผ่านระบบออนไลน์ของบัญชีส่วนบุคคล

1. ไปที่แท็บ "Start Shipping" เพื่อเริ่มการจัดส่ง

 

2. มีขั้นตอนการจัดส่งพัสดุผ่านระบบออนไลน์ 3 ขั้นตอน คือ ข้อมูลที่อยู่(Address Information) รายละเอียดของสินค้า (Package Description) และรายละเอียดการจัดส่งสินค้า (Shipment Detail)

ขั้นตอนที่ 1/3: ข้อมูลที่อยู่ (Address Information)

พิมพ์ที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับและคลิก "บันทึกที่อยู่" เพื่อบันทึกสำหรับใช้ในครั้งถัดไป

 

ขั้นตอน 2/3: รายละเอียดของสินค้า (Package Description)

พิมพ์ข้อมูลที่จำเป็นและเลือกการบริการที่ต้องการ รายการที่จำเป็นต้องระบุจะอยู่ในช่องสีแดง และคลิกบันทึก "Save" เพื่อยืนยัน

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3/3: รายละเอียดการจัดส่ง (Shipment Detail)

พิมพ์ข้อมูลเพื่อใช้สำหรับสร้างเอกสาร ‘อินวอยซ์’ สำหรับใช้ในพิธีการทางศุลกากรที่ประเทศปลายทาง

บัญชีองค์กร

1. เข้าไปยังหน้าเว็ปไซด์ http://osms.sf-express.com/osms/index.pub จากนั้นเลือก “Enterprise Login” กรอกรายละเอียด Username/Password ตามอีเมล์ที่ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ รวมถึงกรอก verification code ตามลำดับ จากนั้นกด “Log in” เพื่อเข้าสุ่ระบบ

2. คลิกที่ “Order” ซึ่งอยู่ในแถบด้านซ้ายมือ จากนั้นจะปรากฎหน้าต่อไป

3. ให้คลิกที่ “Order List” และคลิกที่ “New” ตามรูป จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างถัดไป

4. มีขั้นตอนการจัดส่งรวมทั้งหมด 4 ขั้นตอน โดยข้อมูลที่จำเป็นจะต้องระบุจะเป็นช่องสีแดง

5. หลังจากที่คุณพิมพ์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ด้านล่างจะปรากฏ 3 ปุ่ม คือ

Reset : เพื่อล้างข้อมูลทั้งหมดและเริ่มต้นทำใหม่

Save : เพื่อบันทึกแบบร่างคำสั่งการจัดส่ง โดยสามารถกลับมาแก้ไขใหม่ได้

Send :เพื่อยืนยันและส่งคำสั่งการจัดส่งของคุณ

 

6. หากมีการยืนยันคำสั่งการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว หมายเลขใบนำส่งและสถานะคำสั่งการจัดส่งจะปรากฏด้านล่าง หลังจากทำการสร้างหมายเลขใบนำส่งในระบบแล้ว กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) เพื่อแจ้งรับเอกสาร/พัสดุที่เบอร์ 02-295-1889 และกรุณาแจ้งหมายเลขบัญชีของบริษัทซึ่งขึ้นต้นด้วย “0660”

 

ในกรณีที่ไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือน และแสดงสถานะเป็น Error พร้อมกับระบุหมายเหตุ

                   

การใช้บริการจัดส่งผ่านระบบออนไลน์แบบหลายรายการ (Batch Order) 

1. เตรียมเทมเพลตในรูปแบบไฟล์ Excel, csv หรือ txt

2. คลิก "Template Profile"ในคอลัมน์ด้านซ้ายและกดปุ่ม "New"

 

3. พิมพ์ชื่อเทมเพลตที่ต้องการและบันทึก โปรดสังเกตว่าชื่อเทมเพลตไม่สามารถใช้ซ้ำได้

4. เลือก "Map fields" เพื่อทำการจับคู่กับไฟล์งาน

 

5. เลือกไฟล์และรหัสประเภทไฟล์ จากนั้นใส่หัวข้อของเทมเพลต จากนั้นกดยืนยัน"Submit"

6. เริ่มต้นการ Map Field ด้วยข้อมูลจาก SF

เลือกชื่อฟิลด์ในไฟล์ของคุณ หรือใส่ค่าเริ่มต้น

7. นอกจากนี้ คุณสามารถอิมพอร์ตไฟล์เทมเพลตของคุณให้เข้าสู่ระบบได้ ตามที่ปรากฎด้านล่าง

 

เมื่อคุณเรียกดูหน้าจอที่บันทึกไว้ คุณสามารถดูข้อมูลที่กรอกไว้ทั้งหมด

 

8. อิมพอร์ตคำสั่งพร้อมกับไฟล์ของคุณเข้าสู่ระบบ

 ระบบของเราสนับสนุนเทมเพลตแบบ APS ดังนั้นเมื่อคุณอิมพอร์ตไฟล์ข้อมูลเทมเพลต APSคุณสามารถดาวน์โหลดและเลือกเทมเพลต APS ได้

 

ทั้งเทมเพลตแบบเดียวและเทมเพลตแบบหลายรายการมีลักษณะเหมือนกับเทมเพลต APS

เลือก กำหนดค่าเทมเพลตเพื่อแก้ไขเทมเพลตต้นแบบ

9. หากอิมพอร์ตเทมเพลตเข้ามาในระบบสำเร็จ จะแสดงข้อความดังนี้

 

10. หากมีข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความ Error ขึ้นมา

คุณต้องแก้ไขการจับคู่ฟิลด์ของเทมเพลตหรือไฟล์ข้อมูลของคุณตามคำแนะนำหน้าเว็บ จากนั้นกรุณาส่งข้อมูลของคุณใหม่อีกครั้ง

11. เมื่ออัพโหลดข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏดังนี้