เอสเอฟ เอสเอ็กซ์เพรส ได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในเพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมการจัดส่งแบบเร่งด่วน โดยเราให้ความสำคัญกับคนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน และเรายังมีความเชื่อมั่นในคุณค่าขององค์กรที่เริ่มต้นจากการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดี

พนักงานของเราจะได้รับโอกาสมากมายที่จะพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับ SF Express ถ้าคุณมีความเชื่อและมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ รวมถึงอยากเติบโตไปพร้อมกับเรา กรุณาติดต่อหาเรา ถ้าคุณ คือ คนที่มีความมั่นใจ มีศักยภาพสูง และมีความสามารถในการปรับตัวได้เป็นอย่างดี

การร่วมงานกับ SF Express ไม่เพียงแต่คุณจะได้รับโอกาสในการพัฒนาในสายอาชีพของคุณ แต่ยังจะเติบโตไปพร้อมกับเราอีกด้วย

กรุณาส่งประวัติมาที่ฝ่ายบุคคลของเรา : hr_th@sfmail.sf-express.com