ติดต่อ/สอบถามเรื่องภาษีในประเทศจีน

หมายเลขใบนำส่งที่ผิดกฎหมาย
ขออภัย ข้อมูลภาษีของรายการที่จัดส่งเกินระยะเวลาค้นหา 2 เดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนบริการลูกค้า ขอบคุณค่ะ
ขออภัย ไม่พบข้อมูลภาษีของรายการที่จัดส่ง โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการค้นหาหรือไม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ ขอบคุณค่ะ
ขออภัย ไม่พบข้อมูลภาษีของรายการที่จัดส่ง โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการค้นหาหรือไม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ ขอบคุณค่ะ
รหัสยืนยันผิดพลาด!
ขออภัย ไม่พบข้อมูลภาษีของรายการที่จัดส่ง โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการค้นหาหรือไม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ ขอบคุณค่ะ

1. คำแนะนำในการสอบถามข้อมูลภาษี

การสอบถามภาษีสามารถทำได้ภายใน 2 เดือน หลังจากที่มีการนำเข้าและได้ผ่านพิธีการทางศุลกากรในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ไปแล้ว ผู้รับในจีนแผ่นดินใหญ่จะต้องชำระภาษีทันทีเมื่อได้รับพัสดุนั้นๆ

2. คำแนะนำเกี่ยวกับใบแจ้งค่าภาษีฉบับจริง

สำหรับการจัดส่งพัสดุในนามบุคคลธรรมดา หากต้องการใบแจ้งค่าภาษีฉบับจริง กรุณาติดต่อ 95338 (โทรภายในประเทศจีนเท่านั้น) สำหรับความช่วยเหลือ

สำหรับการพัสดุที่ต้องใช้แบบฟอร์ม KJ ของศุลกากร จะต้องนำมาสำแดงรวมกัน (ยกเว้นการจัดส่งพัสดุในนามบุคคลธรรมดาและการจัดส่งที่จำเป็นต้องสำแดงพิธีการทางศุลกากรแบบเป็นทางการ) และจะไม่มีสำเนาภาษีแยกต่างหากให้ หากจำเป็นต้องใช้เอกสารภาษีฉบับจริงในการขนส่ง ให้ใช้แบบฟอร์ม KJ3 และโปรดค้นหาและดาวน์โหลดรายการตามลำดับ


แจ้งรับงานเลยตอนนี้