• เนื่อจากชื่อเว็บไซต์ของทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนแปลงจากชื่อเดิม(http://intl.sf-express.com/ ) เป็นชื่อ(https://www.sf-International.com)ซึ่งมีผลวันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไปโดยชื่อเว็บไซต์เดิมจะหยุดให้บริการหากลูกค้ามีการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ในชื่อเดิมระบบจะทำการเข้าเว็บไซต์ใหม่ให้อัตโนมัติ[ดูรายละเอียด]

  • ทางบริษัท เอส เอฟ เอ็กซ์เพรส จำกัด ขอแจ้งปรับอัตราค่าบริการขนส่งประเภท Standard Express (SE) ในการนำเข้าและส่งออกของประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการดังกล่าว มีสาเหตุมาจากสภาวะต้นทุนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลทำให้ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าบริการดังกล่าว[ดูรายละเอียด]

  • เนื่องด้วย SF International ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ Covid-19 ทั่วโลก ณ ขณะนี้ ตารางการบินระหว่างประเทศไม่แน่นอน จึงส่งผลให้การจัดหาทรัพยากรสำหรับการนำเข้าส่งออกถูกจำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าการบริการของเราจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ ทาง SF International มีความจำเป็นจะต้องขอเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มชั่วคราว TES โปรดตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้: [ดูรายละเอียด]

  • ทางบริษัท SF International ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า การส่งออกสินค้าจากต้นทาง และการขนส่งสินค้าไปยังปลายทาง อาจจะล้าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากวันหยุดยาวตามประกาศของรัฐบาล[ดูรายละเอียด]

  • ทางบริษัท SF International ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า การส่งออกสินค้าจากต้นทาง และการขนส่งสินค้าไปยังปลายทาง อาจจะล้าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากวันหยุดยาวตามประกาศของรัฐบาล[ดูรายละเอียด]

  • เนื่องด้วย SF International ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ Covid-19 ทั่วโลก ณ ขณะนี้ ตารางการบินระหว่างประเทศไม่แน่นอน จึงส่งผลให้การจัดหาทรัพยากรสำหรับการนำเข้าส่งออกถูกจำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าการบริการของเราจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ ทาง SF International มีความจำเป็นจะต้องขอเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มชั่วคราว TES โปรดตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้:[ดูรายละเอียด]

  • SF Express International ให้ความสำคัญกับการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก ในปัจจุบันสายการบินระหว่างประเทศบางแห่งถูกยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนและหลายประเทศได้ออกนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดที่หลากหลาย การป้องกันและควบคุมโรคระบาดการจัดหาทรัพยากรต่างๆเพื่อการนำเข้าและส่งออกเป็นไปอย่างจำกัด เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องและบริการที่มีคุณภาพ SF Express International จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป[ดูรายละเอียด]

  • SF Express International ให้ความสำคัญกับการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก ในปัจจุบันสายการบินระหว่างประเทศบางแห่งถูกยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนและหลายประเทศได้ออกนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดที่หลากหลาย การป้องกันและควบคุมโรคระบาดการจัดหาทรัพยากรต่างๆเพื่อการนำเข้าและส่งออกเป็นไปอย่างจำกัด เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องและบริการที่มีคุณภาพ SF Express International จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป[ดูรายละเอียด]