สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ในต่างประเทศ

ประเทศ/ พื้นที่

สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์

เวลาทำการ

โทรจากในประเทศ

โทรจากต่างประเทศ

ไทย

02 097 1889

 (+662 0971889 

จันทร์ – ศุกร์ : 08:30-17:30

เสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : 

ปิดทำการ

จีน

95338
(เฉพาะโทรภายในประเทศจีนเท่านั้น)

 0086-755-95338

จันทร์ – อาทิตย์

เวลา 08:00-21:00

ฮ่องกง

273 00 273

(+852) 27300273

จันทร์ – ศุกร์ : 08:00-20:30
เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : 

08:00-20:00

มาเก๊า

2873 7373

(+853) 2873 7373

จันทร์ – ศุกร์ : 08:00-20:30
เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : 

08:00-20:00

ไต้หวัน

412 8830 (กด 02 ก่อนเลขหมาย สำหรับโทรศัพท์มือถือ)

+00886412 8830

จันทร์ – ศุกร์ : 08:00-20:00 
เสาร์ : 08:00-17:30 

เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : 

ปิดทำการ

สิงคโปร์

1800 311 1111

(+65) 66030630

จันทร์ – ศุกร์ : 08:00-19:00
เสาร์ : 08:00-15:00

เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : 

ปิดทำการ

มาเลเซีย

1800 18 3331

(+60) 3 2733 2888

จันทร์ – ศุกร์ : 08:00-18:00
เสาร์ : 08:00-12:00

เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : 

ปิดทำการ

เกาหลีไต้

080 393 1111

(+82) 2 572 3339

จันทร์ – ศุกร์ : 09:00-18:30
เสาร์ : 09:00-12:การ30
อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำ

ญี่ปุ่น

0120 683 683

(+81) 3 57811511

จันทร์ – ศุกร์ : 09:00-19:00
เสาร์ : 09:00-13:00
เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : 

ปิดทำการ

อเมริกา

001 855 901 1133

(+1) 855 901 1133

จันทร์ – ศุกร์ : 08:00-18:00 (PST)

เสาร์ : 08:00-12:00
เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ :

ปิดทำการ

มองโกเลีย

00976 7730 3333

(+976) 7730 3333

จันทร์ – ศุกร์ : 09:00-18:00
เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ :

ปิดทำการ

เวียดนาม

1800 8110

 (+84)28 6281 6068

จันทร์ – ศุกร์ : 08:00-17:30
เสาร์ : 08:00-12:00
อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำ

ออสเตรเลีย

1300 148 168

(+61) 37 025 9996

จันทร์ – ศุกร์ : 09:00-17:00
เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ :

ปิดทำการ