ศูนย์ดาวน์โหลดข้อมูล

แบบฟอร์มต่างๆ

1

 ใบสมัครสมาชิกรายเดือน

 ดาวน์โหลด

2

 อินวอยซ์

 ดาวน์โหลด

  ข้อมูลต่างๆ

1

 คำแนะนำในการแพ็คสินค้า

ดาวน์โหลด

2

คู่มือใช้งานระบบ IBS – บัญชีบุคคล

ดาวน์โหลด

3

 คู่มือใช้งานระบบ IBS – บัญชีบริษัท

 ดาวน์โหลด

4

 อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการส่งพัสดุจากไทย

Thailand outbound EE rate card

Thailand intbound rate card