ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

SF ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.. 2536 ในเมืองซุ่นเต๋อ มณฑลกวางตุ้ง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท SF มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ทุ่มเทสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนา การนำเสนอเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านไอทีสำหรับการใช้งานระบบอัตโนมัติ ปัจจุบันเราจัดตั้งสาขา และเครือข่ายบริการทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการรวบรวมข้อมูล การพัฒนาตลาดโลจิสติกส์ และการบริการแบบเอ๊กซ์เพรส

SF มุ่งมั่นที่จะให้บริการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนที่สะดวกและเชื่อถือได้ การบริการโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมและครบวงจรโดยแท้จริง และการบริการด้านการเงินแก่บริษัทผู้ผลิตทั่วโลก วิสาหกิจการค้า การค้าขายทางออนไลน์และผู้บริโภค

ในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2560 SF ได้จัดตั้งบริษัทในกรุงเทพฯ เพื่อให้บริการจัดส่งสินค้านำเข้าและส่งออกแบบเอ๊กซ์เพรสพร้อมด้วยบริการรับ – ส่งสินค้า โอเปอร์เรชั่น พิธีการศุลกากร และการบริการลูกค้า